Theo thông tấn xã UCANews, người Công Giáo tại Hoa Lục bất bình về một chỉ thị của bọn cầm quyền cộng sản Trung Quốc, buộc các linh mục phải thuyết giáo về chủ nghĩa xã hội, mà chúng gọi trại đi là “rao giảng lòng yêu nước”, như một điều kiện để mở lại các cử hành phụng vụ, bị đình chỉ năm tháng trước vì đại dịch Covid-19.

Cộng sản cố ý đánh đồng yêu nước với yêu chủ nghĩa xã hội. Chúng thường nói “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội”, như thể ở bao nhiêu quốc gia khác trên thế giới, nơi không ai yêu chủ nghĩa xã hội thì không có ai yêu nước cả. Lập luận một cách ngu xuẩn như thế nên tại các nước cộng sản, thuyết giáo về lòng yêu nước về bản chất là xúi dại người ta yêu mến một cái chủ nghĩa lỗi thời, cướp mất tự do, nhân phẩm và xô đẩy loài người vào các cuộc chiến tranh kinh hoàng như ta thấy trong thế kỷ qua. Những điều như thế đối kháng triệt để với các giá trị của Tin Mừng.

Hiệp hội Yêu nước Công Giáo Trung Quốc và ủy ban quản lý giáo dục Công Giáo Trung Quốc của tỉnh Chiết Giang đã cùng ban hành một thông báo vào ngày 29 tháng 5 về việc nối lại các hoạt động phụng vụ.

Các địa điểm tôn giáo đáp ứng các điều kiện phòng chống dịch bệnh sẽ tiếp tục các cử hành phụng vụ có công chúng tham dự từ ngày 2 tháng Sáu, với điều kiện phải thuyết giảng về lòng yêu nước.

Cha Lưu ở Hà Bắc cho biết: “Tái tục các cử hành phụng vụ có công chúng tham dự chắc chắn là một điều tốt. Tuy nhiên, yêu cầu đầu tiên trong thông báo là dạy một bài học hay về chủ nghĩa cộng sản là sai. Là thành viên của Giáo Hội Công Giáo toàn cầu, chúng tôi không thể chấp nhận việc tôn vinh những sai lầm của cộng sản được che đậy dưới chiêu bài ‘yêu nước’”, ngài nói với UCA News.

Jacob Chung, một giáo dân ở Ôn Châu, cho biết động thái của bọn cầm quyền đã can thiệp nghiêm trọng vào các vấn đề nội bộ của tôn giáo.

Một nhà quan sát các hoạt động của Giáo Hội ở Trung Quốc, cho biết chính phủ đang buộc các nhà lãnh đạo tôn giáo thêm chủ nghĩa xã hội và Trung Quốc hóa như một phần của giáo lý tôn giáo.

“Trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra với các quốc gia khác và suy thoái kinh tế tại quê nhà, Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ một cuộc phản cách mạng. Vì vậy, họ muốn mọi người giữ vững tinh thần yêu chủ nghĩa cộng sản, ” ông nói.

Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn đàn áp và biến đổi Giáo hội để phụ họa các giai điệu cộng sản với bọn cầm quyền hầu ngăn chặn họ chỉ trích chế độ.

Các hoạt động tôn giáo đã dần được nối lại kể từ ngày 2 tháng 6 tại tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh Thiểm Tây và Thượng Hải sau khi Hội nghị chung của các tổ chức tôn giáo quốc gia tổ chức một cuộc họp video vào ngày 30 tháng 5 về kế hoạch mở lại các địa điểm tôn giáo.

Tuy nhiên, các điều khoản khác trong thông báo do chính quyền Chiết Giang đưa ra có liên quan đến các biện pháp phòng ngừa chống lại đại dịch Covid-19.

Thông báo yêu cầu các nhà thờ tránh các hoạt động tôn giáo không thiết yếu, giảm số lượng người tham gia và rút ngắn các hoạt động tôn giáo.

Ở một số tỉnh như Tứ Xuyên, Kitô hữu buộc phải làm đơn xin phép bọn cầm quyền địa phương nếu muốn tái tục các lớp giáo lý.

Philip, một giáo dân Thượng Hải, nói với UCA News rằng các nhà thờ địa phương có kế hoạch mở cửa trở lại vào ngày 13 tháng Sáu.

Giáo phận Thượng Hải đã ban hành thông tư giới hạn số lượng người tham gia các dịch vụ và phác thảo các biện pháp phòng ngừa chống lại đại dịch.

Ông Phaolô Phương thuộc Giáo phận Ôn Châu ở tỉnh Chiết Giang cho biết giáo dân đã mong chờ được tái tục Thánh lễ. Giáo xứ của ông đã mua máy kiểm tra nhiệt độ, mặt nạ, chất khử trùng và các mặt hàng khác.

“Vì số lượng người có hạn, linh mục giáo xứ đã quyết định tăng số lượng các Thánh lễ hàng ngày, ” ông Phương nói.

Cha Giuse của tỉnh Thiểm Tây cho biết khả năng mọi người tham dự Thánh Lễ vẫn tốt hơn là phải xem trực tuyến.


Source:UCAN