Tuần trước Phúc Âm thuật lại, ba lần Phêrô công khai tuyên xưng ông mến Đức Kitô hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Sau mỗi lần tuyên xưng như thế, Đức Kitô trao cho ông trọng trách, chăm sóc và bảo vệ đàn chiên Chúa. Tuần này Phúc âm chú trọng đến sự liên hệ mật thiết giữa chủ chiên và đàn chiên. 'Chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta Gn 10,27. Chiên nghe được tiếng chủ gọi nói lên sự liên hệ mật thiết giữa chủ chiên và đàn chiên. Nghe và biết, diễn tả sự liên hệ thường xuyên, và tiếng gọi kia, không phải là tiếng ai xa lạ, mà là tiếng gọi quen thuộc. Tiếng quen thuộc chủ chiên kêu gọi, không phải gọi chơi, mà gọi với mục đích. Qua bí tích rửa tội, Kitô hữu đáp trả tiếng chủ chiên mời gọi, và chủ chiên còn tiếp tục mời gọi. Chúng ta cầu nguyện để luôn trung thành với lời đáp trả, ta lãnh nhận khi chịu phép rửa, và tiếp tục tuyên xưng đức tin mỗi khi chúng ta cùng nhau đọc kinh Tin Kính, tuyên xưng trung thành với đức tin Chúa ban.

Chương đầu sách Sáng Thế Kí tường thuật sau mỗi ngày sáng tạo, Thiên Chúa thấy mọi sự tốt đẹp. Điều này cho thấy những gì Chúa tạo dựng đều tốt đẹp (STK 1,10). Chúng ta chọn nghe tiếng Chúa bằng cách chọn những gì tốt đẹp, đáng yêu, đáng quí và hỗ trợ, bảo vệ cũng như ban sự sống. Chọn như thế là chọn sống theo í Chúa. Khi Lời Chúa bám rễ, ăn sâu vào trong tim ta, ta sẽ chọn điều tốt lành, tránh điều xấu, và ngay cả phấn đấu để sự xấu không thể ảnh hưởng đến quyết định liên quan đến cuộc sống của chính mình, và cuộc sống của anh em. Sóng cả và giòng nước xoáy có thể làm lung lay mỏ neo con thuyền. Giữ cho 'con thuyền' đức tin không bị trôi theo giòng nước, Kitô hữu cần lắng nghe và đáp trả tiếng kêu gọi của chủ chiên. Đức Kitô lắng nghe tiếng Chúa Cha và kết hợp với Chúa Cha. Tông đồ lắng nghe tiếng Đức Kitô và kết hợp mật thiết với Đức Kitô. Kitô hữu lắng nghe và kết hợp với Đức Kitô qua lắng nghe tiếng kêu gọi của các tông đồ, và những vị các ngài tuyển chọn và sai đi. Qua đó Kitô hữu kết hợp với Chúa Cha, bởi chính Đức Kitô trao quyền cho thánh Phêrô coi sóc Giáo Hội, do Ngài sáng lập nơi trần thế. Giáo Hội do chính Đức Kitô sáng lập, đặt căn bản trên đức tin của các tông đồ mà Đức Kitô là đá tảng. Ngày nay đáp trả theo tiếng kêu gọi của Giáo Hội chính là tự chọn thuộc vào thành phần thiểu số, nhất là khi tiếng gọi đó không được đám đông hưởng ứng, và thường bị truyền thông phê bình, phân tích tỉ mỉ, chỉ trích theo quan điểm của đa số. Chỉ những Kitô hữu thường xuyên lắng nghe tiếng chủ chiên mời gọi mới đủ can đảm chấp nhận, và đáp trả tiếng mời gọi trên. Đáp trả lời mời gọi trên là dấu chỉ người đó thuộc về Đức Kitô; lắng nghe các tiếng khác chính là từ chối, hoặc tự tách mình khỏi dân riêng Chúa. Tuỳ theo mức độ đáp trả mà người ta nhận ra bạn là người tin theo Đức Kitô đến mức nào? Tin theo Đức Kitô, Kitô hữu nhận được sự sống trường sinh, nhận ân sủng và tình thương Chúa, và bảo đảm nơi ở nơi Thiên quốc Gn 10,27. Đáp trả lại tiếng chủ chiên chính là từ chối lời mời gọi khác nơi xã hội. Tiếng Đức Kitô mời gọi không phải là tiếng nói thường, mà là lời mời gọi của Đức Kitô Phục Sinh, Đấng sống lại từ cõi chết, đánh tan thần chết và ban sự sống đó cho những ai bước theo con đường Ngài mời gọi Gn 11,25-26.

