MAI ĐỆ LIÊN: NHÂN CHỨNG CỦA CHÚA KITÔ PHỤC SINH

Khi học hỏi và chia sẻ về trình thuật Ngôi Mộ Trống & Đức Giêsu Hiện Ra trong Tin Mừng Nhất Lãm và trong Tin Mừng thánh Gioan (Mt 28: 1-8; Mk 16: 1-8; Lk 24: 1-11, Jn 20:1-18), tôi thấy những học viên trong lớp Kinh Thánh thường nêu lên hai vấn nạn sau:

· Tại sao Chúa Giêsu Phục Sinh lại hiện ra với bà Maria Magdalene (Mai Đệ Liên) trước tiên mà lại không tỏ mình ra với ông Phêrô, Gia-cô-bê và Gio-an, những môn đệ đã từng chứng kiến Người biến đổi hình dạng trên núi Tabor trước mặt họ? (Mt 17:1-8).

· Tại sao Chúa Giêsu không trực tiếp báo cho các môn đệ tin vui Ngài đã Phục Sinh mà lại giao cho bà Mai Đệ Liên nhiệm vụ: “Đi gặp anh em Thầy và bảo họ: ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’” (Jn 20:17).

Bạn có bao giờ thắc mắc giống như mấy học viên của tôi không? Trả lời làm sao đây? Một học viên cũng khá lớn tuổi, với kinh nghiệm sống dày dặn, ông đưa ra hai giả thiết sau đây, bạn xem thử có thể chấp nhận được hay không nhé?

· Giả thiết thứ nhất: Sở dĩ Chúa hiện ra với Mai Đệ Liên trước là bởi vì bà là người can đảm, dám đứng dưới chân Thánh Giá khi Chúa Giêsu sinh thì. Tôi thấy không ổn! Bởi vì trong tin mừng Gioan, lúc Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá, cũng có môn đệ mà Chúa yêu thương đặc biệt là Gioan, và lúc táng xác còn có ông Giuse và ông Nicôđêmô nữa chứ bộ! Đâu phải chỉ có mỗi một mình Mai Đệ Liên?

· Giả thiết thứ hai: Sở dĩ Chúa Giêsu giao cho Mai Đệ Liên nhiệm vụ đi loan báo tin vui phục sinh là bởi vì bà có khả năng loan tin lẹ hơn các ông tông đồ! Loan tin Chúa Kitô Phục Sinh là một công việc cấp bách mà lại giao cho mấy ông tông đồ thì hỏng to bởi vì đã có ít là một lần, thánh Luke ghi nhận rằng sau khi chứng kiến cảnh Chúa Giêsu hiển dung trên núi Tabor, các ông sợ hết hồn hết vía, và khi xuống núi “các môn đệ nín thinh, [im như thóc] và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy (Lk 9:36). Giả thiết này nghe cũng rất có lý! Thế nhưng để tránh... hiểm họa chiến tranh thế giới lần thứ III … bùng nổ giữa các ông và các bà, tôi nghĩ bạn và tôi cũng không nên tán thành giả thiết này!

Vậy bây giờ bạn nghĩ phải giải quyết hai vấn nạn trên như thế nào đây? Tôi nghĩ, để cho ăn chắc, chúng mình cứ dựa trên mạch văn của các trình thuật Phục Sinh trong Kinh Thánh để giải quyết những vấn nạn trên là an toàn trên xa lộ đại hàn, bạn đồng ý không?

· Về vấn nạn thứ nhất: “Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la [đã] đi đến mộ (Jn 20:1). First comes first serves! Mai Đệ Liên là người đầu tiên ra mộ, đã hy sinh giấc ngủ... nướng, thì bà quá xứng đáng để được gặp Chúa Kitô Phục Sinh chứ! Chúa là Đấng rất công bằng mà lị! Vả lại lúc bấy giờ chỉ có một mình Mai Đệ Liên là người ở ngoài mộ với Chúa Giêsu, không lẽ Chúa lại bất lịch sự đến độ bỏ bà ở đó khóc lóc một mình mà đi hiện ra với mấy anh thỏ đến đang trốn chui trốn nhủi trong những ngôi nhà cửa đóng then cài sao? Ngài hiện ra với Mai Đệ Liên trước là phải rồi!

