23. Nên biết đức kiên nhẫn thì khiến cho chúng ta đạt tới sự bảo đảm hoàn mỹ nhất.

(Thánh Francis de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


-----------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info