Một ngày kia Chúa Cha nói với Chúa Con.

Những viên đá sống động mà Chúng Ta dựng nên chúng đã bị thoái hóa, biến mất bản chất nguyên thủy khi chúng ta sáng tạo ra chúng.

Chúa Con thắc mắc.

Làm sao có thể như vậy được. Chúng ta ban cho chúng sự sống, lại ban cho chúng Thần Khí của chúng ta để chúng biết chuộng việc lành, tránh dữ mà sao bây giờ sự thể đó xảy ra.

Chúa Cha thở dài đáp:

Tội, tội, vì chúng phạm tội.

Chúa Con.

Thần Khí Chúng Ta ban sao chúng không dùng đến mà lại phạm tội.

Chúa Cha.

Không phải một mình chúng. Việc này có ma quỷ nhúng tay vào.

Chúa Con.

Như thế chúng ta trừng trị chúng hay chúng ta trừng trị ma quỷ.

Chúa Cha.

Tất nhiên phải là ma quỷ rồi. Chúng là Hình Ảnh của Chúng Ta nên ma quỷ phải lãnh trách nhiệm trong việc cám dỗ này.

Chúa Con.

Ma quỷ lãnh trách nhiệm trăm phần trăm sao.

Chúa Cha.

Không phải thế. Viên đá sống động khổng thể sống nhởn nhơ như trước được mà phải chịu một phần trách nhiệm, như thế mới rõ lẽ công lí của chúng ta.

Chúa Con.

Thế nghĩa là sao? Cha định phạt chúng sao?

Chúa Cha.

Không phải chúng ta phạt chúng nhưng chúng phải học khôn ra từ việc làm sai trái của chúng. Muốn được ơn khôn ngoan chúng phải trải qua những mài dũa, trải qua đánh bóng, trải qua tôi luyện. Đối với Chúng Ta như thế là việc tốt lành nhưng đối với chúng chúng sẽ than van, kêu đau, than khổ.

Chúa Con.

Như thế là khổ rồi vì chúng sẽ kêu than liên tục. Cha có biện pháp giải quyết rồi chứ.

Chúa Cha.

Không phải là biện pháp giải quyết mà là cách để cứu chúng. Để cứu chúng Cha cần đến Con giúp một tay.

Chúa Con.

Cha biết Con luôn nghe Lời Cha và sống để làm theo ý Cha.

Chúa Cha.

Tốt, rất tốt. Con thật là Con yêu dấu của Cha.

Mỗi người chúng ta là viên đá sống động. Nhiều viên đá sống động hợp lại thành giáo hội nhỏ. Những viên đá sống động này rất quý. Quý đến nỗi chính Con Thiên Chúa xuống trần gian để ban ơn sự sống cho những viên đá sống động có thời đã biến thành đá vôi.

Con Thiên Chúa xuống trần vì thương những viên đá sống động đã biến chất nên cần Con Chúa đến mang lại phẩm chất khi mới được tạo dựng.

Lí do thứ hai dẫn Con Thiên Chúa xuống trần vì những viên đá sống động này mang hình ảnh của Chính Thiên Chúa ‘Chúng ta hãy tạo dựng chúng theo hình ảnh chúng ta’.

Chính vì hình ảnh này mà trong mỗi viên đá sống động đều mang hình hài của Đấng Tạo Hóa. Khi Đấng Tạo Hóa nhìn những viên đá sống động Ngài cảm thấy như đang sống trong chính Ngài vì là cùng một hình hài.

Lí do thứ ba để cứu những viên đá sống động là vì khi lập nên chúng Thiên Chúa đã thả Thần Khí mình vào chúng để ban cho chúng sự sống. Sự sống trong viên đá sống động chính là sự sống của Thiên Chúa trao ban.

Lí do thứ tư các viên đá sống động đều trở thành đền thờ Chúa Thánh Thần nên chúng trở nên thánh thiện và tinh tuyền.

CHÚC MỪNG PHỤC SINH

TÌM BÀI CŨ:

Suy Niệm: http://www.stmarksinala.net.au/suyniem.html

Truyện ngắn: http://www.stmarksinala.net.au/truyen.html

Hình ảnh: http://www.stmarksinala.net.au/Photos.html