Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,

Đức Kitô đã sống lại vinh hiển. Giờ đây Ngài là Vua của vũ trụ, không còn bị hạn hẹp trong một ranh giới của thời gian hay không gian nào. Trong lúc các tông đồ còn đang khiếp đảm với khung cảnh Núi Sọ, nên đóng chặt những then chốt cửa nhà... Chúa Kitô phục sinh đã uy nghi hiện ra đứng giữa các ông và hứa: "Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". Sau đó, Ngài đã trao sứ mệnh cho các ông và cho thế hệ của chúng ta sau nầy, sứ mệnh Thừa Sai, Truyền Giáo.

Sứ mệnh truyền giáo đó là viễn vọng của Giáo Hội hoàn vũ. Nhiệm vụ của Giáo Hội còn rất nặng nề, vì còn hơn một phần ba nhân loại chưa biết Chúa. Chúng ta, giáo sĩ cũng như giáo dân, không nên thối chí, vì chính Chúa đã sai chúng ta đi và ban quyền trợ lực để chúng ta đủ ơn, đủ sức đem nhân loại trở về về cùng Thiên Chúa.

Hôm nay Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa. Mỗi thánh lễ chúng ta dâng là nguồn mạch của Lòng Thương Xót. Bởi vì, thánh lễ tái hiện cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô để đền bù tội lỗi của chúng ta và toàn thế giới. Chúng ta được mời gọi hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để đón nhận Lòng Thương Xót Chúa.

Để được hưởng Lòng Thương Xót Chúa, chúng ta hãy đến kín múc ơn tha tội nơi tòa cáo giải để lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa và lãnh nhận bí tích thánh thể của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta trên con đường lữ hành. Luôn tín thác vào Chúa, không bao giờ ngã lòng trông cậy.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta cùng hiệp tiếng với ca đoàn bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:

Sau khi Chúa về trời, các tông đồ tiếp tục sứ vụ rao giảng. Bao nhiêu ơn lạ Chúa đã trao ban cho các Ngài. Những người tin vào Chúa Kitô mỗi ngày một đông thêm.

TRƯỚC BÀI II:

Thánh Gioan trình bày cho chúng ta thị kiến: Ngài được Chúa sai đi làm chứng tá cho Chúa. Chúa đã mạc khải cho Gioan về chính Chúa là Đấng "Nguyên Thủy và là Cùng Đích".

TRƯỚC BÀI PÂ:

Sau khi Chúa sống lại và hiện ra với các tông đồ, Ngài trao cho các ông quyền tha tội. Ngày nay, các linh mục và những Đấng kế vị các tông đồ, qua các Ngài, Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta ơn an bình qua bí tích hòa giải. Trong Mùa Chay và Mùa Phục Sinh anh chị em đã lãnh nhận bí tích hòa giải chưa?

Lời Nguyện Giáo Dân

Linh mục: Anh Chị Em thân mến, Hôm nay lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa, giờ đây, chúng ta cùng liên kết trong những lời nguyện chung van xin Lòng Thương Xót của Chúa.1. Qua sự đặt tay của các tông đồ, Chúa đã chữa lành những bệnh tật phần xác những ai có lòng tin vào Chúa. Xin Chúa chữa lành những anh chị em yếu đau phần hồn cũng như phần xác trong cộng đoàn xứ đạo của chúng ta. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin sai Thần Linh Chúa đến với mỗi người trong chúng ta: để soi sáng chúng ta hiểu Lời Chúa và áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống hằng ngày. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin sai phái Thần Linh Chúa đến trở lực cho mỗi người chúng ta để năng lãnh nhận bí tích hòa giải ngõ hầu kết hợp với Chúa qua bí tích Thánh Thể. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cho những anh chị em tân tòng đã gia nhập vào Giáo Hội dịp lễ Phục Sinh: xin gìn giữ họ luôn sống trong ân tình của Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho những bệnh nhân, những người già nua tuổi tác, gặp được Chúa trong giờ lâm tử. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.Linh mục:

Lạy Chúa, xin tiếp tục ban ơn cho chúng con. Với ơn thánh chúng con lãnh nhận, chúng con sẽ làm cho thế giới chúng con đang sống mỗi ngày nên hoàn hảo hơn. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen