Nông gia sống trong hy vọng. Sau những ngày tháng vất vả làm việc họ hy vọng một mùa gặt thành công. Niềm hy vọng bắt đầu khi họ gieo trồng vụ mới. Hạt giống tăng trưởng, mạnh khoẻ, tươi mát, mang đến cho chủ ruộng, vườn, niềm hy vọng dạt dào, tươi mát như cánh đồng họ gieo trồng. Niềm hy vọng, niềm vui lệ thuộc vào sức sống, mức tăng trưởng của cây trồng.

Khi gieo hạt, họ cố gắng làm sao cho các hạt rơi vào vùng đất tốt. Bao lâu hạt còn nằm trong tay, nông gia còn kiểm soát được hạt giống, một khi đã vung nó khỏi tay, nông gia không còn cách nào kiểm soát được hạt giống sẽ rơi vào đâu? Vì thế có hạt rơi vào bờ mương, có hạt rơi vào bụi lác, có hạt rơi vào đất sét, đất phèn, có hạt rơi vào đất tốt. Hạt giống là loại chọn lựa, giống tốt, nên tất cả các hạt đều mọc lên, nhưng không phải các hạt đều sống sót, cho hoa trái nặng cành. Hạt giống bị chim trời tha mất, sâu bọ cắn phá, thiếu độ ẩm, thiếu dinh dưỡng nên sống lây lất trước khi tàn héo. Những hạt rơi vào đất tốt sẽ cho vụ mùa tươi tốt, hạt năm mươi, hạt một trăm. Đức Kitô dùng hình ảnh người nông dân, một hình ảnh gần gũi, quen thuộc để nói về nước trời. Đám đông dân chúng nghe người giảng dậy. Kẻ tin, người không; kẻ hiểu nhiều, người hiểu ít và kẻ không hiểu gì. Đức Kitô cho biết lí do họ không hiểu bởi họ thiếu niềm tin vào Ngài. Để hiểu được dụ ngôn Ngài giảng dậy, việc quan trọng, cần thiết phải có đó là niềm tin vào Đức Kitô. Thiếu niềm tin, nghe tai này Lời Chúa lọt tai kia, biến mất. Niềm tin là bước khởi đầu dẫn đến hiểu biết điều Đức Kitô rao giảng.

Dụ ngôn người gieo giống, hạt giống, Lời Chúa, tuyệt vời. Ruộng đất là cõi lòng, tâm trí con người. Ngoài tầm kiểm soát của nông gia là thời tiết, khí hậu. Kế đến là số trái từng hạt giống. Tất cả lệ thuộc vào thiên nhiên. Môn đệ Đức Kitô rao giảng Tin Mừng cũng làm việc hết khả năng. Dẫu thế vẫn không tránh khỏi giới hạn, sai lầm. Nông gia lệ thuộc vào thiên nhiên; môn đệ Đức Kitô lệ thuộc vào Thiên Chúa. Những ai đón nhận Lời Chúa trở thành môn đệ và được mời gọi chia sẻ tránh nhiệm gieo hạt giống Tin Mừng.

Đám đông nghe Đức Kitô rao giảng, họ hiểu khác nhau. Môn đệ Đức Kitô hỏi và Ngài giải thích thêm cho. Người không tin đòi thêm dấu lạ vì thế Đức Kitô cho biết mầu nhiệm nước trời 'Anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất'. Mat 13, 11.

Môn đệ Đức Kitô tin vào Ngài và họ hiểu biết thêm về điều Ngài giảng dậy. Hiện tại môn đệ Đức Kitô không hiểu ngay những điều Đức Kitô giảng dậy; tuy nhiên họ sẽ được Thánh Thần Chúa hướng dẫn để từ từ hiểu sâu hơn. Đám đông từ chối, không tin. Đám đông chọn sống theo bản tính tự nhiên của con người. Thói tự nhiên con người là tự mình làm chủ mình, tự mình quyết định số phận mình. Môn đệ Đức Kitô tin theo, sống theo giáo huấn Ngài, cuộc sống họ thay đổi, hy vọng trở nên giống Đức Kitô hơn trong cách xử thế và đời sống tâm linh. Nông dân sống trong hy vọng, môn đệ Đức Kitô cũng luôn sống trong hy vọng. Niềm hy vọng của môn đệ là chân thật, bởi niềm hy vọng đó không phải do khả năng con người làm nên, mà chính là do Đức Kitô hứa ban cho những ai đón nhận và trung tín với giáo huấn Ngài. Ngài là niềm hy vọng và là sự sống trường sinh của môn đệ.

