HOUSTON -- Sr Trần Kim Liên thuộc Tu Hội Gia Đình Mẹ Maria Thăm Viếng, hiện là thủ qũi của Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Thánh Phaolô ở Houston Texas vừa gửi tới chúng tôi một lá thư kêu gọi xin bảo trợ Ơn Gọi Việt Nam qua hình thức gây qũi với 4 quyển sách giúp bệnh nhân trong khi yếu đau và trong giờ lâm tử của LM Vũ Đức biên soạn.

Bốn cuốn này này là:
  • Mục Vụ cho Bệnh Nhân
  • Lời Cầu Phó Dâng
  • Đau khổ vì mất người thân yêu
  • Tìm hiểu Chương trình giúp bệnh nhân chết bằng an.
Số tiền bán sách thu được sau khi trừ chi phí in ấn và chuyên chở sẽ được xung vào Qũi Bảo Trợ Ơn Gọi Thánh Phaolô.

Xin qúi vị ủng hộ cho chương trình của Tu Hội và Qũi bảo trợ nêu trên. Xin trực tiếp liên lạc với Sr Kim Liên như sau:

Sr Madalêna Trần Kim Liên
Tu Hội Gia Đình Mẹ Maria Thăm Viếng
7810 Cathedral Grove Ln
Houston.TX 77040
Phone 713 466 3612