Vatican 08/06/07 – Hãng Tin Tức Công Giáo Á Châu cho biết ĐGH Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm một chuyên viên về Trung Quốc và Trung Đông làm Phụ Tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đặc trách Nội Vụ. Đó là đức TGM Fernando Filoni, hiện đang là Khâm Sứ Tòa Thánh tại Phi Luật Tân.

Đức TGM Fernando Filoni
Đức TGM Filoni, năm nay 61 tuổi sinh quán ở Manduria, phía nam nước Ý, đậu Tiến Sĩ Triết Học và Giáo Luật. Sau đó Ngài gia nhập ngành ngoại giao và phục vụ tại các tòa khâm sứ Tòa Thánh ở Sri Lanka, Iran, Brazil và tại Giáo Triều Roma.

Trong sứ vụ ngoại giao, thời gian quan trọng nhất đối với Ngài là thập niên 90 khi Ngài ở Hồng Kông nhận lãnh sứ vụ của Tòa Thánh có tên là Sứ Vụ Nghiên Cứu có nhiệm vụ làm mối dây liên lạc giữa các Giám Mục Trung Quốc, thuộc Giáo Hội Nhà Nước và Giáo Hội Công Giáo Thầm Lặng. Kết quả là Ngài đã hòa giải được đa số các Giám Mục “quốc doanh” với Tòa Thánh Vatican. Ngài là người rất thân cận với ĐHY Trần Nhật Quân và là người đã chứng kiến sự kiện lịch sử: Anh Quốc trao trả Hồng Kông lại cho Trung Quốc.

Vào ngày 17 tháng Giêng năm 2001, Ngài được ĐGH Gioan Phaolô II nâng lên bậc Tổng Giám Mục hiệu tòa Volturno và được bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Jordan và Iraq.

Dưới thờ Saddam Hussein, Đức TGM Filoni đã bảo vệ tự do tôn giáo ở Iraq và cùng với ĐGH Phaolô II đã mạnh mẽ phản đối việc Hoa Kỳ tấn công Iraq. Sau khi chế độ của Saddam Hussein bị lật đổ, Ngài tiếp tục ủng hộ nhân dân Iraq qua việc ủng hộ hiến pháp mới, cổ vũ cho sự đoàn kết nhân dân Iraq, cho việc sống chung hòa bình giữa người Hồi Giáo và Kitô Giáo.

Vào ngày 25 tháng 2 năm 2006 ĐGH Bênêđictô XVI bổ nhiệm Ngài làm Sứ Thần Tòa Thánh Phi Luật Tân cho đến hôm nay.

Đức TGM Filoni sẽ thay thế vị trí của đức TGM Leonardo Sandri trong chức vụ Phụ Tá Quốc Vụ Khanh đặc trách Nội Vụ, tương đương với chức Tổng Trưởng Nội Vụ của các chính phủ đời. Còn đức TGM Leonardo Sandri được ĐGH bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Các Giáo Hội Đông Phương, thay thế đức Hồng Y Ignace Moussa Daud I đến tuổi về hưu.