Sau khi dùng thuyền của Phêrô rao giảng, Đức Kitô nói với Phêrô chèo thuyên ra biển khơi thả lưới. Phêrô mạnh dạn nói thẳng với Đức Kitô. Ngài biết đó chúng tôi vất vả suốt đêm , vào bờ tay trắng, đang giặt lưới thì gặp Ngài. Tuy nhiên vâng lời Ngài, chúng tôi cố gắng. Các ông rất đỗi kinh ngạc mẻ lưới đầy cá, hai thuyền đầy gần chìm. Mẻ lưới đầy cá, các ông rất đỗi vui mừng và khi thuyền vào bờ các ông từ bỏ tất cả đi theo Đức Kitô. Các ông trở thành những tâm hồn hạnh phúc bởi trước khi gặp Đức Kitô các ông tin tưởng của cải, vật chất mang lại hạnh phúc. Đúng thế khi lưới dính cá thì có tiếng cười, khi lưới rách, trắng tay chỉ thấy vất vả, lao nhọc mà không được gì. Sau khi gặp Đức Kitô lòng các ông dạt dào niềm vui vì thế các ông nhận ra hạnh phúc thật không phải do của cải, vật chất ban phát. Hạnh phúc thật chính là không bị của cải hành hạ, không bị vật chất lôi cuốn. Muốn thế, bỏ chúng đi và các ông đã từ bỏ chúng. Đi theo Đức Kitô các ông nghèo vật chất, giầu tinh thần và giầu tinh thần chính là hạnh phúc thật. Hạnh phúc thật có được bởi các ông từ bỏ của cải, vật chất và thay vào đó là lòng tin, lòng mến các ông dành cho Đức Kitô. Nói vắn gọn, chính Đức Kitô là nguồn hạnh phúc các ông cảm nhận và vui sống với nguồn hạnh phúc đó. Các ông từ bỏ nghề chài lưới cá, trở thành kẻ chài lưới các tâm hồn bằng cách sống, rao giảng nguồn hạnh phúc thật các ông nhận được từ Đức Kitô. Chài cá các ông cần thuyền, cần lưới; chài các linh hồn các ông cần lòng tin và niềm vui từ trong tâm hồn.

Tin theo Đức Kitô, các tông đồ trở thành tay trắng, nghèo trong xã hội các ông đang sống nhưng giầu tình thương, lòng nhân ái, giầu tình yêu Chúa và ân sủng Ngài. Các ông trở thành người hạnh phúc bởi nói theo ngôn ngữ của Andre, các ông tìm được điều các ông ước ao, tìm kiếm khi Andre lòng vui dạt dào, nói với Phêrô: 'Chúng tôi đã gặp được Đấng Cứu Thế' Jn 1,41. Các ông hạnh phúc bởi các ông gặp được Đấng Thánh của Thiên Chúa, Người thật sự làm con tim các ông rung động và đời sống các ông hoàn toàn thay đổi. Các ông trở thành người hạnh phúc bởi từ đây sinh hoạt cuộc sống của các ông không còn tình trạng 'đi không lại cũng về không' bởi có Đức Kitô cùng đồng hành, hướng dẫn và cùng sinh hoạt với các ông. Các ông trở thành con người hạnh phúc bởi phần thưởng của các ông mối mọt không cắn rỉa, trộm cắp không thể lấy Mt 6,20. Các ông thật sự hạnh phúc bởi khi hoàn tất hành trình trần thế các ông hưởng gia nghiệp Thiên Quốc. Xã hội chúng sống cho là giầu sang, quyền lực, là dấu chỉ của hạnh phúc. Họ đâu biết có của phải lo giữ của, có quyền ngày đêm lo bảo vệ quyền, nếu không sẽ mất hết. Tiền bạc, của cải mang lại nhiều lo âu, phiền muộn hơn là niềm vui, hạnh phúc. Các tông đồ chọn nghèo vật chất, giầu tinh thần, giầu lòng mến và Đức Kitô khen các ông là khôn ngoan, chọn niềm vui thật, hạnh phúc vĩnh cửu. Của cải, vật chất thực ra chúng tạo cho con người niềm vui và sự an toàn giả tạo. Tiền bạc mở được hầu như tất cả các cửa nơi trần gian, ngoại trừ của mồ. Khi bệnh tật đến, tuổi già đến, tiền bạc đi ra nhanh hơn lúc chúng đi vào và cuối cùng sổ ngân hàng cũng trống rỗng và nỗi lo đã không giảm mà còn tăng thêm. Cuối đời mới nhận biết sau bao năm vất vả, khó nhọc giờ lại trắng tay. Nhận ra điều đó ở tuổi già là quá trễ, sức không còn để tái tạo, lực không còn để gánh vác. Người ta thích của cải, nhưng của cải không thích ai. Người ta trung thành với vật chất nhưng vật chất không trung thành với ai. Ai trung tín trong Đức Kitô kẻ đó tìm được niềm vui thật, hạnh phúc thật bởi Đức Kitô luôn trung tín trong lời Ngài hứa. Việc Ngài hứa Ngài sẽ thực hiện. Con người có thể lạc đường, sai lối. Đức Kitô luôn tha thứ, yêu thương. Người nghèo khổ, đói hèn là người khôn ngoan bởi họ chọn sống trung tín với niềm tin Kitô. Họ không tin vào con người trần thế và hệ thống luật pháp của con người nhưng tin vào tình yêu Chúa, lòng nhân ái của Đức Kitô và vì thế họ là người khôn ngoan. Thiên Chúa là Đấng duy nhất họ tin tưởng. Họ không tìm khôn ngoan nơi loài người. Đức Kitô là nguồn sống, nguồn an bình họ luôn tin tưởng, cậy trông. Đó là ơn khôn ngoan. Sống khôn ngoan là sống hạnh phúc.

