Cách đơn giản, phổ thông và chính xác nhất để nhận biết Đức kitô Phục Sinh là hãy nhìn bằng con mắt đức tin và lắng nghe tiếng vang vọng trong tâm hồn.

Đức Kitô đến với những tâm hồn đơn sơ, hèn mọn cho nên tìm kiếm Ngài cũng phải tìm nơi tâm hồn đơn sơ, hèn mọn.

Phương pháp tìm Ngài cũng phải đơn sơ, khiêm nhường. Khó có thể nhận biết Ngài qua phân tích khoa học hay lí giải triết học chứng minh Thiên Chúa hiện hữu. Càng cầu kì phức tạp càng khó gặp Ngài.

Dù yêu nhau mấy đi nữa trí tưởng tượng con người không hiểu thấu tình yêu. Vì ngôn ngữ không đủ diễn tả trọn vẹn Thiên Chúa là tình yêu. Để diễn tả tình yêu trọn vẹn Đức Kitô tự nguyện chết treo thập tự.

Mọi cố gắng định nghĩa về tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại đều bất toàn và giới hạn, nên càng phân tích về tình yêu càng bế tắc, thiếu chính xác vì dựa vào một định nghĩa bất toàn để suy rộng ra. Càng suy càng sai lạc, xa rời thực tế đến độ chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa mà vẫn tự nhận là đúng, là phải.

CAO NGẠO

Con người là tạo vật sao thấu hiểu để định nghĩa Đấng tạo dựng và làm chủ cuộc đời. Tâm hồn đơn sơ, hèn mọn không bao giờ dám nghĩ đến việc chứng minh Đấng Tạo Hoá tồn tại bởi vì họ ý thức việc làm đó vừa ngoài khả năng, ngoài phạm vi. Họ tìm tòi, học hỏi để biết về Thiên Chúa nhiều hơn, thờ phượng chân thành hơn và yêu mến thiết tha hơn.

TỰ NGUYỆN

Chứng minh được điều gì thì có thể lợi dụng hoặc xử dụng được điều đó. Chứng minh được có nghĩa là có ngày điều khiển được, mà điều khiển được thì sai bảo được. Sai bảo được chính là bắt nó phục vụ mình. Hầu hạ, phục vụ là công việc của đầy tớ. Không ai đi thờ phượng đầy tớ bao giờ. Có chăng đầy tớ phục vụ chủ thì có. Đức Kitô đã hạ mình làm đầy tớ phục vụ mọi người, không phải vì khoa học hay triết học.

Đức Kitô vâng lời Chúa Cha.

AI ĐÚNG AI SAI

Mắt đức tin không đòi bằng chứng cụ thể để giảo nghiệm, khảo cứu, sưu tra. Trọng tâm của mắt đức tin là tình yêu, lòng mến và thực thi đức ái.

Mắt thường cần có sự vật cụ thể để mắt nhìn thấy, tay sờ được, từ đó trong đầu hiện ra hình ảnh đã nhìn. Cảm xúc có được do hình ảnh mang lại.

Mắt khoa học cần phân lượng, cân đo, thử đi, thử lại nhiều lần, trong hoàn cảnh và điều kiện khác nhau, trước khi đưa ra lời kết luận về một sự kiện.

Mắt triết học cần lí luận vững chắc, giải thích sự kiện hợp lí và đưa đến kết quả do suy luận sau khi loại bỏ hết nghi vấn.

Như thế mỗi loại mắt cần có những yếu tố khác nhau để nhìn và cách nhìn cũng khác nhau. Vấn đề nhìn đúng sai không phải sự kiện đó đúng sai mà là nhìn bằng loại mắt nào và cách nhìn đưa đến kết quả cuối cùng.

Nhìn bằng các loại mắt khác nhau, cách nhìn cũng khác nhau đưa đến kết quả khác nhau là điều dễ hiểu.

Kinh nghiệm cho thấy khi yêu nhìn với con mắt thiện cảm.

Không yêu nhìn với con mắt dửng dưng.

Ghét bỏ nhìn với con mắt thiếu thân thiện.

TIN LÀ CÕI PHÚC

Có nhiều cái nhìn khác nhau, cái nhìn nào cũng tự nhận là đúng. Vấn đề của chúng ta là chọn cái nhìn chính xác nhất. Đây là vấn nạn cho nhiều người. Tự do chọn lựa dẫn đến hậu quả kẻ chọn đúng, người chọn sai.

Đức Kitô đề ra lối chọn lựa đơn giản là chọn nhìn bằng con mắt đức tin, trông cậy vào sự linh ứng của Thánh Thần. Phúc cho ai không thấy mà tin. Vấn đề thuộc thần linh nhờ thần linh hướng dẫn thì không thể sai lầm. Khoa học, triết học hướng dẫn tất có sai lầm vì chính các khoa này có giới hạn của chúng. Trông cậy vào Thần Linh hướng dẫn tránh được sai lầm. Thần linh nói trực tiếp trong ta và nói qua đại diện của Giáo Hội. Hiện nay có quá nhiều giáo hội và mỗi giáo hội lại đưa ra tiếng nói khác nhau. Như thế lại phải chọn giáo hội. Tiếng nói chính xác nhất của Giáo Hội phải là Giáo Hội do chính Chúa Kitô thiết lập vì trong Giáo Hội này có thần linh hướng dẫn.

CỦA TA CŨNG LÀ CỦA CON

Trước khi được Chúa Cha tôn vinh và vì yêu thương nhân loại Đức Kitô thiết lập bữa Tiệc Li và ban bữa tiệc này cho Giáo Hội như là phương tiện gặp gỡ Chúa. Mỗi khi chúng ta tham dự bữa tiệc là chúng ta nhớ đến Chúa. Đây là Mình Thầy. Đây là Máu Thầy hy sinh vì anh em. Vì anh em Chúa đổ máu ra nên Kitô hữu nhận biết vết thương của Chúa qua vết thương của anh em.

Tiếng kêu cầu cứu của anh em chính là tiếng kêu cầu cứu của Chúa trên đường lên núi Sọ.

Nước mắt của anh em chính là nước mắt Chúa đổ ra thương nhân loại.

Băng bó vết thương của anh em chính là băng bó vết thương của Chúa do đòn vọt, mạo gai gây nên.

Cần gì phải tìm bằng chứng lỗ đinh nơi tay, vết đâm bên cạnh sườn. Cuộc đời chứng kiến nhiều cảnh máu chảy, thịt rơi, người ẵm xác người lạnh giá, người sống ngồi cạnh xác nằm co vệ đường. Hình ảnh Đức Kitô năm xưa ngã quỵ trên đường được lập lại mỗi ngày. Còn cần bằng chứng gì nữa. Cuộc thương khó tái diễn đó đây, khắp nơi. Ngài không sống lại sao có cảnh Ngài chết lần thứ hai, thứ ba, thứ tư.

TÌM BÀI CŨ:

Suy Niệm: http://www.stmarksinala.net.au/suyniem.html

Truyện ngắn: http://www.stmarksinala.net.au/truyen.html

Hình ảnh: http://www.stmarksinala.net.au/Photos.html