Vatican Tuyên Bố Nền An Ninh Tuỳ Thuộc Vào Sự Kính Trọng Tất Cả Các Tôn GiáoVatican tuyên bố nền an ninh tuỳ thuộc vào sự kính trọng tất cả các tôn giáo, một giới chức của Toà Thánh nói với Tổ Chức An Ninh và Hợp Tác Âu Châu (OSCE).

Đức Tổng Giám Mục Dominique Mamberti, một giới chức Bộ Ngoại Giao Toà Thánh nói, “Nếu tổ chức OSCE muốn thực sự cổ võ cho phẩm giá của nhân loại, họ phải chống lại một cách hữu hiệu sự thiếu khoan dung và kỳ thị đối với người kitô giáo, Do Thái, Hồi Giáo và các tôn giáo khác.”

Đức Tổng Giám Mục Dominique Mamberti nói trong một buổi họp của ủy ban điều hành tổ chức OSCE tại Madrid, Tây Ban Nha trong hai ngày 29 và 30 tháng 11 vừa qua. OSCE là một tổ chức lớn nhất về an ninh trong vùng.

Toà Thánh Vatican cho phát hành một ấn bản của bài nói chuyện của Đức Tổng Giám Mục ngày 4 tháng 12.

Vấn đề kỳ thị tôn giáo đã trở thành “một vấn đề chính trị và an ninh quan trọng" Đức Tổng Giám Mục tiếp, "cách thức hữu hiệu độc nhất để chống lại sự kỳ thị này là tất cả các tôn giáo đều phải được kính trọng và bảo vệ ngang nhau.”

Ngài yêu cầu OSCE không chỉ “lên án” nhưng phải hành động hữu hiệu và bảo vệ các quyền tự do căn bản của mọi người.