Cách hành xử của cá nhân ảnh hưởng rất nhiều đến cá nhân đó. Người ta nhìn vào cách hành xử để đánh giá cá nhân đó có tư cách hay thiếu tư cách. Cách hành xử của ta ảnh hưởng đến việc người khác chấp nhận mình đến mức độ nên đến gần hay nên tránh xa, hay nên cẩn trọng khi bắt buộc phải tiếp xúc.

Là Kitô hữu, chúng ta tin tưởng mọi điều tốt lành, tuyệt hảo đều đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho để chúng ta hưởng dùng và chia sẻ điều tốt hảo đó đến tha nhân, và cùng với tha nhân kiến tạo một đời sống tốt lành, an bình, thịnh vượng và một thế giới tốt đẹp, cho mọi người chung hưởng. Sự xấu xuất hiện khi tự nhận có quyền, và tự ban cho mình quyền ban phát cho người nào họ ưa thích. Điều này hoàn toàn trái với í Thiên Chúa từ lúc sáng tạo. Sau khi sáng tạo vũ trụ Chúa ban vũ trụ đó cho con người làm chủ cả chim trời lẫn cá biển và mọi sinh vật trong đó. Con người có trách nhiệm chung coi sóc, bảo vệ và hưởng thành quả tốt lành do Chúa tạo dựng- Xem Sáng Thế Kí 1,28. Kinh Thánh ghi nhận Satan là kẻ đầu tiên nhận hão chúng là chủ nhân trái đất. Gọi là nhận hão bởi chúng nhận điều chúng không có. Chúng không tạo dựng trái đất. Thiên Chúa tạo dựng trái đất, Satan lại hứa ban trái đất và mọi vinh quang của trái đất cho Đức Kitô khi chúng cám dỗ Ngài (Xem Mat 4,9).

Điều này cho thấy công chính và tốt lành không đi chung với xấu xa. Điều gì, hành động nào, thiếu công chính, thiếu tốt lành đều là trá hình của giả tạo và sự dữ. Sự dữ chung vai, sát cánh với dối trá, gian giảo và lừa gạt. Ma quỷ dối trái, lừa gạt bằng hứa hẹn, khích động lòng tham để con người sa vào cạm bẫy. Nơi nào có công chính, nơi đó đầy bình an, đời sống thanh nhàn, thảnh thơi, có hạnh phúc thật, niềm vui thật. Nơi nào có sự dữ, nơi đó nhiều đau khổ, lắm tang thương, nhiều hối lộ, bất công lan tràn. Mù dẫn mù xuống hố c.39 cho biết dùng sự dữ để cai trị dẫn đến chấp nhận giả tạo. Dùng yêu thương đáp trả sự dữ dẫn đến hoán cải. Hoán cải thành tâm phát xuất tự tâm. Con tim xúc động trước hành động yêu thương dẫn đến hoán cải, thay đổi cuộc sống, thái độ sống, cách hành xử. Như thế lành thánh con đường dẫn đến sự thiện.

Sự dữ tồn tại vì Thiên Chúa ban cho con người quyền tự do lựa chọn lối sống ta thích. Cuối đời ta chịu trách nhiệm cho lựa chọn sống trong đời. Chọn sống tốt lành là chọn cuộc sống mang ơn tha nhân và luôn tạ ơn Thiên Chúa. Sống khiêm nhường nhận ra và tôn trọng tài năng Chúa ban cho tha nhân. Chọn lối sống, khinh người này, chê người kia, bài bác kẻ nọ chính là không nhận ra tài năng của mình. Vì không biết rõ mình nên ghen tị với tha nhân, sống hưởng lạc, kiêu căng, phê bình, chỉ trích, muốn thiên hạ phục dịch mình là chọn cuộc sống tội lỗi, xấu xa.
Chúng ta xin ơn khiêm nhường biết sống đời sống tạ ơn và tâm tình cảm tạ Chúa ban trong cuộc sống.

TiengChuong.org

Good and bad attitudes

Both good and bad attitudes influence a person's behaviour. Our behaviour towards others plays a big part in socializing. Other persons form their opinions of us based on the way we relate to them. It is the image of us they form in their minds and it plays a vital role in friendship relationships. The saying: 'he is a lovely person or an evil person' is the expression of our perception of someone.

We, Christians, believe that all goodness come from God. It is given to us to enjoy life, and to share it with others, and together to make the world to be a better, and safer place for everyone to enjoy. Badness happens when someone claims something as his own possession, and then claims to have the full rights of his own possession. Such a claim is not of God's original intention, but Evil's. We recall, when God created the universe, God gave it to the human race to take care of it, cultivate it and be master of it -Gen1,28. The idea of claiming to have ownership of the earth came from Satan. Such a claim is a false claim since God, not Satan, created the earth. At the temptation of Jesus, Satan promised to give Jesus the splendour of this world which he didn't own Mt. 4,9.

Badness is not only the lacking of goodness, but it is connected to lying. Goodness is something lovely, truthful and honest. God is the source of all goodness. Badness is in the opposite of God's goodness. Wherever there is goodness; life is good and peaceful, and we love others and love life. Wherever badness plays a prominent role; life is full of suffering, unjust dominance, and pains of all kinds are plentiful. As 'a blind man can't guide another blind man' v. 39; using badness to pay for badness leads to further bitterness and vengeance, but using goodness to pay for badness may open a door for reconciliation and a conversion of the heart.

Badness exists because of our own freewill God has given us to choose in life. We are free to choose to live a good life or a bad one, and we are responsible before God for the choices we have made when we finish our earthly journey. When we chose to live a good life we appreciate other peoples' gifts and enjoy it and praise God for his goodness. When we chose to live a bad life we are jealous of other people's gifts, and we do not just have less concern for the welfare of others, but we want them to serve us. We are quick to see the imperfections of others and proud of ourselves. We pray for the gift of meekness to choose goodness in life, and thank God for the many blessings God has given to us.