Valencia -
Đức Hồng Y Agustin Garcia-Gasco
Đức Hồng Y Agustin Garcia-Gasco, Tổng Giám Mục Valencia, Tây Ban Nha đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu nước này hãy kiên định trước những tấn kích của chủ nghĩa thế tục, noi theo gương thánh Vicentê tử đạo, người mà chứng tá của ngài “là dấu chỉ hùng hồn cho việc từ khước việc thờ lạy nhà nước”.

Trong thánh lễ đại trào kính thánh Vicentê tử đạo, bổn mạng thành Valencia hôm thứ Tư 23/1, Đức Hồng Y nói:

“Người Công Giáo ngày nay, trong một xã hội sản sinh những hệ quả đầy chao đảo vì thái độ quyết liệt chống lại Thiên Chúa và văn hóa Công Giáo, cần phải có một thái độ tương tự (như của thánh Vicentê tử đạo), ngay cả khi người ta vu cáo chúng ta với đủ mọi hình thức xỉ nhục, bần tiện và xảo trá”.

Theo thông tấn xã AVAN của Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Garcia-Gasco lên án sự trống rỗng đạo đức trong xã hội đang được lèo lái để hướng tới việc hợp pháp hóa những thứ chống lại con người như “phá thai, hôn nhân đồng tính, an tử”…

Dịp này, Đức Hồng Y đã mạnh mẽ lên án những cố gắng “hình thành một xã hội phi Kitô Giáo” và đậm màu sắc cá nhân chủ nghĩa. Hình thái này của chủ nghĩa thế tục mù quáng “chẳng đưa ra điều gì mới: nó chỉ mang đến những phức tạp và thù hận mà các vị tử đạo của mọi thời đã là những nạn nhân của nó”.

Đức Hồng Y đả kích những cố gắng của đảng xã hội nước này nhằm tuyên truyền rằng đức tin Công Giáo không phù hợp với dân chủ “và do đó thù hận mọi thứ mà người Công Giáo tin tưởng”.

Giáo Hội không “áp đặt” đức tin. Trái lại, sứ mạng của Giáo Hội là “luôn mời gọi việc dùng lý trí, việc tìm kiếm chân lý, tìm kiếm sự thiện, tìm kiếm Thiên Chúa”.

Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng: “Đây là lúc để khẳng định với sự đơn giản căn tính Kitô Giáo của chúng ta, trong khi chứng tỏ tình yêu hùng hồn của chúng ta cho tự do, hòa bình, hiệp nhất và sự gần gũi với những ai đang đau khổ”.