Ngôi Hai Con Thiên Chúa là Đức Jêsu Kitô xuống thế thi hành sứ mạng cứu chuộc cách tốt đẹp mĩ mãn. Ngài về cùng Chúa Cha và cũng là nơi Ngài xuất phát từ nguyên thuỷ. Ngôi Ba Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần được sai xuống trần gian để giải thích, làm sáng tỏ í nghĩa giáo huấn của Đức Kitô. Bắt đầu từ các tông đồ và sau này cho tất cả những ai đặt niềm tin và lòng mến vào Đức Kitô. Theo nghĩa trên dân Chúa lúc nào cũng có Thiên Chúa ở cùng. Thiên Chúa luôn hiện diện và đồng hành với dân Ngài qua hai hình thức: hữu hình và vô hình. Hữu hình chính là hình ảnh qua sự hiện diện của Đức Kitô nơi trần thế; vô hình là qua sự hiện diện của Thánh Thần Chúa trong cuộc sống của các Kitô hữu. Thiên Chúa luôn đồng hành với Kitô hữu trong mọi tình huống của cuộc sống, như chính Đức Kitô đã tuyên bố: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế Mt 28,20. Sự hiện diện của Thánh Thần Chúa trong dân Ngài chính là thực hiện trọn vẹn điều hứa trên. Sự hiện diện của Thánh Thần Chúa bắt đầu một kỉ nguyên mới, một thời đại mới, thời đại của Thánh Thần. Đây là thời đại mà Đức Kitô cách nào đó tỏ lộ cho các môn đệ biết khi Ngài nói cùng các ông: Hạnh phúc thay cho những ai không thấy mà tin Gn 20,29. Đây là thời đại của Đức tin đặt niềm tin vàoTin Mừng của Đức Kitô. Thánh Thần Chúa khai mở một chân trời mới cho những ai yêu mến Đức Kitô. Thánh Thần sẽ hướng dẫn Kitô hữu bước theo con đường Đức Kitô đã vạch ra và đã đi qua. Thánh Thần Đấng mắt trần không thể nhìn thấy sẽ biến đổi xác phàm của Kitô hữu trở nên giống Đức Kitô hơn. Đây là kỉ nguyên Đức Kitô không còn hiện diện bằng xương thịt như trước nữa, nhưng qua cầu nguyện, Kitô hữu nhận biết Thiên Chúa cùng đồng hành với họ, trong mọi tình huống của cuộc sống. Đây là thời đại tình yêu và giáo huấn của Đức Kitô không còn phải là hai nhưng là một, quyện chặt lấy nhau như sợi giây thừng. Không có tình yêu và lòng mến của Đức Kitô sẽ không thể nào nhận biết Thiên Chúa. Để nhận biết Thần Chân Lí, điều quan trọng nhất là yêu mến Đức Kitô. Qua Đức Kitô, Kitô hữu nhận biết chân lí sự thật. Thần Chân Lí sẽ giáo huấn, nhắc nhớ (Gn 14,26), kết hợp (Gn 14,16) và làm chứng Đức Kitô là Con Thiên Chúa (Gn 15,26).

Các tông đồ nhận biết Thánh Thần Chúa tích cực hoạt động trong cuộc sống các Ngài, không phải các Ngài đáng được hưởng điều đó mà chính là tình yêu không bờ bến của các Ngài, biến những điều không thể thành có thể. Để đáp trả tình yêu Chúa thì không gì xứng đáng, thích hợp hơn là dùng tình yêu đáp trả tình yêu. Thiên Chúa yêu thương con người, con người đáp lại bằng tình yêu chân thành của con tim mình. Đức Kitô về trời mà không để khoảng trống nào trong lòng các Kitô hữu bởi có sự hiện diện của Thánh Thần Chúa trong tâm hồn các Kitô hữu. Chính sự hiện diện này làm cho tâm hồn các tông đồ cảm thấy bình an, lòng trí của các tông đồ tràn đầy niềm vui và các tông đồ hăng hái tiến bước trên cánh đồng truyền giáo. Đong đầy bởi Thánh Thần Chúa, các tông đồ bước những bước tiến dài, từ học trò của Đức Kitô, các tông đồ trở thành thầy giảng dậy về Đức Kitô. Niềm vui do của cải, vật chất và quyền thế không dẫn con người đến cùng Thiên Chúa bởi tự bản chất chúng không có tình yêu và lòng mến Thiên Chúa. Chỉ có tình yêu Chúa mới dẫn con người đến yêu mến Thiên Chúa. Vì thế Đức Kitô nói Ngài ban cho Kitô hữu món quà mà thế giới không có để trao ban. Yêu mến Đức Kitô chính là lắng nghe lời Đức Kitô và thực hiện điều Đức Kitô truyền dậy. Lắng nghe tiếng Đức Kitô nói nhỏ nhẹ, êm dịu trong tâm hồn mỗi người. Qua cầu nguyện chung với nhau Kitô hữu cũng nhận được tiếng nói của Thiên Chúa nói với cộng đoàn đức tin Kitô. Chúng ta cầu xin biết lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa qua cầu nguyện và qua biến cố trong cuộc sống.

TiengChuong.org

The Spirit's era

The second person of God, Jesus Christ, through his resurrection, has triumphantly completed his mission on earth. He now returns to heaven, from where he came. The third person of God, the Holy Spirit, is coming into the world to widen, and deepen the teachings of Jesus, first to the apostles and then to all followers of Jesus. The people of God always have God, Who is present amongst them either in the visible or invisible form. It is visible in the person of Jesus, and is invisible in the form of the Holy Spirit. It is not for a single moment of our life, that God is not with us. God is always with us in any circumstance of our life as Jesus has promised: 'I am with you always, till the end of time' Mat 28,20. The coming of the Spirit is the fulfilment of that promise. The coming of the Spirit begins a new era. It is the era of 'happy are those who have not seen me and yet believe' Jn. 20,29. It is the era of faith in Christ, who has promised to send us God's Spirit to guide us in our faith journey. It is the era of the invisible God who comes to transform the lives of the believers. It is the era that we, the believers, no longer see the physical Jesus, but through prayers, we know God who is present and journeys with us in our daily activities. It is the era of love and commandments intertwined. Without love for Jesus, one can't recognize the Spirit of truth. In other words, one is unable to grasp the Spirit of truth alone, without first loving Jesus. Through Jesus we come to know the Spirit of truth. Jn 4,17. The Spirit of truth will teach, remind (Jn 14,26), abide (14,16) and testify about Jesus (Jn 15,26).

The apostles are able to feel God's Spirit active in their lives, not because they deserve it, but rather their love for Jesus makes the impossible, possible. God's Spirit is love, and only a true and genuine love response, will make the unseeable able to be seen, the untouchable to be touchable. That is the power of love, Jesus has given to his followers. Jesus' departure leaves no vacuum in the life of Christians, but we are filled with God's Spirit. Filled with the gift of the Spirit, the apostles were students no more, but became teachers in their missionary fields. Secular spirit will not lead us to Jesus because it has no love for God. Through love for Jesus we listen to our own hearts and discern God's voice talking to us, guiding us what to do in our lives. Through communal prayers we also find God's voice in the community of faith when we gathere together in Jesus' name. We ask for the grace to listen to God's voice talking to us in our prayers.