Cha Cantalamessa : « Là ngôn sứ là tỏ cho thấy sự hiện diện ẩn giấu của Chúa Kitô »

Bài giảng Mùa Vọng thứ hai của Cha Cantalamessa tại Giáo Triều

Zenit : Trong chừng mực nào Gioan Tẩy Giả có thể được gọi là « ngôn sứ » nếu ngài đã không loan báo ơn cứu độ « đang đến » nhưng là ơn cứu độ « hiện tại » ? Đó là câu hỏi mà Cha Cantalamessa đặt ra trong bài giảng tỉnh tâm Mùa Vọng thứ hai tại Giáo Triều.

Cha Catalamessa tự hỏi : « Chúa Giêsu đã xác định Gioan Tẩy Giả « còn hơn cả một ngôn sứ », nhưng đâu là ơn ngôn sứ trong trường hợp của ngài ? »

Cha giảng thuyết trả lời : « Gioan Tẩy Giả khai mào ơn ngôn sứ mới, ơn ngôn sứ của thời Giáo Hội, mà không hệ tại ở việc loan báo ơn cứu độ đang đến và xa xôi, nhưng là tỏ cho thấy sự hiện diện ẩn giấu của Chúa Kitô trong thế giới, cất đi tấm khăn che trước mắt con người, trút bỏ sự dửng dưng của họ ».

Chúa Kitô là Đấng đã đánh dấu « bước ngoặt quyết định của lịch sử » và là « Đấng làm phép Rửa trong Thánh Thần », trái với Gioan Tẩy Giả làm phép Rửa trong nước.

Cha giảng phòng giải thích : « Làm phép Rửa ở đây có một ý nghĩa ẩn dụ; điều đó có nghĩa là dìm vào nước, bao bọc khắp nơi, như nước làm với thân xác được dìm vào đó ».

Ngài nói tiếp : « Do đó, thành ngữ « làm phép Rửa trong Thánh Thần xác định công trình chủ yếu của Đấng Thiên Sai, mà nơi các ngôn sứ Cựu Ước, được trình bày như là được định hướng đến tái sinh nhân loại xuyên qua sự tuôn đổ vĩ đại và phổ quát Thánh Thần của Thiên Chúa ».

Cha Cantalamessa như thế đã khơi lên điều mà người ta gọi là « sự tuôn đổ Thánh Thần », nghĩa đen là « phép Rửa trong Thánh Thần », nhắc nhớ rằng, từ một thế kỷ nay, hàng triệu tín hữu đã kinh nghiệm điều đó. Trong lãnh vực này, Cha Giảng Phòng trích dẫn sự nảy sinh của phong trào Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo ở Hoa Kỳ cách nay 40 năm.

Cha giảng thuyết giải thích : Tuôn đổ Thánh Thần là « một nghi thức được thực hiện bằng những cử chỉ rất đơn giản, được kèm theo bởi những tâm tình hối cải và Đức Tin nơi lời hứa củaChúa Kitô : « Chúa CHa sẽ ban Thánh Thần cho những ai cầu xin ».

« Hiệu quả thông thường nhất của ân sủng Thánh Thần này, đối tượng của niềm tin hiểu biết ít nhiều trừu tượng, trở nên một sự kiện kinh nghiệm ». « Thậm chí trước khi nhận thấy điều đó trong sự biểu lộ các đặc sủng, người ta nhận thấy điều đó như là Thánh Thần biến đổi tự bên trong, ban cho sự yêu thích ca ngợi Thiên Chúa, mở tâm hồn ra cho sự hiểu biết Thánh Kinh, dạy tuyên xưng Chúa Giêsu là « Chúa » và ban ơn can đảm đảm nhận các nhiệm vụ mới mẻ và khó khăn, nhằm phục vụ Thiên Chúa và tha nhân ».

Cha Cantalamessa cho thấy : « không nên nói rằng tất cả mọi người đều được mời gọi kinh nghiệm về hông ân của một Biến Cố Hiện Xuống mới thoe cách này. Tuy nhiên chúng ta hết thảy đều được mời gọi đừng ở bên ngoài « dòng ân sủng này » xuyên qua Giáo Hội từ sau Công Đồng. Vào thời ngài, ĐTC Gioan XXIII đã nói về một « Biến Cố Hiện Xuống mới »; ĐTC Phaolô VI đã đi xa hơn và nói về một « Biến Cố Hiện Xuống thường hằng », một Biến Cố Hiện Xuống liên lỉ ».

Cha giản thuyết đã kết luận bằng cách khích lệ mỗi người trở nên « một ngôn sứ của Thiên Chúa », « nhỏ bé, vô danh, không quan trọng, nhưng là một ngôn sứ, nói như ĐTC Phaolô VI, có « lửa trong tâm hồn, lời nói trên môi, ơn ngôn sứ trong cái nhìn ».