Đức Thánh Cha Benedict XVI đã gởi một số tiền cứu trợ nạn đói ở Niger qua Hội Đồng Giáo Hoàng Đồng Tâm (Cor Unum).

Đức Tổng Giám Mục Cartatéguy ở Niamey, Niger đã tỏ lòng cám ơn Đức Thánh Cha như sau: “Tôi hết lòng cảm ơn Đức Thánh Cha đã gởi tiền cứu trợ qua Hội Đồng Giáo Hoàng Đồng Tâm hòng giúp đỡ cho dân chúng Niger đang chịu đói khát khổ sở vì nạn hạn hán.”

Đức Tổng Giám Mục cũng không nói đến số tiền là bao nhiêu, nhưng số tiền đó sẽ được liệt kê đầy đủ trong bá cáo của Hội đồng trong kỳ sắp tới, và cũng cần nhắc đến những cơ quan từ thiện Công giáo khác đã hết lòng giúp đỡ.

“Có nhiều quốc gia đã gởi cứu trợ đến và cũng có nhiều quốc gia khác hứa hẹn sẽ gởi cứu trợ đến. Dân chúng đã có chút hy vọng trở lại vì những cơn mưa đầy đủ vừa qua. Tuy vậy phải còn đợi đến mùa gặt vào tháng 10 và 11, trong lúc đó Niger vẫn cần đến sự trợ giúp của các quốc gia khác.”