TÒA GIÁM MỤC PHÁT DIỆM
Kim Sơn - Ninh Bình
Tel : 030.862 058
Fax: 030.862 724
Email: tgmpdiem@hn.vnn.vn

”Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11, 25).
LM. Phaolô Nguyễn Chu Trình (1906-2006)
CÁO PHÓTrong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh.
Toà Giám Mục Phát Diệm xin báo tin

Cha Phaolô NGUYỄN CHU TRÌNHSinh năm 1906 tại giáo xứ Phúc Nhạc
Chịu chức Linh mục ngày 13/03/1937,
Năm 1943 - 2002 chính xứ Xích Thổ và kiêm nhiệm một số giáo xứ khác.
Năm 2002 nghỉ hưu tại Toà Giám Mục Phát Diệm
đã được Chúa gọi về hồi 23 giờ 00 ngày 24/05/2006
Hưởng thọ 100 tuổi.

Bắt đầu phúng viếng từ 07 giờ ngày 26/05/2006
Thánh lễ An táng sẽ cử hành vào lúc 08 giờ 00, thứ bảy ngày 27/05/2006
Tại nhà thờ Chính Toà Phát Diệm
Do Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến chủ sự.
Cha Phaolô Nguyễn Chu Trình sẽ được An táng tại đất thánh Nhà Chung Phát Diệm.
Kính xin quí Cha, quí Nam nữ tu sĩ Chủng sinh và Anh chị em giáo dân cầu nguyện cho linh hồn Cha Phaolô được sớm hưởng nhan Chúa muôn đời.

Phát Diệm, ngày 25 tháng 05 năm 2006

+Giuse Nguyễn Văn Yến
Giám Mục Phát Diệm