Cơ thể con người sống được nhờ máu; máu sống được nhờ cơ thể đổi mới và làm ra máu mới. Cả hai tương trợ nhau để sống. Không có máu cơ thể chết lạnh; máu ngoài cơ thể tồn tại chẳng được bao lâu. Nhiệm vụ chính của máu làm công việc vận chuyển. Chuyển không khí và thực phẩm đến các phần khác của cơ thể, đồng thời tải những chất thải ra ngoài. Máu còn đóng nhiệm vụ chữa lành các thương tích.

Mừng kính trọng thể ngày lễ 'Mình Máu Thánh Chúa' chính là mừng kính Nguồn Sống của chính Kitô hữu, Đức Kitô ban cho nhân loại. 'Ai ăn thịt và uống máu Ta sẽ có sự sống đời đời Gn 6,54'. Đây chính là 'Giao Ước Mới', do tình yêu vô biên Đức Kitô thiết lập với nhân loại. Giao Ước Mới được thiết lập không phải do hiến tế máu chiên cừu, cũng không phải do mồ hôi pha lẫn nước mắt. Giao Ước Mới, Giao Ước Vĩnh Cửu, Đức Kitô thiết lập bằng cách hiến chính thân mình. Đức Kitô tự nguyện dùng chính Mình và Máu mình làm của lễ hiến tế cứu chuộc nhân loại. Giọt máu cuối cùng trong tim đổ ra do lưỡi đòng của tên lính đâm cạnh sườn, để tỏ lộ tình yêu cho nhân loại. Tay giang rộng trên thập tự để lí hình đóng đinh thâu qua. Bụi đường Calvary lấp thương tích do lí hình tra tấn, do ba lần ngã quị do kiệt lực và do sức nặng thân gỗ đè gập người xuống. Mỗi lần ngã xuống là thêm một lần bị roi rít lên quất trên thân người và sau đó là tiếng quát tháo, mau đứng dậy. Mất máu và gió nóng làm khô rát cuống họng, da môi rạn nứt. Mỗi bước chân Ngài đi qua đều để lại vết máu. Ruồi nhặng cùng kiến mau chóng thu dọn chiến trường trước khi nắng hanh hơi khô miếng thịt tươi.

Máu trong cơ thể mang đi chất dơ tế bào sản xuất và giúp chống lại vi trùng. Qua thập tự Đức Kitô cũng gánh tội đời, làm trong sạch đời ta và ban sức mạnh giúp ta chống lại cơn cám dỗ. Chính Đức Kitô xác nhận điều đó khi Ngài nói: 'Đây là Máu Ta, Máu của Giao Ước Mới, đổ ra để tha tội cho muôn người Mat 26,28.'

Trên bàn thờ, do ơn Chúa Thánh Thần, bánh và rượu thường, khi linh mục đọc lời truyề phép, biến thành Mình thật, Máu thật, Đức Kitô làm của ăn nuôi linh hồn các Kitô hữu. Điều này xảy ra trong bữa Tiệc Li và xảy ra sau khi Đức Kitô sống lại từ cõi chết, trên đường Emaus khi Đức Kitô cầm bánh đọc lời chúc tụng, bẻ ra, các môn đệ nhận ra Đức Kitô Phục Sinh. Mỗi lần tham dự Bí Tích Thánh thể chúng ta dâng lời tạ ơn vì 'Đây là Giao Ước Mới. Đây là Mình Ta, Đây là Máu Ta, đổ ra cho anh em'. (Gn 6). Mình Máu Thánh Đức Kitô không phải cho Ngài mà cho anh em, cho các Kitô hữu đón nhận Ngài làm Chúa đời mình.

