Seoul (AsiaNews) - Cơ quan tuyên truyền của Quân đội Bắc Triều Tiên đã soạn một tập sách hướng dẫn mang tựa đề “Giữ gìn những người lính chúng ta khỏi sự đe doạ của Tôn giáo” trong đó có đoạn viết: tôn giáo “đang lan rộng giống như căn bệnh ung thư trong lòng lực lượng vũ trang Bắc Triều Tiên, lực lượng có sứ mạng bảo vệ chủ nghĩa xã hội”; vì lý do này nên nó “phải bị nhổ tận gốc không chậm trễ, vì nó xuất phát từ những kẻ thù của chúng ta từ khắp nơi trên thế giới”.

Tập sách trên do một thành viên của Ủy ban vì Dân Chủ của Bắc Triều Tiên, một nhóm chính trị lưu vong và tị nạn có được, dịch ra và công bố. Tập sách còn cảnh báo: “Chúng ta nên xem, nghe và đọc các tài liệu, truyền thanh, truyền hình và các tài liệu video hay audio do quân đội sản xuất. Kẻ thù cũng đang dùng radio và TV để tuyên truyền sai trái thông qua các tin tức chiến lược và có mưu đồ”. “Họ đang cài gián điệp trong các phái đoàn quốc tế vào biên giới chúng ta, truyền bá tôn giáo và các tín ngưỡng mê tín của họ và chiếm các công dân của chúng ta về phía họ”.

Tật sách viết tiếp: “Tôn giáo và mê tín dị đoan giống như thuốc độc làm suy đồi chủ nghĩa xã hội và làm tê liệt ý thức giai cấp. Những người lính của chúng ta hơn bao giờ hết cần phải làm một cuộc cách mạng về nhận thức để chống lại thủ đoạn của kẻ thù”.

Việc thờ phụng tôn giáo được phép ở Bắc Triều Tiên miễn sao đó là việc sùng bái cá nhân ông Kim Jong-Il và cha ông ta, Kim Il-Sung.

Các tín hữu của các tôn giáo truyền thống, nhất là Phật giáo và Kitô giáo, bị cản trở hồi phục như là phải gia nhập vào các tổ chức do Đảng Cộng sản kiểm soát. Những người không gia nhập thì bị ngược đãi, thường là tàn nhẫn và bạo lực. Bất kỳ ai tham gia vào bất kỳ hoạt động truyền giáo nào cũng có thể nhận được cách đối xử tương tự.

Kể từ khi kết thúc Chiến tranh Triều Tiên vào năm 1953, khoảng 300.000 Kitô hữu đã biến mất trên đất Bắc Hàn - bất kỳ linh mục hay nữ tu nào còn sống sót sau vụ biến mất hầu hết bị ngược đãi cho đến chết.

Khoảng 100.000 người đang sống trong các trại lao động bị đói khát và bị tra tấn như những người bạn của họ Đối với một số người cái chết đang gần kề.

Điều này đã được các cựu viên chức và cựu tù nhân Bắc Triều Tiên làm chứng, những người này nói rằng các Kitô hữu trong các trại bị chọn ra và bị đối xử tàn bạo.