Trong bài huấn từ vào giờ triều yết ĐTC mời gọi: “Hãy trở nên khí cụ chữa lành của Chúa, như các Tông đồ”

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ triều yết trong tuần này bằng quảng diễn tư tưởng từ sách Tông đồ Công vụ, mời gọi các tín hữu hãy vững tin vào Chúa và hành động nhân danh Ngài.
Dựa trên sách Tông đồ Công vụ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tập trung vào tường thuật chữa lành (Công vụ 3: 3-6) mà thánh Phêrô và Gioan đã chữa lành cho người bại liệt.
Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh đến việc rao giảng Tin Mừng không bằng lời nói, mà còn bằng những hành động cụ thể làm chứng cho sự thật của Tin mừng. Những điều này, theo Đức Thánh Cha cho là những việc kỳ diệu và dấu chứng mà các Tông đồ minh chứng cho thấy các ngài hành động nhân danh Chúa Kitô.
Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng người ăn xin, cầu xin các tông đồ thương cứu giúp; các ngài không có tiền bạc, nhưng các ngài có một báu vật trao tặng cho người què ăn xin là nhân danh Chúa Giêsu Kitô người Nazaret anh hãy trỗi dậy mà đi!
Qua điều này, Đức Thánh Cha Phanxicô chú giải Thánh Phêrô chính là Giáo hội, người nhìn ra các nhu cầu của tha nhân mà thương cứu họ!
Nhân danh Chúa Giêsu
Sau đó Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục so sánh và giải thích rằng các tông đồ nhìn vào người ăn xin và nói "Hãy nhìn chúng tôi". Anh ta tiếp cận với các ngài, các ngài nâng anh ta đứng lên và các ngài chữa lành cho anh ta. Đức Thánh Cha Phanxicô nói, chính Chúa Giêsu cũng làm cho chúng ta những điều trên. Trải qua những thời khắc đen tối mịt mùng, tội lỗi ngập chìm, trong những giây phút buồn thảm thất vọng, Vua Giêsu cũng nói với chúng ta 'Hãy nhìn Thầy: Thầy đây!' Và Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận: Chúng ta hãy để cho Chúa nắm lấy tay chúng ta và vực nâng chúng ta lên!".
Cuối cùng, Đức Thánh Cha giải thích rằng Thánh Phêrô và Gioan dạy chúng ta đừng chỉ tin vào những phương tiện được sử dụng để chữa lành, mà theo ĐTC hãy tin tưởng vào sự giàu có thực sự là chính mối quan hệ giữa chúng ta với Đấng Phục sinh. “Chúng ta đừng quên rằng qua bàn tay của Chúa Giêsu mà chúng ta cứu giúp và vực người khác vươn lên".