Tham dự Thánh Thể chúng ta tụ họp thành cộng đoàn đức tin trước hết để chung lời cảm tạ Thiên Chúa đã hy sinh chết cho ta được sống. Kế đến cùng giúp nhau làm cho Lời Chúa sống động trong cuộc sống hàng ngày, làm chứng nhân cho Đức Kitô giữa đời. Cuối cùng là khuyến khích, nâng đỡ, hỗ trợ nhau trên đường lữ hành. Hỗ trợ qua chia sẻ, phục vụ, trở thành tấm bánh bẻ ra phân phát cho anh em cô đơn, đói khát, buồn sầu và bị bỏ rơi hay bị đối xử bất công, tàn tệ. Đức Kitô không dùng sức mạnh trần thế thiết lập Bí Tích Thánh Thể. Tình yêu hy sinh chết cho người mình yêu trở thành sức sống cứu độ. Khiêm nhường tự hiến và phục vụ chính là con đường Đức Kitô đã đi. Môn đệ trung thành với Thầy cũng đi cùng con đường Thầy đã đi để dõi bước theo Thầy. Ngoài đường đó ra không phải là đường Đức Kitô vạch ra. Những ai tự chọn, hoặc tự vẽ đường đi riêng cho mình sẽ không gặp được Đức Kitô nơi Thiên Quốc. Giáo Hội tin tưởng nơi lòng thành của Kitô hữu khi họ tiến lên đón nhận 'Nguồn Sống Thánh thể'. Chúng ta cầu xin đón nhận Thánh Thể với tâm tình cảm tạ, đón nhận với tất cả tấm lòng chân thành. Ước mong điều chúng ta đón nhận hoán cải cuộc đời giúp chúng ta trở nên giống điều chúng ta đón nhận.

TiengChuong.org

Source of life

Our human body needs blood to be alive and blood needs a body for renewal and regeneration of new blood cells. Without blood a body is dead cold and when blood is out of the body, it won't survive long. Our blood stream transports oxygen and nutrition to cells and tissues. It supplies hormones to other parts of the body and keeps the body temperature warm. It seals and heals wounds from infection.

We celebrate the Feast 'The Body and Blood of Christ' known as 'Corpus Christi'
for two major reasons. First, it is the celebration of our own source of life that Jesus has given to us freely: 'Anyone who does eat my flesh and drink my blood has eternal life' Jn 6,54.

Second, it is the celebration of the New Eternal Covenant Jesus initiated with the human race. The Covenant was not made by sweat and tears, but it was sealed by Jesus' unconditional love, by His very own blood poured out on the cross. He emptied Himself by letting go the last drop of blood in His heart. He stretched out His hands on the cross for the nails to go through. Wounds were inflicted by whipping, and dust on the road of Calvary covered them to stop the bleeding. Hot wind cracked His dried lips. Trails of blood were left behind His footsteps. Stones on road side were tainted with blood and it became food for meat- eater ants.

Our human blood removes the body waste and protects it from harm caused by foreign agents. Through His Cross, Jesus renews our life and removes our sin. 'For this is my blood, the blood of the covenant, which is to be poured out for many for the forgiveness of sin Mt 26,28'.

By the power of the Spirit, the bread and wine offered on the Altar become the real Body and Blood of Jesus, food for our souls. The Emmaus' account told us, that Jesus blessed and broke the bread, and then the apostles recognized the Risen Christ. Every time we come to the Eucharist we recall the Last Supper and the very words of Jesus 'This is my body broken for you' and 'this is my blood, the blood of the new Covenant'.

At the Eucharist we gather for table fellowship nourishment in which we thank God for His love. We do it because we love Jesus, and we keep His Word alive in our lives. We also recall His hospitality, and we celebrate the Eucharist with utmost reverence and joy. In celebrating the feast of Corpus Christi, the Church calls us to become the body broken in providing service for the lonely, the underprivileged and the needy. The celebration has nothing to do with superiority in the world's standard, but rather it is God's love shown through self- sacrifice, humility and service. Jesus enters into relationship with us in the most humble way, under the appearance of our daily food and drink. Jesus becomes our sole resource of life, providing nutrition for the soul and the source of eternal salvation. The Church trusts our honesty when we come to the Holy Communion. Through it we are in communion with the Lord, and His Church, and as well as with each other. We pray that The Body and Blood of Christ might transform us to become what we receive.