Chủ nhân mạng lưới toàn cầu thưởng cho cá nhân nào thu hút được số lượng người cần thiết trong mạng lưới cá nhân để được tưởng thưởng. Điều này có lợi cho cả hai phía, nhiều người xem thì mức lượng quảng cáo thu hút nhiều khách hàng, mà nhiều khách hàng thì lợi nhuận tăng.

Đức Kitô hành xử hoàn toàn khác cách xã hội cổ võ. Đức Kitô kêu gọi làm môn đệ vì yêu mến con người, và để con người sống tốt lành hơn, nhận ơn lành Ngài ban. Môn đệ Đức Kitô không có gì mới dâng tiến Ngài, bởi tất cả những gì môn đệ có đều là do Ngài ban cho. Môn đệ nhận được từ Đức Kitô rất nhiều ơn trọng đại mà chính họ không biết đến, nói chi đến mơ tưởng. Ơn Đức Kitô trao ban cao quí hơn những gì thế giới vật chất có thể so sánh, bởi ân sủng đó mang lại hạnh phúc đời này và sự sống trường sinh đời sau.

Sau khi sống lại từ cõi chết, thay vì về cùng Chúa Cha, Đức Kitô lưu lại trần gian thêm một thời gian nữa để gặp gỡ, an ủi các môn đệ. Ngài hiện ra với các ông nhiều lần, trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, trong nhiều trường hợp khác nhau. Gặp lại Đức Kitô, các ông thờ lậy Người và đồng thời tâm can còn ngờ vực. Điều các ông nghi ngờ có thể hiểu được bởi sự hiện diện của Đức Kitô Phục Sinh vượt khỏi trí tưởng của cả nhân loại. Các ông may mắn là người đ62u tiên được hưởng ơn đặc biết đó. Hiện nay, thời đại khoa học, kĩ thuật vẫn còn nhiều người từ chối tin vào việc Đức Kitô sống lại từ cõi chết. Môn đệ Đức Kitô không nghi ngờ về việc Đức Kitô sống lại từ cõi chết, bởi những điều đó các ông đã được Đức Kitô ba lần cho biết trước sự Phục Sinh của Chúa. Điều các ông nghi ngờ liên quan đến khả năng của con người. Các ông nghi ngờ điều các ông nhìn thấy là đúng, là sự thật, hay là giấc mơ hay hoa mắt? Thay vì dài dòng giải thích, Đức Kitô cho phép các môn đệ sờ vào lỗ đinh nơi tay Ngài, đụng vào vết thương nơi cạnh sườn Ngài. Điều trên xác định các ông gặp lại cùng Đức Kitô trước khi Ngài chịu đóng đinh trên thập tự. Những vết thẹo kia xác định các tông đồ không mơ mộng. Gặp Đức Kitô Phục Sinh, đời các ông thay đổi.

Thứ nhất, gặp Đức Kitô Phục Sinh các ông trở thành con người mới. Chia sẻ con người Phục Sinh của Đức Kitô. Lòng các ông tràn ngập niềm vui. Hy vọng tràn ngập tâm hồn; tương lai sáng rực vì từ nay sẽ không bao giờ phải xa Thầy Kitô nữa. Nhận ơn Phục Sinh từ Đức Kitô ban, sau này các ông trao ban cho những ai tin vào Đức Kitô qua lời rao giảng, truyền bá Tin Mừng Phục Sinh của các ông. Gặp Đức Kitô đời các ông thay đổi muôn đời, niềm tin tăng vọt, niềm tin trở thành sắt thép. Trước Phục Sinh các tông đồ thường hiểu lầm điều Đức Kitô rao giảng; sau Phục Sinh các ông hồi tưởng, nhớ lại và hiểu cặn kẽ hơn. Trước Phục Sinh, các ông sống cùng Đức Kitô trần thế; sau Phục Sinh các ông sống cùng Đức Kitô Phục Sinh. Đức Kitô luôn hiện diện, kề bên nhưng các ông chỉ nhìn thấy khi nào Ngài cho phép. Ngoài ra các ông nhận biết sự hiện diện của Ngài bằng niềm tin. Trước Phục Sinh các ông tin theo Đức Kitô cách hững hờ; sau Phục Sinh các ông tin theo một cách vững vàng. Gặp khó không sợ; nguy nan không sờn; đau khổ không than van, trái lại còn vui mừng vì được chia sẻ mạo gai của Đức Kitô.

Thứ hai, Kitô hữu không gặp Đức Kitô như các môn đệ. Qua lời các Ngài để lại, chúng ta là thành viên của Giáo Hội Chúa. Đức Kitô là thủ lãnh, đầu; Kitô hữu là chi thể. Đầu tiến về trời và chi thể hy vọng khi chấm dứt cuộc lữ hành trần thế cũng sẽ đoàn tự trong nước trời (kinh nguyện Thánh Thể, lễ Chúa Lên Trời).

