CÁNH HẠC SƯƠNG MAI

Ảnh của Diệp Hải Dung, SydneyEm như cánh Hạc sương mai

Bấp bênh giữa chốn bồng lai xa vời

Thuyền tình lạc giữa biển khơi

Mười hai bến nuớc vơi đầy đục trong. (DHD)