Chúa Nhật XIII Thường Niên, năm C
Lc 9,51-62

Đức Giêsu được Chúa Cha sai tới trần gian, Người đã chấp nhận con đường hẹp bởi vì đường hẹp là đường khổ giá, đường từ bỏ ý riêng để theo ý Chúa Cha.

Tin Mừng đã có lần thuật lại khi các môn đệ đi với Chúa Giêsu lên Giêrusalem, các môn đệ tranh luận với nhau xem ai làm lớn trong Vương Quốc của Đức Giêsu. Các môn đệ cứ tưởng Nước của Chúa là nước trần gian, nước mà các Vua Chúa vẫn thiết lập một nội các theo ý của họ. Các môn đệ không hiểu được “ Nước của Chúa không thuộc về thế gian này “. Lên Giêrusalem là từ bỏ ý riêng, là chấp cái chết để cứu độ nhân loại…

Đọc đoạn Tin Mừng của thánh Luca hôm nay, chúng ta như ngầm thấy có một sự giằng co nào đó, một sự đối kháng nội tâm giữa chọn lựa theo ý riêng và ý Chúa Cha. Sự trăn trở giữa hai con đường : con đường hẹp và con đường rộng.

Chúa Giêsu đã cương quyết lên Giêrusalem vì lên Giêrusalem là chấp nhận ý Chúa Cha. Một sự tuân hành tuyệt đối ý Chúa Cha. Và ý của Cha Ngài là cứu rỗi nhân loại,cứu vớt con người.

Đường của Chúa là đường hẹp, đường tự hủy ra không để chấp nhận ý Thiên Chúa Cha. Ngài cho mọi biết theo Ngài là phải từ bỏ, phải vác Thập giá mỗi ngày mà theo Ngài.

Đường theo Ngài đòi hy sinh,vượt thắng, kiên quyết. Chúa Giêsu đã đưa ra các tiêu chuẩn cho những người muốn đi theo Ngài…Ngài cho biết cuộc đời của Ngài rày đây mai đó, Ngài không có chỗ ở :” Chồn có hang, Chim có tổ. Còn Con người không có nơi gối đầu “.

Tất cả những ai muốn làm việc, muốn cộng tác với Ngài trong việc cứu thế thì phải cương quyết, một mực theo Ngài không còn tháo lui nữa, thậm chí còn phải hy sinh những tình cảm, cắt đức mối dây gia đình thân thương.

Chính vì vậy, trên đường đi lên Giêrusalem, Chúa Giêsu đã gặp nhiều hạng người trên đường muốn đi theo Ngài.

Người thứ nhất muốn đi theo Chúa, nhưng Chúa nói Ngài không có nhà, không có của vv…Chúa nói Chúa sống khó nghèo.Tin Mừng không cho biết anh có chấp hay không chấp nhận đi theo Chúa !

Người thứ hai cũng xin đi theo Chúa, nhưng trước khi đi với Chúa, anh ta xin cho được về chôn cất bố của anh mới mất. Chúa thẳng thừng ra điều kiện :” Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa “. Tin Mừng cũng không cho biết anh có đi theo Chúa hay khước từ đi theo Ngài.

Người thứ ba cũng xin theo Chúa, nhưng lại xin phép Chúa cho từ biệt gia đình trước đã. Chúa Giêsu trả lời ngay là ai đã tra tay cầm cầy mà còn ngoái lui thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa. Đúng là một lời dứt khoát, cương quyết, rất quyết liệt của Chúa Giêsu đối với những ai muốn làm môn đệ của Ngài.

Chính vì thế, người Kitô hữu tin rằng dù họ có yếu hèn, tội lỗi, hay phản nghịch cùng Chúa, nhưng nếu họ thật lòng ăn năn sám hối, cải tà qui chánh, thay đổi đời sống, quyết tâm quay trở về với Chúa, chắc chắn Chúa sẽ tha thứ tội lỗi, ban sức mạnh, bình an và ban ơn cứu độ cho họ.

Chúa đòi hỏi người môn đệ của Chúa nhiều điều kiện. Chúa đã nói :” Ai muốn theo Ta. Phải từ bỏ mình, vác Thập giá mỗi ngày mà theo Chúa “. Chúa đòi hỏi người môn đệ phải dứt khoát từ bỏ tội lỗi, những tính hư tật xấu, những điều tiêu cực, từ bỏ gương mù, gương xấu vv…

Và để bỏ được những điều nói trên, người môn đệ phải có ơn Chúa, phải nhờ sự tác động của Chúa Thánh Thần, phải dứt khoát, mau mắn thực hiện các điều kiện của Chúa đề ra…

Đi theo Đức Giêsu là dứt khoát từ bỏ chính mình, bước trên con đường hẹp, từ bỏ những vướng víu nặng nề , cản bước để mang Tin Mừng cứu độ đến cho mọi người ở khắp nơi, đặc biệt những người nghèo, neo đơn, cơ nhỡ, những người bị áp bức, bị xã hội ruồng bỏ.

Lạy Chúa Giêsu. Xin cho chúng con mau mắn, nhiệt tâm loan báo Tin Mừng để Danh Chúa được cả sáng và Lời của Chúa đến với mọi người dù có gặp những trắc trở, những nghịch cảnh lao đao, vất vả, khó khăn. Amen.