Tìm hiểu Thánh Kinh qua các Chủ Đề của Cuộc Sống (Phần 7)

(39) Sự Độc Thân (Celibacy):

Mt 19:12 - Có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời.

Giêrêmia 16:1-4 - Chúa Giêsu nói với Giêrêmia: Ngươi đừng cưới vợ; đừng có con trai, con gái ở nơi này!

1Cor 7:8 - Họ cứ ở vậy như tôi thì tốt cho họ.

1Cor 7:32-35 - Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa: họ tìm cách làm đẹp lòng Người.

2 Tim 2:3-4 - Anh hãy đồng lao cộng khổ như một người lính giỏi của Đức Kitô Giêsu.

1 Tim 5:9-12 - Các bà goá trẻ, anh đừng ghi vào sổ; vì khi dục vọng làm cho họ xa lìa Đức Ki-tô, thì họ muốn tái giá, và như vậy là mang lấy án phạt, bởi đã không giữ lời cam kết ban đầu với Đức Kitô.

(40) Ăn Chay (Fasting):

Mc 7:19 - Chúa Kitô tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch.

1 Tim 4:4.5 - Tất cả những gì Thiên Chúa tạo dựng đều tốt, và không có gì phải loại bỏ, nếu biết dùng trong tâm tình tri ân cảm tạ.

Dan 10:3 - Daniel không ăn đồ cao lương mỹ vị; thịt và rượu, tôi không hề nếm chút nào; tôi cũng chẳng xức dầu thơm trong suốt ba tuần đó.

Mt 6:16-18 - Chúa Giêsu khuyên nên ăn chay cách kín đáo.

(41) Luyện Ngục (Purgatory):

Mt 5:48 - Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Do Thái 12:14 - Anh em phải cố ăn ở hoà thuận với mọi người, phải gắng trở nên thánh thiện; vì không có sự thánh thiện, thì không ai sẽ được thấy Chúa.

Giacôbê 3:2 - Thật vậy, tất cả chúng ta thường hay vấp ngã.

Khải Huyền 21:27 - Tất cả những gì ô uế cũng như bất cứ ai làm điều ghê tởm và ăn gian nói dối, đều không được vào thành, mà chỉ có những người có tên ghi trong Sổ trường sinh của Con Chiên mới được vào.

1 Gn 5:16-17 - Nếu ai biết anh em mình phạm thứ tội không đưa đến cái chết, thì hãy cầu xin, và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho người anh em ấy; đó là nói về những ai phạm thứ tội không đưa đến cái chết. Có một thứ tội đưa đến cái chết, tôi không bảo phải cầu xin cho thứ tội ấy.

Giacôbê 1:14-15 - Rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra tội; còn tội khi đã phạm rồi, thì sinh ra cái chết.

2 Sam 12:13-14 - David mặc dầu được Chúa tha tội, vẫn cố trừng phạt tội của con mình.

Mt 5:26 - Anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

Mt 12:32 - Ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau.

Mt 12:36 - Đến Ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói.

2 Macc 12:44-46 - Thực thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn.

1Cor 3:15 - Còn công việc của ai bị thiêu huỷ, thì người ấy sẽ phải thiệt. Tuy nhiên, bản thân người ấy sẽ được cứu, nhưng như thể băng qua lửa.

1 Phêrô 3:18-20; 4:6 - Tin Mừng đã được loan báo ngay cho cả những kẻ chết, để tuy bị phán xét về phần xác theo cách nhìn của loài người, họ được sống về phần hồn theo ý định của Thiên Chúa.

2 Tim 1:16-18 - Xin Chúa ban cho anh tìm thấy nơi Chúa lòng thương xót, trong Ngày đó.

1Cor 15:29-30 - Nếu tuyệt nhiên kẻ chết không trỗi dậy, thì tại sao người ta lại chịu phép rửa thế cho kẻ chết?

(42) Hỏa Ngục (Hell):

Mt 25:41 - Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó.

Mt 25:46 - Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.

Lc 3:16-17 - Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.

2 Thes 1:6-9 - Trong ngọn lửa cháy bừng, để báo oán những kẻ không chịu nhận biết Thiên Chúa và những kẻ không vâng theo Tin Mừng của Chúa chúng ta là Đức Giêsu.

(43) Tội Nguyên Tổ (Original Sin):

Sáng Thế Ký 2:16-17 - Vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết.

Sáng Thế Ký 3:11-19 - Thiên Chúa phạt vì đã ăn trái cấm.

Rom 5:12-19 - Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội.

1Cor 15:21-23 - Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại.

Eph 2:1-3 - Tất cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc hạng người đó, khi chúng tôi buông theo các đam mê của tính xác thịt.

(44) Việc Rửa Tội Sơ Sinh (Infant Baptism):

Gn 3:5; Mc 16:16 - Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.

1Cor 15:21-22 - Như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống.

Mc 10:14 - Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.

Lc 18:15 - Người ta còn đem cả trẻ thơ đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng.

Col 2:11-12 - Trong Người, anh em đã được chịu phép cắt bì, không phải phép cắt bì do tay người phàm, nhưng là phép cắt bì của Đức Kitô, có sức lột bỏ con người tội lỗi của anh em.

Giôsue 24:15 - Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa.

Mt 8:5-11 - Khỏi bệnh nhờ vào lòng tin.

Mt 15:21-28 - Đức Giêsu chữa con gái người đàn bà Canaan.

Lc 7:1-8 - Đức Giêsu chữa người nô lệ của một đại đội trưởng.

TĐCV 16:31 - Hãy tin vào Chúa Giêsu, thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ

TĐCV 16:15 - Các ông đã coi tôi là một tín hữu Chúa, thì xin các ông đến ở nhà tôi.

TĐCV 16:33 - Giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ông đi, rửa các vết thương, và lập tức ông ấy được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà.

1Cor 1:16 - À, tôi còn làm phép rửa cho gia đình Têphana nữa. Ngoài ra, tôi không biết có làm phép rửa cho ai khác nữa hay chăng.

(Còn Tiếp. ..)