Trung Quốc vừa công nhận thêm một Giám Mục Thầm Lặng nữa là Đức Cha Phêrô Lý Huệ Nguyên (Li Huiyuan - 李慧源)năm nay 55 tuổi. Năm 2015, ngài được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm là Giám Mục Phó giáo phận Phượng Tường (Fengxiang -凤翔) thuộc tỉnh Thiểm Tây (Shaanxi-陕西) nhưng không được bọn cầm quyền Trung Quốc công nhận. Đến năm 2017, ngài trở thành Giám Mục bản quyền của giáo phận khi Đức Cha Luca Lý Cảnh Phong (Ly Jing Feng - 李景峰)qua đời.

Nhiều giám mục từ Thiểm Tây đã tham dự buổi lễ chính thức nhận tòa của ngài.

Do các quy định liên quan đến đại dịch, vẫn còn hiệu lực chỉ có 300 người có thể tham dự buổi lễ tại nhà thờ, cùng với một số đại diện của chính quyền dân sự.

Giáo phận Phượng Tường có khoảng 20, 000 tín hữu Công Giáo, 50 linh mục và 200 nữ tu.

Đức Cha Luca Lý Cảnh Phong là người không bao giờ chấp nhận Hội Công Giáo Yêu Nước do cộng sản lãnh đạo.

Trươc đó, hôm 9 tháng 6 năm 2020: sau 4 năm được Tòa Thánh bổ nhiệm, Ðức Cha Phêrô Lâm Gia Thiện (Lin Jiashan - 林家善), 86 tuổi, đã chính thức nhận chức vụ Tổng Giám Mục giáo phận Phúc Châu (Fuzhou) tỉnh Phúc Kiến (Fujian - 福建)sau khi được bọn cầm quyền Trung Quốc công nhận.

Lễ nghi nhậm chức tại nhà thờ Phiếm Thuyền Phổ (Fanchuanpu), cũng gọi là Nhà Thờ Ðức Mẹ Mân Côi ở thành phố Phúc Châu, do Ðức Cha Giuse Thái Bỉnh Thụy (Cai Bingrui), Giám Mục giáo phận Hạ Môn (Xiamen), cũng là Chủ tịch Hội Công Giáo yêu nước tỉnh Phúc Kiến, chủ sự trước sự hiện diện của 80 người, trong đó có 50 linh mục.

Tòa Thánh đã im lặng trong cả hai trường hợp các Giám Mục Thầm Lặng vừa được bọn cầm quyền Trung Quốc công nhận. Lý do rất đơn giản: chẳng có gì đáng để hồ hởi phấn khởi, giá phải trả mắc quá. Để được công nhận, cả hai vị Giám Mục phải tuyên thệ gia nhập Hội Công Giáo Yêu Nước. Giáo Hội Thầm Lặng bị xóa sổ tại Phúc Châu và Phượng Tường.

Bọn cầm quyền ở Thiểm Tây từ lâu đã tỏ ra rất nhũn nhặn để lôi kéo các Giám Mục và linh mục vào Hội Công Giáo Yêu Nước. Trái ngược với những gì đang diễn ra tại Thiểm Tây, các giáo phận ở Phúc Kiến, Chiết Giang, Hà Nam, Quảng Đông, Hắc Long Giang đang chịu bách hại rất khắc nghiệt.


Source:Asia News