ROMA -- Theo nguồn tin của Báo ANS (Agenzia Info Salesiana) - Thông Tấn Xã Salêdiêng, hôm nay Thứ Ba ngày 03 tháng 03 năm 2008 tại Nhà Trung Ương Dòng Salêdiêng Don Bosco Salesianum di Roma Via della Pisana 1111 Cha Pascual Chvez Villanueva Bề Trên Tổng Quyền cùng với hơn 232 Hội Viên Salêdiêng là những thành viên của Tổng Tu Nghị đã long trọng khai mạc Tổng Tu Nghị lần thứ 26 của Hội Dòng.

Hiện diện trong buổi khai mạc có Đức Hồng Franc Rodé Tổng Trưởng Thánh Bộ các Dòng Tu Đời Thánh Hiến và các Hiệp Hội Đời Sống Tông Đồ, Đức Hồng Y Rafael Farina SDB Quản Thủ Thư Viện và các tài liệu của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Joseph Zen Tổng Giám Mục Hong Kong, và Đức Hồng Y Miguel Obando Bravo Tổng Giám Mục emerito di Managua, Đức Cha Gianfranco Gardin Thư Ký Thánh Bộ các Dòng Tu Đời Thánh Hiến và các Hiệp Hội Đời Sống Tông Đồ, cùng tháp tùng ngài là Nữ Tu Enrica Rossana Phó Tổng Thư ký, Đức Cha Gino Reali Giám Mục Giáo Phận Porto và Santa Ruffina là nơi Dòng Sa lê diêng đặt Trụ Sở Trung Ương tại Giáo Phận này, Đức Cha Brugnaro Francesco Tổng Giám Mục Camerino - San Severino Marche, Đức Cha Angelo Amato SDB Tổng Thư Ký Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, Cha Phêrô Trabucco Thư Ký Hi?p H?i Qu?c t? Cc B? Trn T?ng Quy?n, cùng nhiều Giám Mục Salêdiêng cũng như ngoài Sa lê diêng. Ban Sáng Cha Bề Trên Tổng Quyền đã chủ sứ Thánh Lễ đồng tế cùng với các Thành Viên của Tổng Tu Nghị tại Nhà Nguyện chính của Dòng, sau đó tại Hội Trường lớn (Aula magna) của Dòng là phần đón tiếp các Hồng Y, Giám Mục và các Khách mời danh dự, tất cả mọi người hiện diện đã cùng nhau sướng lên Bài Hát "Veni, Creator Spiritus" Lạy Thánh Thần sáng tạo xin ngự đến". Sau bài hát Cầu Xin Chúa Thánh Thần Cha Bề Trên Tổng Quyền Pascual Chvez đã đại diện tất cả mọi thành viên của Tổng Tu Nghị 26 đọc diễn văn chào đón các Đức Hồng Y, Giám Mục, Mẹ Antonia Colombo FMA Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ Sa lê diêng, Ông Rosario Maiorano Chủ Tịch Hiệp Hội Cộng Tác Viên Thế giới. Đức Hồng Franc Rodé Tổng Trưởng Thánh Bộ các Dòng Tu Đời Thánh Hiến và các Hiệp Hội Đời Sống Tông Đồ đã tuyên đọc Sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI gửi cho Hội Dòng nhân ngày khai mạc Tổng Tu Nghị, nội dung Sứ điệp của Đức Thánh Cha nói đến "Đoàn Sủng Don Bosco chính là Quà Tặng trọn vẹn của Chúa Thánh Thần cho Dân Thiên Chúa, nhưng chỉ ở trong sự lắng nghe và dễ dạy, sẵn sàng với Chúa Thánh Thần thì mới có thể hiểu và sinh hoa kết quả"

Sau bài diễn văn của Đức Hồng Franc Rodé và của Cha Cha Bề Trên Tổng Quyền Pascual Chvez, Cha Francesco Cereda SDB điều hành viên của Tổng Tu Nghị 26 đã đọc lá thư của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh gửi đến cho Tổng Tu Nghị, trong thư Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cầu xin Chúa Thánh Thần đồng hành và ban muôn ơn lành xuống trên các thành viên của Tổng Tu Nghị trong suốt thời gian làm việc để cho thời gian này chính là thời gian của An Sủng và Thiên Chúa luôn hiện diện giữa tất cả mọi thành viên của Tổng Tu Nghị để hướng dẫn toàn Tu Hội đạt tới mục tiêu đó chính đam mê của Don Bosco "Da mihi animas coetera tolle" - Xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác cứ lấy đi".

Cuối cùng, Cha Francesco Cereda SDB đã tuyên bố khai mạc Tổng Tu Nghị lần thứ 26 của Tu Hội Salêdiêng Don Bosco năm 2008.

Một vài hình ảnh ngày khai mạc TTN 26: