Thánh Giuse : Bổn Mạng Giáo Hội Việt Nam
Ngày 19 tháng 3 mừng kính:
Thánh Giuse công chính khiết tâm
Quan Thầy Giáo Hội Việt Nam
Cộng đoàn Giáo Xứ gương lành cần chuyên

Cha Đắc Lộ đáp thuyền truyền giáo
Ngài giong buồm truyền đạo Thánh danh
Bão bùng Cửa Bạng xứ Thanh (1627)
Nhờ ơn Thánh Cả bình an đến bờ.

Theo Tông hiến Tông đồ Thánh vụ (1)
Thánh nhân luôn bầu cử quê hương
Giáo đoàn thoát ách tai ương
Cường quyền bách hại vững vàng vượt qua.

Nghề thợ mộc lo toan khổ cực
Có thước đo, bào, đục, cưa, khoan.
Là năm nhân đức chu toàn
Trong nhà ngoài ngõ hoàn thành nhỏ to.

Với cây thước đắn đo rất mực
Và lưỡi cưa cắt đứt dỗi hờn
Bào cho thẳng thắn nhẵn trơn
Đục, khoan cho vững, nhận ơn phước trời.

Gương Thánh Cả đời đời ghi nhớ
Luôn cần chuyên người thợ trồng nho
Việc đời việc đạo chung lo
Chu toàn bổn phận ấm no cửa nhà.

Các bạn trẻ mặn mà dấn bước
Luôn đồng hành nhập cuộc hăng say
Trung kiên đời đạo hai vai
Ơn lành chan chứa tài trai vẹn toàn

Lạy Thánh Cả chỉ đàng công chính
Cho mỗi người thanh tịnh trong lòng
Xin cho Hội thánh thông công
Cùng nhau hiệp nhất đồng lòng truyền rao.


---
(1) Sacrosancti Apostolatus (1678)