TiengChuong.org

Blessed

After using Peter's boat, Jesus told him to go out into deep water and throw the nets for a catch. Peter protested saying that he had worked hard all night long and caught nothing but complying with Jesus' request, Peter put out the nets. They netted a miraculous catch, nets full of fish. They brought their boat back to shore and left everything to follow Jesus. The Apostles were blessed because before meeting Jesus they were attached to worldly materials; but after encountering Jesus, they were able to detach themselves from worldly materials. Detachment would free them from the 'work hard all night long and caught nothing' situation Lk 5,5 to follow Jesus freely. Their values used to be measured by the secular world's system; now Jesus is the centre of their world, and because of that, they have a different purpose in life. They laboured not for their own benefits, but for God's kingdom.

Following Jesus, they were poor by worldly standards, but rich in God's love and grace. They were blessed because, to put it in Andrew's language when he joyfully talked to Peter, he told his brother that 'we have found the Messiah'. Jn 1,41 They were blessed because they had found the Master, the Holy One, who was truly amazing and powerful. They were blessed because they would have never be labouring in vain- 'caught nothing'- but their treasures were in heaven where 'moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal' Mt. 6,20. They were blessed because they now know they live in God's grace and at the end of their earthly life they will inherit eternal life. Our culture would say that richness and power are the signs of blessing. People love money and power and would love to have abundance of it,, but paradoxically money causes more pain and stress than happiness and relaxation. The Apostles chose not earthly wealth but heavenly wealth and Jesus affirmed that they were blessed. People who set their minds on earthly wealth believe that it can provide some forms of security in life. Money certainly can open almost all visible doors and does give comfort in life. When sickness strikes and health is on the decline, their money may go out of their door quickly and soon their bank account is empty. They will face discomfort and realize that they have invested all their lives for wealth and fame, and at the end both wealth and fame have left them. Their health conditions won't permit them go out into deep water any more. We love money, but money loves no one. We are faithful to wealth but wealth is faithful to no one. People who put their faith and trust in God are heirs of God's kingdom. Having faith in God counts as a great victory because God's love is everlasting and God is faithful to God's promise. We may betray God but God would never betrayed anyone. The poor and the hungry are wise in having faith in God. They have true wisdom. Their faith in God is unwavering because they have lost trust in man's power. They place their trust God, and God alone is their source of comfort. The value system of the poor is based on love for, and faithfulness to, God. They don't seek popularity but humility.