Rome:
Toàn văn thông tư của Ðức Giám Mục Wilton D. Gregory tại Belleville, Ill.- Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, trong việc thiết lập Ủy ban hỗn hợp Vatican- Hoa Kỳ để duyệt xét và đưa ra những qui chế trên vấn đề lạm dụng tính dục. Bản thông tư được công bố hôm thứ Sáu 18/10/2002 trong cuộc họp báo tại Ðại Học Bắc Mỹ ở RomaVới cương vị chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ, hôm nay tôi thông báo rằng, cùng với Tòa Thánh một ủy ban hỗn hợp sẽ được đề cử bởi Tòa Thánh và bởi Hội Ðồng Giáo Sĩ chúng tôi, để cam kết suy xét xa hơn nữa và duyệt lại "Những Nguyên Tắc cần thiết cho Giáo Phận/Giáo Hạt xử lý đến những tố cáo lạm dụng Tinh Dục trẻ vị thành niên do Giáo Sĩ và các nhân sự khác trong Giáo Hội gây ra", cũng như đến "Hiến chương bảo vệ trẻ em và người trẻ", mà đã được hội đồng chúng tôi chấp thuận trong kỳ họp bán niên vào cuối tháng Sáu tại Dallas.

Ủy ban hỗn hợp sẽ gồm có 4 vị giám mục đại diện cho Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ, và 4 đại diện từ các cơ quan của Tòa Thánh có thẩm quyền đến những vấn đề liên quan đến các qui chế và hiến chương.

Giám mục đại diện từ Tòa Thánh sẽ được chỉ định từ Bộ giáo Lý Ðức Tin, Bộ Giáo Sĩ, Bộ Giám Mục và Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Bản Luật Pháp. Tôi hiện thời đang tiến hành chỉ định các giám mục sẽ đại diện cho hội đồng chúng tôi.


Trong lá thư tôi đã nhận được đầu tuần này từ Ðức Hồng Y Giovanni Battista Re, Tổng Trưởng Bộ Giám Mục, Tòa Thánh đã bày tỏ sự liên đới hoàn toàn với các Giám Mục Hoa Kỳ trong việc lên án lạm dụng tính dục đã xảy ra trong các giáo phận và các giáo hạt của chúng tôi. Lá thư cũng thừa nhận những nỗ lực của chúng tôi đưa ra những vấn đề khó khăn này, thừa nhận một cách đặc biệt đến vai trò chủ yếu của hiến chương và những qui chế trong các công việc của chúng tôi hướng tới sự bảo vệ trẻ vị thành niên và tránh những tái phát của các lạm dụng này trong tương lai.

Trong việc thừa nhận những cố công này, Tòa Thánh đã nhận ra nhiều lãnh vực trong hai bản văn này, tin rằng cần phải được bàn thảo xa hơn và chính xác hơn, hầu đảm bảo cho rằng chương trình hành động bảo vệ con cháu chúng ta sẽ tránh được sự hiểu lầm và hoàn toan phù hợp với luật phổ quát của Giáo Hội. Ðặc biệt đến 3 điểm được nêu ra:

1. Tòa Thánh muốn thấy các điều khoản hành động mà chúng tôi kêu gọi trong những bản văn này, bởi vì như hiện tại đã mô tả, chúng "khó phù hợp với luật phổ quát của giáo hội, và chính vì thế nó "có thể là một nguồn gốc hoang mang và mơ hồ. Một thí dụ là vai trò riêng biệt của ban duyệt xét được thành lập tại mỗi giáo phận và giáo hạt, như đã được mô tả trong điều 2 của bản hiến chương, điều 4 và điều 5 trong những qui chế.


2. Tòa thánh cũng muốn xét đến vài từ ngữ được dùng trong cả hai bản văn, vì "kinh nghiệm của vài tháng qua đã cho thấy thuật ngữ trong những văn kiện này, có lúc mơ hồ và không chính xác, chính vì thế khó lòng để giải thích. Một ví dụ là cách xử dụng cụm từ "lạm dụng tính dục" nằm trong điều 5 của bản hiến chương và đã được định nghĩa trong lời phụ chú cuối trang trong văn kiện này.

3. Tòa Thánh cũng biểu thị muốn rành mạch hơn "cách cụ thể theo đó những thủ tục phát họa trong các qui chế và hiến chương phải phù hợp theo sự đòi hỏi của Giáo Luật và bản "tự sắc" "Bảo vệ Bí Tích thánh thiêng". Một vị dụ là những thủ tục xử lý một linh mục là người được biết đã lạm dụng một trẻ vị thành niên. Những thủ tục này được nêu lên trong Ðiều 5 của hiến chương và từ điều 7-12 của những qui tắc.

Mục đích của ủy ban là mang ra kiến thức hoàn hảo nhất của Tòa Thánh và của Hội Ðồng Giám Mục chúng tôi cho một cuộc bàn thảo những vấn đề này. Mục đích của chúng tôi là hoàn tất công tác đúng thời hạn để có kết quả trình bày trước Hội Ðồng Giám Mục tại Tổng Hội Nghị vào tháng tới, và nỗ lực này sẽ là một công việc có tích cách cộng tác hòan toàn. Như một vị hồng y tổng trưởng đã nói với tôi trong tuần này, khi Ðức Cha trình bày công việc trước mắt cho người khác, xin nhấn mạnh đó không phải là một sự đối lập giữa tòa thánh và hội đồng giám mục của Ðức cha. Ðức Hồng Y nói nhiệm vụ của chúng ta là một để chúng ta sẽ thi hành "sự hiệp thông sâu sa" hầu đạt đến "thỏa thuận chung".


