HÃY RA KHƠI!  

Ảnh của Sen K-Philippines (Hình chụp ở Huế, Vietnam)Có nghĩa gì đâu bình minh hay ánh nguyệt!

Nhổ neo đi cứ phấn khởi lên đường

Ôm máy chèo với tột đỉnh yêu thương

Vớt tất cả các loài hoa trôi dạt

Chất đầy thuyền hy vọng của tha nhân

Xin thánh ý rồi lái theo lời dạy!

  (Thầy sẽ không để anh em mồ côi.

Thầy sẽ đến cùng anh em – Ga 14:18)