Đại diện ngoại giao của Đài Loan xem nhẹ phỏng đoán về mối quan hệ giữa Vaticăn và Trung Cộng

VATICAN (CWN) - Ông Đại Sứ của Đài Loan tại Tòa Thánh đã mô tả chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran tới Đài Bắc là một chuyến viếng thăm mang tính chất cá nhân, chứ không phải đó là một sáng kiến ngoại giao của Vaticăn.

Ông Đại Sứ Chou-seng Tou nói với hãng tin I Media rằng: chỉ là một sự "trùng hợp" rằng Đức Hồng Y Tauran, người giữ chức vụ cao nhất về ngoại giao của Tòa Thánh mãi cho đến cuối năm qua, lại đang viếng thăm Đài Loan vào lúc mà những quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Cộng đang được phỏng đoán mạnh mẽ theo hướng tích cực.

Đức Hồng Y Tauran có mặt tại Đài Bắc vào tuần này để nhận bằng Tiến Sĩ Danh Dự từ trường Đại Học Công Giáo Đài Bắc. Thế nhưng một số quan sát viên bắt đầu phỏng đoán cho rằng chuyến viếng thăm của Ngài được thực hiện theo một khuynh hướng mới, sau khi Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh của Tòa Thánh, đưa ra lời bình luận rằng Tòa Thánh đang chuẩn bị để chấm dứt mọi quan hệ ngoại giao với Đài Loan nếu như quan hệ chính thức với Bắc Kinh được thiết lập.

Tuy nhiên, Ông Đại Sứ Chou-seng Tou báo cho biết rằng Đức Hồng Y Tauran đã dự trù, theo kế hoạch, đến thăm Đài Loan từ nhiều tháng trước đây. Chuyến viếng thăm của Ngài đã được dự trù vào tháng 4 năm này, nhưng đã bị trì hoãn vì bệnh tình và cái chết của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, và nối theo sau đó là cơ mật viện. Ông Đại Sứ của Đài Loan cho biết rằng lời tuyên bố vào tháng 10 của Đức Hồng Y Sodano đã không tạo ra được bất kỳ sự quan ngại nào cho các vị lãnh đạo chính trị tại Đài Bắc. Ông nói, vị Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh chỉ đơn giản lặp lại vị thế mà các viên chức Vaticăn đã bày tỏ trong quá khứ và Ông còn nêu ra rằng, vào năm 1999, chính Đức Hồng Y Sodano cũng đưa ra lời phát biểu tương tự.

Hơn nữa, Ông Đại Sứ Chou-seng Tou cho biết tiếp, điều quan trọng là phải biết nhìn nhận ra được hai mặt của vấn đề qua lời phát biểu của Đức Hồng Y Sodano. Trong khi Ngài khẳng định rằng Vaticăn sẳn sàng di dời văn phòng đại diện tông tòa tới Bắc Kinh, mặt khác, vị Hồng Y người Ý này mạnh mẽ nhấn mạnh rằng chính quyền Bắc Kinh phải biết tôn trọng quyền tự do tôn giáo của những người Công Giáo Trung Hoa.

Ông Đại Sứ Đài Loan cho biết rằng, chính phủ Trung Cộng sẽ không cho phép dân chúng có quyền tự do tôn giáo thật sự, và do đó, viễn ảnh về việc bình thường hóa ngoại giao giữa Trung Cộng và Tòa Thánh, và việc di chuyển vị trí ngoại giao của Tòa Thánh ra khỏi Đài Loan, là rất xa vời