(Vatican)
Đức Hồng Y Salvatore Pappalardo
Đức Hồng Y Salvatore Pappalardo, cựu Tổng Giám Mục thành Palermo, người nổi bật với những lời chỉ trích công khai và thậm tệ bọn mafia ở Italia đã được Chúa gọi về hôm Chúa Nhật 10/12/2006 thọ 88 tuổi.

Đức Hồng Y Salvatore Pappalardo được thụ phong linh mục tại Rôma vào năm 1941 trong khói lửa của cuộc thế chiến thứ hai. Ngài gia nhập ngay ngành ngoại giao Tòa Thánh sau khi được thụ phong linh mục. Năm 1965, ngài được cử làm khâm sứ Tòa Thánh tại Indonesia với phẩm hàm Tổng Giám Mục. Năm 1969, ngài trở thành giám đốc Học Viện Ngoại Giao Tòa Thánh là trường đào tạo các viên chức ngoại giao cho Tòa Thánh. Nhưng chưa đầy một năm sau, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã giao cho ngài một trọng trách khó khăn là Tổng Giám Mục Palermo, nơi bọn mafia đang hoành hành dữ dội. Ngài đã giữ nhiệm vụ này cho đến khi về hưu hồi tháng Tư 1996.

Năm 1973, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã đưa ngài lên hàng hồng y.

Trong điện văn chia buồn gởi tổng giáo phận Palermo, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI ca ngợi đức cố Hồng Y vì “những thành quả tông đồ mục vụ rất nhiều và rất hữu ích” của ngài cũng như dấn thân “cho sự tăng trưởng về đạo lý và văn hóa của xã hội tại Palermo”.

Với cái chết của Đức Hồng Y Pappalardo, Giáo Hội hiện có 186 vị Hồng Y, trong đó 114 vị dưới 80 tuổi.