London, Ont. -- Hôm qua Giáo phận London ra quyết định đóng cửa 36 nhà thờ trong vùng thuộc Tây Nam Ontario ờ London là một quyết định gây nhiều xúc động cho giáo dân.

Đức Giám Mục Ronald Fabbro, sau hai năm trời cho tìm hiểu và tái cấu trúc lại tình hình mục vụ đã phải đau lòng đưa ra quyết định nêu trên. Ngài ghi nhận rằng quyết định này sẽ làm đau thương và gây bất mãn với sô đông người Công giáo trong vùng bị ảnh hưởng, nhưng Ngài không thề làm khác được.

Giáo phận bao gồm phần đất từ Windsor đến Woodstock trước đây có tất cả 153 giáo xứ, nay còn lại 130 thôi. Có 36 giáo xứ và thánh đường bị đóng cửa, 10 giáo xứ sẽ liên hợp lại với nhau, và 6 giáo xứ mới được mở ra trong những khu vực dân cư mới.