Thứ ba, tin theo Đức Kitô đời họ có mục đích rõ ràng. Mục đích này được chính Đức Kitô vạch ra, Thánh Thần Ngài hướng dẫn để ta hoàn thành mục đích của Ngài. Ngoài mục đích sống trên đời ta còn may mắn có niềm hy vọng vững chắc. Khi hoàn thành cuộc lữ hành trần thế là lúc niềm hy vọng trở thành thực. Được đón nhận vào nhà Cha trên trời. Cuộc sống trần thế là cuộc sống hy vọng, sống trong tin yêu. Chia tay thân nhân, thân hữu nơi trần thế chính là lúc đoàn tụ cùng thân nhân, thân hữu trên thiên quốc.

Thứ tư, chính Đức Kitô biến ta thành Kitô hữu, và ban Thần Khí Chúa để ta liên kết với Chúa để hưởng sự sống Phục Sinh. Thánh Thần Chúa là bạn đồng hành cho đến cuối đời mỗi người.

Thứ năm, Đức Kitô biến ta thành Kitô hữu và kêu gọi ta biến người khác thành Kitô hữu. Đức Kitô cho Kitô hữu chia sẻ sứ mạng của Ngài, đó là đi rao giảng Tin Mừng, biến người khác thành môn đệ Đức Kitô. Tất cả đều có sứ mạng truyền bá Tin Mừng Phục Sinh, nói về sự chết khổ đau, nhất là sự sống lại của Ngài, nói về Thánh Thần Ngài. Kèm theo đó còn giúp cho mọi người biết tình yêu Chúa qua giới răn; hãy yêu thương nhau như chính Đức Kitô yêu thương chúng ta. Để giúp mọi người nhân biết điều răn yêu thương, chính Kitô hữu đó cần sống, thực hành điều răn yêu thương Làm được những điều đó chính là môn đệ chân chính của Đức Kitô.

TiengChuong.org

Followers

All webmaster hosts give some financial reward to any individual social media website that reaches a certain level of followers. It is a reciprocal benefit, because when there are more people searching on their web, it would be better for the business, and generate more income. Rewarding individual successful websites makes long term gain for the Webmasters.

Jesus calls us to follow him. Instead of receiving something new from us, we have nothing to offer. The generous God endows us with countless great, magnificent, heavenly blessings. God's gifts are free and beyond human power to gain. God loves us dearly, and wants us to enjoy life to the full. After rising from death, Jesus delayed returning to the Father. He stayed to meet His apostles. He appeared to them more than once, on different occasions, and at various locations. Seeing Jesus they worshipped him, but also doubted. Their doubt had something to do with the human capacity to grasp the reality of Jesus' presence. Were they able to see Jesus clearly and to understand him properly? . Jesus showed them His wounds, and His scar confirming what they saw was real. They were not dreaming or seeing a mirage. He is the same Jesus, the One who had been crucified. Their personal encounter with the Risen Lord filled them with great joy. Hope was restored and the future brightened. Meeting Jesus their lives changed forever.

First, they received a new life from Christ, who had risen from death. Jesus first gave the new life to His apostles, and then extended it to those who follow Him through listening to His apostles' teachings. Meeting the Risen Lord, the apostles became the new creation; their faith renewed, and their commitment to follow cemented. The Risen Lord had a new life, and His apostles too, shared this newness of life in Christ. Before Easter, the apostles misunderstood Jesus' teachings; after Easter, they recalled His teaching, and came to enlightenment. Pre-Easter, Jesus was physically present; Post-Easter, Jesus was present in a new way- spiritually present which is invisible to our eyes' sight. Before Easter, Jesus' apostles commitment to follow was lukewarm; after Easter, their commitment to follow was devoted, unswerving.

Second, in following Jesus, we become members of His Church on earth. He is our head, and we are parts of His Church. The Head has ascended to God the Father. Where the Head is; its members eventually will be in due time (the preface of the Ascension).

Third, in following Jesus, our life on earth has a purpose. It is being directed by Jesus' teachings, and when our earthly journey comes to an end, we hope to unite with those who have gone before us. With faith in Jesus, saying goodbye on earth leads to reunite in God's kingdom.

Fourth, Jesus chose us to be His friends. He gave us the Advocate to be His spiritual presence with us, in our journey, to guide us, till the end of time.

Fifth, Jesus gave authority to those who follow Him. They had the full right to make other disciples of Jesus, telling them about His Resurrection, His commandment of love, and His promise of eternal life. They can promote the power of the Advocate to others, and that helps them to live a life of loving God and loving others.