Chúa Giêsu lên trời cung cấp cho con người những tầm cao mới: Phận người vươn tới trời cao và đời người xây dựng Nước Trời.

1.Phận người vươn tới trời cao.

Đức Giêsu đã làm người, chịu chết, sống lại và lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Như thế, Chúa đem tin mừng vĩ đại cho loài người: Thân phận con người không dừng lại nơi đất thấp, mà vươn tới trời cao. Thân phận con người không kết thúc nơi trần thế, nhưng là sống mãi nơi trời cao. Chúa mở ra cho nhân loại một chân trời hy vọng được hưởng gia nghiệp vinh quang trên trời. Phận người không phải là an nghỉ nơi huyệt mộ trong lòng đất, nhưng là vui hưởng hạnh phúc vô cùng với thần thánh trên trời nơi Chúa Ba Ngôi tình yêu ngự trị.

2.Đời người xây dựng Nước Trời.

Chúa lên trời nhưng không rời xa chúng ta vì Ngài đã nói: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” Như vậy, không phải đợi sau khi chết chúng ta mới được về với Chúa trên trời, mà ngay khi đang sống chúng ta đã được vui hưởng niềm hạnh phúc Chúa ở cùng. Nơi đâu có Chúa là có Nước Trời. Ai sống trong tình yêu Chúa thì ở trong Nước Trời. Thế nên, Chúa đã trao cho các môn đệ sứ mạng xây dựng Nước Trời ngay đời này bằng cách làm chứng cho Chúa, làm cho mọi người tin yêu Chúa: “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy cho đến tận cùng trái đất. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.”

Điều cốt lõi Chúa truyền là: Yêu nhau như Chúa đã yêu. Đâu có tình yêu thương ở đó có Đức Chúa Trời. Yêu thương làm Nước Trời xuất hiện ngay bây giờ và cho tới muôn đời vĩnh cửu. Amen.