Đúng 08 giờ sáng ngáy 15-01-2019 các Bác Sĩ và nhân viên của Bệnh Viện Quốc Tế Hoàn Mỹ đã có mặt tại GX Thiên Ân bắt đầu thực hiện chương trình khám mắt miễn phí cho bà con.

Tất cả mọi người đến khám các bệnh về mắt, sau khi được các Bác Sĩ khám xong sẽ được nhân viên tư vấn hướng dẫn điều trị và được cấp phát thuốc niễn phí.

Xem Hình

Chân thành cám ơn Cha Chánh Xứ Thiên Ân, Nhóm Cariatas GX Thiên Ân, đã tạo đều kiện để bà con được khám mắt, và cũng xin chân thành các Bác Sĩ, các nhân viên của Bệnh Viện Quốc Tế Hoàn Mỹ đã hy sinh, nhiệt tình, và thật chu đáo trong buổi sáng khám mắt miễn phí cho mọi người.

Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành hồn xác trên Cha Chánh Xứ, các ân nhân, nhóm thiện nguyện Cariatas, GX Thiên Ân.Xin các đấng trả công bội hậu cho quý vị.

Cây Viêt Chỉ Nhỏ