TURIN, Italy 14/02/06 - Thế Vận Hội mùa Đông 2006 tại Turin không những chỉ quy tụ các lực sĩ từ 85 quốc gia trên thế giới, mà còn đoàn kết được các tôn giáo lại với nhau. Lần đầu tiên tại Turin, đại diện Kitô Giáo, Do Thái Giáo, Hồi Giáo đã hợp tác với nhau để cung ứng mục vụ siêu nhiên cho các lực sĩ và du khách.

Qua sự kiện này đức Hồng Y Severino Poletto của thành phố đăng cai tuyên bố: "Từ trước tới nay trong khi mối liên lạc giữa Công Giáo, các Giáo Hội Tin Lành và Chính Thống tỏ ra chặt chẽ thân thiện, thì mối liên hệ với Do Thái Giáo và Hồi Giáo tỏ ra có giới hạn. Nhưng, từ khi thành phố Turin được vinh dự đứng ra đăng cai Thế Vận Hội Mùa Đông 2006 thì tình hình đã thay đổi hẳn".

Theo luật của Thế Vận Hội, thành phố đăng cai phải cung ứng mục vụ siêu nhiên cho các lực sĩ và phái đoàn. Do vậy một uỷ ban liên tôn đã được thành lập từ mấy năm trước khi Thế Vận Hội khai mạc. Vị đại diện của Công Giáo trong Ủy Ban Liên Tôn của Thế Vận Hội là cha Aldo Bertinetti tuyên bố: “Ủy ban làm việc với nhau đã rút ra được những kinh nghiệm rất tích cực và mọi thành viên trong Ủy Ban đồng thuận là sẽ duy trì Uỷ Ban Liên Tôn để cùng hoạt động với nhau cho dù Thế Vận Hội tại Turin đã bế mạc.