BÉ VUI CHƠI
Ảnh của Tấn Đạt

Trẻ yêu hết, nụ cười ngay thật
Đồ chơi toàn những vật tầm thường.
Trẻ chơi không biết chán chường
Nụ cười nghe cả Thiên đường bên trong.
(Trích thơ của Lm. Hồng Phúc)