· Về vấn nạn thứ hai: “Khi Chúa Giêsu tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy” (Mk 16:14). Bạn thấy chưa? Mai Đệ Liên đã báo tin trước cho các môn đệ là Chúa sống lại rồi mà họ vẫn còn cứng đầu cứng cổ không chịu tin khi tận mắt thấy Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt! Vì thế cho nên Chúa Giêsu giao cho Mai Đệ Liên đảm trách nhiệm vụ đi báo trước cho các tông đồ để các ông khỏi bị shock khi thấy Ngài hiện ra với họ là hợp lý quá đi chứ lại!

Bạn còn ý kiến gì nữa không? Tôi nghĩ câu trả lời không chỉ dừng lại ở đây mà thôi đâu! Còn có ba chi tiết khác mà tôi nghĩ rất quan trọng và nên bổ túc thêm vào hai câu trả lời trên: Chúa Giêsu hiện ra trước tiên với bà Mai Đệ Liên và trao cho bà sứ vụ loan truyền tin vui Phục Sinh là bởi vì:

· Mai Đệ Liên là người yêu Chúa nhiều nhất. Không giống như các môn đệ khác bỏ của chạy lấy người, Mai Đệ Liên là người đã theo Chúa Giêsu lên tới đỉnh núi Sọ, ở lại với Người lúc Người tắt thở, tham dự vào việc táng xác Người và sau khi mọi người ra về, Mai Đệ Liên lưu lại với Chúa Giêsu ngoài cửa mộ cho đến tối mịt mới đi về. “Còn bà Ma-ri-a Mác-đa-la... ở lại đó, quay mặt vào mồ” (Mt 27:61; Mk 15:47; Lk 23:55).

· Mai Đệ Liên đã theo Chúa Giêsu, giúp đỡ và lo lắng cho công việc rao giảng của Ngài bằng chính của cải và sức lực của bà. “Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ” (Lk 8:1-3).

· Mai Đệ Liên đã có kinh nghiệm của sự Phục Sinh ngay lần đầu tiên gặp ánh mắt thương yêu và tha thứ của Chúa Giêsu. Nói cách khác, bà đã cảm nghiệm được việc sống lại từ cõi chết khi Chúa Giêsu phán với bà rằng: “Tội của con rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là con đã yêu mến nhiều... Con yêu nhiều nên con được tha nhiều...Tội của con đã được tha rồi.” (Luke 7:47).

Bạn đã thấy lý do tại sao Chúa Giêsu lại hiện ra trước tiên với Mai Đệ Liên chưa? Chỉ có người nào có KINH NGHIỆM VỀ SỰ PHỤC SINH thì mới đi loan báo một cách có hiệu quả về TIN VUI PHỤC SINH được, bạn đồng ý không?

Thế còn tôi và bạn thì sao? Chúng mình đã có kinh nghiệm về sự phục sinh hay chưa?

· Nếu chúng mình không có kinh nghiệm phục sinh, sống lại từ vũng lầy tội lỗi như Mai Đệ Liên …

· Nếu tôi và bạn chưa yêu Chúa mãnh liệt như Mai Đệ Liên, chưa lưu lại với Ngài cho đến giây phút cuối cùng...

· Và nếu bạn và tôi không dấn thân giúp đỡ Chúa Giêsu trong những công việc rao giảng...

Thì bảo đảm là tin vui Phục Sinh sẽ không bao giờ được loan truyền nhanh chóng và đầy sức thuyết phục đến cho tha nhân, đến những người chưa biết Chúa được đâu! Thật đấy! Bạn muốn rao giảng tin vui Phục Sinh đến cho tha nhân, đặc biệt cho những người xung quanh bạn không?

· Hãy đến với Chúa Giêsu để có thể cảm nghiệm được bàn tay nhân ái và thương xót đầy lòng khoan dung của Ngài qua Bí Tích Giải Tội.

· Hãy rộng rãi xử dụng tiền của, sức lực và thời giờ để chăm lo cho Chúa Giêsu trong những người nghèo khổ, trong những trẻ em khuyết tật, trong những người già nua, tuổi tác và trong những người bị xã hội ruồng bỏ.

· Hãy noi gương bắt chước bà Mai Đệ Liên ở lại với Chúa qua những giờ chầu Thánh Thể, qua những Thánh Lễ và qua những giờ cầu nguyện thân mật với Ngài.

Chúc bạn một mùa Phục Sinh thật ý nghĩa và thánh thiện.

phamtinh@yahoo.com