Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm chia tay. Chào tạm biệt không khó mấy bởi vẫn còn hy vọng trong tương lai gần có ngày gặp lại. Nói lời vĩnh biệt khó hơn nhiều bởi ngày gặp lại xa vời vợi, không còn hứa hẹn. Đây chính là kinh nghiệm Đức Kitô và các môn đệ trải qua trong tuần cuối đời của Đức Kitô trên trần thế. Đức Kitô biết rõ thời gian Ngài giã từ trần thế để về cùng Chúa Cha rất gần, Ngài tâm sự với các môn đệ. Nhiều lần trước đó Ngài đã tâm sự cùng các ông nhưng hầu như các ông không mấy chú í. Lần này, Đức Kitô nói rõ hơn và hướng dẫn các ông cần phải làm gì để liên kết với Ngài. Lần tâm sự này cũng không khá hơn những lần khác là bao bởi các môn đệ không muốn việc chia tay xảy ra.

Đức Kitô vạch ra cho các môn đệ hai sự thật: Ngài sẽ chia tay tạm biệt các ông và cùng trong lúc đó Ngài hứa hiện diện cùng các ông. Điều này xem ra có vẻ nghịch lí và các ông không thể nào hiểu được. Làm thế nào Đức Kitô cùng một lúc vừa có thể vừa hiện diện, lại vừa vắng mặt. Vì thế Đức Kitô chỉ cho các ông cách làm thế nào nhận biết Ngài đang đồng hành cùng các ông.
Trước tiên Ngài nói đến tình yêu mến. Ai yêu mến Đức Kitô thì tuân giữ lời Ngài truyền dậy. Đức Kitô không đi nơi xa lạ nhưng là về cùng Chúa Cha. Vì thế ai yêu mến Đức Kitô sẽ được Chúa Cha yêu mến và ở trong nhà Chúa. Ở trong nhà Chúa sẽ gặp lại Đức Kitô (câu 23). Đó là cách thứ nhất liên kết với Đức Kitô.

Cách thứ hai để liên kết với Đức Kitô là qua Thánh Thần Chúa. Ai yêu mến Đức Kitô sẽ không cô đơn nơi trần thế nhưng có Thánh Thần Chúa ở cùng. Thánh Thần Chúa là món quà tuyệt vời Đức Kitô trao ban cho những ai tuân giữ lời Ngài. Thánh Thần sẽ hướng dẫn, chỉ bảo, giúp thông hiểu điều Đức Kitô truyền dậy. Nghe hướng dẫn của Thánh Thần chính là nghe lời của Đức Kitô (câu 26). Đối với Đức Kitô yêu mến Thiên Chúa và tuân giữ lời Chúa là hai sự việc không thể tách rời. Yêu mến mà thiếu hành động là yêu suông, hành động thiếu tình yêu là chiều theo í riêng.
Thứ ba, ai yêu mến Thiên Chúa sẽ nhận được bình an trong tâm hồn. Bình an của Đức Kitô trao tặng, không phải cho tất cả mọi người, mà ban riêng cho những ai yêu mến, thực hiện Lời Ngài (14,27). Ơn an bình Chúa ban không giúp giúp người đó tránh xa biến cố, đau khổ, bất an trong đời mà chính là biến người đó trở thành người mang bình an lại cho tha nhân. Biến họ trở thành người con người bình an, sống hiền lành, chân thật, tôn trọng sự sống mình và sự sống người khác. Cuộc tử nạn của Đức Kitô chính là sự dữ do con người tạo ra, qua sự dữ đó Đức Kitô mang ơn cứu độ cho nhân trần. Thiên Chúa yêu thương có thể biến đổi sự dữ thành sự lành, thành nguồn ơn cứu độ vì thế qua đau khổ, tang thương của ta kết hợp với Đức Kitô, Thiên Chúa sẽ biến chúng thành hào quang vinh hiển ca tụng Thiên Chúa và là nguồn ơn cứu độ chúng sinh. Chúng ta cầu xin biết sống yêu mến, thực hiện lời Chúa trong cuộc sống để qua hành động yêu thương người ta nhận biết và tin Thiên Chúa.

TiengChuong.org

Consolation
We all have experienced having to say farewell to our loved ones. Sometimes it is easy; others, not so. It is the experience Jesus and his apostles had on the last week prior to His Passion. Jesus knew that his time to give glory to the Father was imminent, and on the night before the Passion, Jesus had an intimate talk to His apostles. On several occasions before, Jesus told the apostles about his leaving. The apostles didn't take it seriously. This time, Jesus gave them instructions about what to do when He was not with them. It seemed that no matter how much Jesus said, it would not be enough for them, because they would never be ready to accept what they did not want to happen.

Jesus tried to show them two realities: He spoke about going away, and yet at the same time, he was always with them, as he has promised. For the apostles the two realities were contradictory, and they struggled hard to make sense of what Jesus said. To ease their fear and anxiety, Jesus gave them specific instructions that whenever they observed what He had told them they would have Him always.

First, Jesus told them He was not going anywhere, but he actually was going to the Father, and His going was for their advantage. Keeping His teaching means to meet Him at a different place, the Father's house. The benefit of keeping his teaching would not only show that, they loved him dearly, but they even experienced that the Father would love them, and make His home in them (verse.23).

Second, those who loved Jesus, would not be left alone in this world. Jesus would not physically be with them, but the Advocate, Whom Jesus sent to be their faithful companion on the journey would be. The benefit of having the Spirit, was that the apostles now had a new teacher, who would teach them more about God's love. The Spirit would not only remind them what Jesus had taught them, but also gradually open their minds and hearts to widen and deepen what they had learnt from Jesus. (verse 26). For Jesus, loving him means keeping his word, and there are inseparable.
Third, those who keep Jesus' teaching will receive peace. This special personal gift is not given to the world in general. It is given to each individual who makes His word active in the world (verse 14,27). God's peace may not prevent them from facing trouble or fear or the evil of this world. God's peace certainly made them to be peaceful people. They would prefer peace rather than violence, calm rather than anger, forgiveness rather than vengeance. God's peace accompanies the gift of the Spirit, and is reserved specifically for those who keep His word. Jesus' Passion was inflicted as an act of evil, yet through it God claimed salvation for mankind. Our loving God is able to draw goodness out of badness. Through His Spirit, our brokenness, loss, pain and sorrow in witnessing for Jesus, will be transformed to give glory to God. We pray to love Jesus and make His teaching real for others to embrace.