Sự sống trường sinh là quà tặng miễn phí cho những ai tuyên xưng Đức Kitô Phục Sinh. Người đó thuộc về Đức Kitô, nhận được ân sủng và bình an Phục Sinh. Sự sống trường sinh là hiện thực, và có được bởi không thế lực nào có thể thắng được tình yêu của Đức Kitô. Đức Kitô ban ơn trường sinh, và đồng thời cũng ban cho ta quyền tự do lựa chọn: Hoặc tin và bước đi theo Ngài, hoặc tin và bước theo í nguyện riêng mình. Kitô hữu đi theo Đức Kitô nhận được Thánh Thần Chúa, hướng dẫn chỉ đường. Đi theo í riêng, một mình, cô đơn, trên trường đời, bởi từ chối ơn lành Chúa ban.

TiengChuong.org

Discerning voice

Last Sunday, we heard Peter who for three times publicly confessed that he loved Jesus. After each confession, Jesus assigned Peter a task, to care for His sheep. This week, we hear about the relationship between the shepherd and the sheep: 'My sheep listen to my voice Jn 10,27'. Voice recognition is the sign of the strong bond between the Shepherd and his sheep. It means the sheep hear his voice calling, and recognize the identity of the Shepherd. Through the water of baptism, we are responding to the call to follow, and become God's children. God has called us and continues to do so. We pray to be faithful to the Baptismal call, the call that we profess every time we recite the Creed.

The creation accounts tell us that, at the end of each day, 'God saw that it was good, Gen. 1,10'. We discern God's voice by choosing what is good, supportive and promoting life. When God's word is anchored in our heart, we will avoid, or even better, combat anything that is bad or evil. Tidal waves or strong currents of life can sway a boat's anchor. To keep 'our boat' firm we constantly need to listen to the call. Jesus listens to the Father's voice, and is united with the Father. We too, are united with the Father when we listen to Jesus' voice. The apostles listened to Jesus' voice, we listen to Jesus' voice through them, because Jesus established the Church, and appointed Peter to be head of the Church. Today listening to the Church's voice means we belong to the minority, especially when that voice is unpopular to many, and is being scrutinized by the media. When we listen to God's voice, we are his true disciples, while listening to other voices, we are apart from God. Our Christian status depends on how strongly Jesus' voice is heard in our heart. Recognizing His voice means recognising Jesus, Who is our God. By following Jesus' way of life we receive eternal life. We receive Jesus' protection, enjoy His love, and have eternal life in God's kingdom (Jn. 10,27). Following the voice of the Good Shepherd, we say 'No' to other voices. Jesus' voice is not an ordinary voice, but it is the voice of the Risen Lord, who has defeated the power of darkness, and won salvation for us Jn 11,25-26. Salvation is a free gift when we profess Jesus as our Lord. We belong to Him, have His blessing and protection. Eternal life is real because no other power is able to take us away from God's love when we listen to God's voice. God gives us wisdom and grace to follow God's way, and at the same time, God also gives us a free will, that enables us to make choices. We are free to chose: God's way or our way. Choosing God's way we are united with God the Father "The Father and I are one" (10:30). Choosing our own way, we do it alone without God's blessing.