Lời nhận định nói lên một cách trọn vẹn tinh thần, mà đã được truyền đạt đến tôi trong nhiều tháng qua khi tôi liên lạc với Tòa Thánh, Các giáo sĩ giáo triều Roma là những người đã liên hệ với tôi trong khi bàn thảo trên vấn đề này, đặc biệt là trong tuần này, các ngài đã tỏ ra một sự quan tâm mục vụ cao cả trong sự nhạy cảm của các ngài đối với đau khổ đã gây ra cho các nạn nhân, sự cam kết của các Ngài tới nhu cầu cần thiết hầu bảo vệ xã hội khỏi thủ phạm gây ra sự lạm dụng, và sự đau đớn của các Ngài trong nỗi thống khổ đã gây ra cho các tín hữu Công Giáo vì tư cách tội lỗi và tội ác này. Tôi biết ơn sâu xa tới các giáo sĩ giáo triều Roma vì sự lo lắng cho người anh em, sự cố vấn và sự khuyến khích của các Ngài.

Trên hết tất cả, các giám mục Hoa Kỳ biết ơn tới Ðức Thánh Cha không thể diễn tả hết bằng lời, vì sự củng cố đến người anh em trong thời điểm thử thách này. Bài huấn dụ của Ðức Thánh Cha vào tháng Tư vừa qua tới các vị Hồng Y Hoa Kỳ và các viên chức của Hội Ðồng chúng tôi, đã cho chúng tôi nguồn cảm hứng được cần đến, ngõ hầu làm việc hướng tới một giải pháp cho khủng hoảng này tại Dallas vào tháng Sáu vừa qua.

Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng ý kiến đưa ra ủy ban hỗn hợp sẽ chuẩn bị cho chúng tôi sự chỉ dẫn để cho công tác này được hoàn tất.

********

Trong cuộc họp báo trả lời với báo chí, Ðức Giám Mục Gregory cũng khẳng định "Chẳng có gì trong 2 bản văn bị dẹp ra khỏi bàn. Chẳng có gì bị loại trừ". Ngài nói thêm việc thành lập một ủy ban hỗn hợp không có nghĩa là sự thi hành bản hiến chương về lạm dụng tính dục nay bị 'niêm phong".

"Ủy ban hỗn hợp không yêu cầu các giám mục phải ngưng đeo đuổi theo bản hiến chương. Nhưng một cách đơn giản để nói rằng hãy để chúng tôi ngồi lại bàn bạc với nhau về các vấn đề cần phải minh bạch hay bổ sung để "sự chuẩn y" được ban hành cho những qui chế".

Ðức Giám Mục Gregory cũng nói rằng duyệt xét lại không ám chỉ đến một sự mềm mỏng đến chính sách của các Giám Mục

"Chúng tôi không nhụt bước trước lòng trắc ẩn của chúng tối đối với những người bị thương tổn, cũng không có nghĩa khẳng định là áp dụng chính sách này sẽ bảo vệ trẻ em".

Ðức Giám Mục Gregory cũng giải thích rõ ràng thêm 3 điểm mà cần phải duyệt xét lại như đã đề ra trong thông tư.

* Vai trò của ủy ban duyệt xét được thành lập tại mỗi giáo phận, được con như một ủy ban cố vấn. Tòa thánh lo ngại rằng các giám mục sẽ bị quy trách nhiệm đối với các ủy ban này và có thể ủy ban này sẽ lấn lướt quyền bính của các giám mục là điều không thể chấp nhận được.


* Thủ tục đối với các linh mục được biết đã lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên- Chương trình hành động của các Giám Mục Hoa Kỳ là một linh mục đã vi phạm bất kỳ hành động lạm dụng nào đối với trẻ vị thành niên, cho dẫu là quá khứ hiện tại hay tương lai sẽ bị tướt đi vĩnh viễn chức năng thừa tác vụ. Trong đó còn đặt ra việc trừng phạt tiêu chuẩn là trục xuất khỏi thiên chức linh mục, ngay cả đi ngược lại ước muốn của linh mục, nhưng cho phép một vài ngoại lệ. Như thế những điều khoản này khắc khe hơn và thiếu uyển chuyển hơn so với Giáo Luật hay bản Tự Sắc của Ðức Giáo Hoàng vào năm 2001.

* Từ "Lạm dụng tính dục"- Trong bản hiến chương nói rằng lạm dụng tính dục "không có nghĩa hoàn toàn là một hành động giao hoan" và đã nêu định nghĩa rằng làm dụng tính dục trẻ em không nhất thiết là có sự liên hệ động chạm về thể lý hay bộ phận sinh dục. Tòa Thánh nói rằng điều này quá mơ hồ và lệ thuộc quá nhiều vào cảm giác chủ quan của nạn nhân để xác định tội phạm.Qua lá thư của Ðức Hồng Y Re, lá thư và thông tư cũng như cuộc họp báo tại Ðại Học Bắc Mỹ bên Roma mới hiểu rõ được nội dung vấn đề, không như báo chí "đời" lên những tít lớn và lập luận trong mấy ngày qua rằng "Tòa Thánh đã bác bỏ ..."