7. TIẾNG VỌNG

Bé Kiều Trị còn chưa biết tiếng vọng là thứ gì.

Một hôm, nó chơi đùa trong rừng thì lớn tiếng la lên:

- “A ! A !”

Lập tức gần đó các cây trong rừng cũng truyền đi âm thanh “a, a” giống như vậy. Bé Kiều Trị nghe thấy thì rất kinh ngạc lên tiếng hỏi:

- “Mày là ai?”

Âm thanh ấy dội lại:

- “Mày là ai?”

Kiều Trị lại lớn tiếng la lên:

- “Mày là người xấu.”

Trong rừng cây cũng đáp lại âm thanh như thế:

- “Người xấu, người xấu.”

Kiều Trị bắt đầu khó chịu và có chút tức giận, nó không biết âm thanh ấy là ai nói, càng nói càng khó nghe, nhưng thật rất kỳ quái, âm thanh này dội lại những chữ mà nó đã chửi không thiếu một chữ nào để đáp lại nó. Kiều Trị quyết định đi vào trong rừng tìm người đó để tính sổ, thế nhưng nó không tìm được ai cả.

Cuối cùng nó chỉ biết trở về nhà, tố khổ với mẹ mình nói có một thằng bé xấu núp trong rừng chửi nó.

Mẹ nó mĩm cười nói:

- “Lần này thì con tự cáo trạng chính con đấy, bởi âm thanh mà con nghe đó đều là tiếng vọng lại của con. Nếu con nói lời tốt đẹp, thì con sẽ nghe lại những lời tốt đẹp. Trong cuộc sống thường ngày cũng là như vậy, người khác đối với hành động của chúng ta, thường thường chỉ là tiếng vọng chúng ta đối với hành động của người khác. Nếu chúng ta đối với người khác có sự khiêm cung và lịch sự, thì người khác cũng sẽ đối xử với chúng ta như vậy. Nhưng, giả sử tôi ngỗ ngược tàn bạo, thô lỗ, thái độ không tốt, thì chúng ta không thể hy vọng người ta đối xử tốt với mình.”

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 7:

“Nhân nào thì quả nấy”, “nhân như thế nào thì quả như thế ấy”. Đức Chúa Giê-su cũng đã nói: “Nếu con đong cho người ta đấu náo, thì người ta cũng sẽ đong lại cho con đấu ấy.”

Khi con đối xử tệ bạc với người khác, thì sẽ vọng lại sự vô ơn với con; khi con đưa tay ra giúp đỡ tha nhân, thì sẽ vọng lại sự trân trong và biết ơn; khi con chân thành mĩm cười với người cô đơn, thì tiếng vọng lại sẽ là hai chữ cám ơn chân thành...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info