20. Chỉ có nhẫn nại mới có thể thử thách đức ái của con người, có nhẫn nại lớn thì nhất định sẽ có đức ái lớn. Không có nhẫn nại tất không có đức ái.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


-------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info