ĐTGM Roberto Gonzalez Nieves
Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Puerto Rico, Đức Tổng Giám Mục Roberto Gonzalez Nieves, Tổng Giám Mục San Juan, đã yêu cầu được ra điều trần trước Thượng Viện nước này để nói rõ về lập trường của Giáo Hội Công Giáo liên quan đến các kết hiệp đồng tính. Biến cố này đã xảy ra khi Thượng Viện Puerto Rico bắt đầu cuộc tranh luận xem có thể hợp pháp hóa các kết hiệp đồng tính và coi những kết hiệp này có giá trị ngang hàng với hôn nhân truyền thống hay không.

Trong cuộc điều trần hôm 16/2, Đức Cha Roberto khẳng định rằng bước đi này sẽ phương hại “những giá trị căn bản thuộc về di sản truyền thống chung của gia đình nhân loại”. Việc coi các kết hiệp đồng tính có giá trị ngang hàng với hôn nhân truyền thống sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc luân lý của xã hội. Ngài khẳng định rằng trong khi Giáo Hội Công Giáo không kỳ thị những người đồng tính, con người không thể tái định nghĩa lại những gì là tự nhiên như đã được sáng tạo bởi Thiên Chúa.

Ngài cảnh cáo “Nhiều đạo luật Dân Sự có thể gây ra thiệt hại không hàn gắn được đối với phẩm giá con người và tạo ra một cuộc tấn công vào sự toàn vẹn của gia đình Puerto Rico”.

Các nhà lãnh đạo khối đa số tại Thượng Viện Puerto Rico như Jorge De Castro Font và Liza Fernandez cho biết họ chống lại việc hợp pháp hóa các kết hiệp đồng tính cũng như việc hợp pháp hóa tình trạng sống chung không kết hôn. Thượng nghị sĩ Jose Emilio Gonzalez muốn loại bỏ việc thảo luận khả năng hợp pháp hóa các kết hiệp đồng tính và coi đó là việc vô nghĩa và mất thời giờ vì phe đa số đã tỏ rõ ý muốn bác bỏ luật này. Tuy nhiên, một số thượng nghị sĩ vẫm muốn lưu lại để nghe ý kiến của các thành viên quốc hội về vấn đề này.

Tuy khả năng quốc hội Puerto Rico thông qua dự luật hợp pháp hóa các kết hiệp đồng tính là rất mong manh, bước tiến của Đức Tổng Giám Mục Roberto Gonzalez Nieves được đánh giá là quan trọng nhằm làm rõ lập trường của Giáo Hội trước vấn đề này. Puerto Rico có gần 4 triệu dân, trong đó Công Giáo chiếm 85% dân số.