Dụ ngôn người gieo giống chính là dụ ngôn kêu gọi Kitô hữu xét nghiệm lối sống Kitô hữu của mình. Lời Chúa không thay đổi, con tim con người, mảnh vườn, luôn thay đổi, ảnh hưởng bởi đau khổ, bệnh tật, của cải và hào nhoáng xã hội. Rất có thể trong một ngày có lúc Kitô hữu cảm thấy rất gần Chúa, yêu mến Ngài. Lại cũng có lúc cảm thấy đồng hành với vật chất, có lúc yêu thích danh vọng, có lúc thích làm bạn với thú vui trần thế. Chúng ta cầu xin vững tin vào Đức Kitô, nếu có đi sai đường thì mau biết ơn trở về cùng Đức Kitô.

TiengChuong.org

Living in Hope

Farmers live in hope. They work hard, hoping in the coming months they will have a rich harvest. Hope begins at the time they sow the seeds, and the hope is growing as they see the seedlings growing healthy and strong. As long as the seeds are in the farmer's hands, he has some control of the seeds, but when he scatters the seeds to the soil, he has no control of the seeds. The farmer aims to have all the seeds falling on good, fertile soil, but it will not always be the case. There would be some seeds falling on the hedgerows, others on rocky soil, and others again falling on thorny soil. With right conditions all the seeds that remained in the soils grow, but only the seeds left on the good, fertile soil give hope for a great harvest. The rest die, for various reasons, such as birds pick them up straightway, or thorns choked the seeds, or because lack of nutrition and moisture on rocky soil caused the seeds to wither. A single seed which fell on the good soil will give sixty, or hundredfold at harvest time. Jesus used the image of a farmer sowing seeds to talk about the message of joy, and hope in having faith in Him. He talked to the crowds and His disciples. They were all familiar with the image of a farmer sowing seeds. The crowds and His disciples received the message differently. The seeds are excellent seeds, no doubt. They are the word of God; the soils are the people, the human hearts. The reception of the seeds is the readiness of the human heart to accept the message of hope. The good soil received the Word. It took root and grew and produced great results. Farmers try their best, and the rest depends on nature. Jesus' disciples try their best to spread the message of hope, and the rest is God's work. Those who welcome the Word with an open, and genuine heart, become Jesus' disciples.

Both the disciples, and the crowds heard the parable, but did not received the same message. The disciples asked Jesus for more clarification, while the crowds asked for more signs. Jesus told the disciples that the mysteries of 'the kingdom of heaven are revealed to you, but they are not revealed to them. For anyone who has will be given more, and he will have more than enough; but from anyone who has not, even what he has will be taken away'. Mat. 13, 11. Having faith in Jesus first, the decoding of the message of hope comes second, and that was what Jesus' disciples had. The disciples believed in Jesus, and receive more revelation. They may not fully understand right away, but slowly, bit by bit they come to understand the message. The crowds showed themselves to have no faith in Jesus. They demanded to have more signs. They received neither signs nor the message. Jesus' disciples received the Word and acted on it, and their lives changed towards God, and their spiritual life grew. Having faith in Jesus, like a farmer, we live in great hope, and our hope is real, because it is not us, but Jesus, Who is our hope and our everlasting life.

Today's readings examine the movements of a human heart in responding to God's kingdom. The Word is firm, unchanged, but the conditions of a human heart fluctuate, causing by trial, or riches, or fame. One can identify several kinds of soils within oneself in one single day living. We pray to have more faith in Jesus.