Cảm tình dành cho nhau trong lần gặp gỡ đầu tiên hoàn toàn độc lập khỏi lí trí. Hầu hết mọi quyết định đến từ lí trí Dường như lí trí giúp ta làm quyết định nhưng một phần nào trong quyết định đó cũng bị tình cảm lúc đầu ngấm ngầm chi phối. Cảm nhận lần đầu tiên gặp gỡ là một thực tế, nó đóng vai trò quan trọng trong giao tế hàng ngày. Ai cũng biết nó tồn tại, hiện diện trong ta nhưng rất khó chứng minh. Cá nhân người đó biết mình cảm nhận người khác, sự việc ra sao. Nếu phải giải thích tại sao lại cảm nhận sự việc như thế thì dường như không có câu trả lời chính xác. Các nhà thần bí học trong thinh lặng của cuộc sống chiêm niệm cũng đi tìm và lắng nghe cảm nhận những điều về tâm linh và họ sống theo cảm nhận tâm linh đó. Không dễ gì hiểu được điều cảm nhận tâm linh của họ, vì thế cần có người giải thích bằng ngôn ngữ hàng ngày giúp ta tạm nắm bắt điều họ cảm nghiệm.

Về phương diện tâm linh, người nào cũng có kinh nghiệm nghe tiếng nội tâm. Tiếng đó khi thì khuyên nhủ hoặc ta nên làm; nó nhắc nhở ta nên tránh điều gì kia; ngày đêm nó dằn vặt ta khi làm điều nọ; kèm theo đó là sợ hãi và tìm cách trốn người này, né người nọ. Người đặt niềm tin vào Đức Kitô cho đó là tiếng nói của Thánh Thần Chúa hướng dẫn và khi ta hành động theo hướng dẫn đó con tim ta cảm thấy thoải mái, thảnh thơi.

Phúc Âm tuần này cho biết bà Elizabeth cảm nhận được tiếng nói Thánh Thần trong tâm tư bà. Nhờ thế bà Elizabeth nhận biết cuộc viếng thăm của người họ hàng bà Maria là cuộc viếng thăm đặc biệt và thánh thiện. Chúng ta biết được cảm nhận đó khi bà Elizabeth vui mừng đón tiếp bà Maria. Niềm vui dạt dào , tràn ngập tâm hồn bà, vui đến mức bà lớn tiếng ngợi ca
Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ... Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi, đến với tôi thế này? Lk 42-45

Bà Elizabeth lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa bởi sâu trong tâm tư bà cho biết Mẹ của Thiên Chúa viếng thăm. Chúng ta biết điều này bởi chính bà Elizabeth nói ra và tất nhiên không ai có khả năng kiểm nhận điều bà lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Cuộc viếng thăm của bà Maria giúp chúng ta học biết nhiều điều mới lạ về tình yêu Chúa.

Thứ nhất, Chúa là Đấng duy nhất ban cho ta niềm vui dạt dào xuất phát từ tâm hồn. Niềm vui đến từ ngoài không bền vững. Những ai thành tâm sống theo tiếng nói của Thánh Thần Chúa, tâm tự họ tràn ngập niềm vui. Bà Elizabeth nhận biết điều đó bởi bà luôn sống trong tâm tình tạ ơn.

Thứ hai, nguồn vui Chúa ban không phải dành riêng cho cá nhân ta hưởng mà niềm vui đó cần đuợc chia sẻ cho người khác cùng hưởng. Niềm vui chia sẻ không mất đi, không nhỏ đi nhưng trái lại chia sẻ, cho đi chính là gieo nguồn vui vào lòng đất tốt, giúp cho nguồn vui đó tăng trưởng, cao lớn lên, kết quả vĩ đại hơn. Cả hai bà Maria và Elizabeth đều chia sẻ niềm vui của mình cho người khác. Hai bà mang lời Chúa trong cõi lòng mình, trong tâm mình và còn làm cho lời Chúa sống động trong cuộc sống.

Thứ ba, ân sủng Chúa trao ban cho cá nhân, chính cá nhân đó nhận biết, xác nhận và chia sẻ, người nghe có thể vui lây, có thể từ chối tin; người nghe không bao giờ cảm nhận rõ như người nhận ơn Chúa ban.

Thứ tư, khi có ơn Chúa trong ta, cuộc sống ta trở nên vui tươi. Chính niềm tin dạt dào giúp ta nhận ra Chúa ở trong ta và chính Thiên Chúa hoạt động trong đời ta. Bà Elizabeth và bà Maria là Mẹ Đấng Cứu Thế làm chứng về sự thật đó. Không phải chỉ mình bà mà thai nhi trong lòng bà cũng nhảy mừng. Không có niềm tin chúng ta cho đây là chuyện lạ, chuyện hoang tưởng. Với niềm tin chúng ta biết Thiên Chúa có cách làm việc riêng của Ngài và đôi khi cách đó không theo, nhưng vượt qua luật tự nhiên.

Thứ năm, bà Elizabeth còn cho biết một việc rất quan trọng đó là việc Thiên Chúa thực hiện điều Ngài đã hứa. Có thể hiểu đây là hai lời hứa. Lời hứa thứ nhất là sẽ ban cho nhận loại Đấng Cứu Thế và nay điều đó được thực hiện. Lời hứa thứ hai là cho bà sinh con và điều đó nay cũng được thực hiện.

Bà Maria và Elizabeth lắng nghe tiếng nói nội tâm và nhận ra í Chúa. Học từ hai bà, chúng ta cũng học lắng nghe tiếng nói nội tâm để nhận ra í Chúa hướng dẫn cuộc sống ta.

Chúc Mừng Giáng Sinh an bình; tâm hồn yên vui.

TiengChuong.org

Intuition

Intuition is an inner voice that proposes to a person how to assess any new situation without consulting of logical reasons. Most of our decisions making are based on reasoning and intuition unconsciously takes some part in it. Human instinct is vividly in our daily living. Christian mystics listen to their inner voice and they live by that call. We call their inner voice is spirituality. Their spiritual journey requires experts to explain it in ordinary language for us to understand. We all experience some sort of inner voice that judges our daily activities. Everyone has some sort of spiritual instinct whispering softly in their hearts. For believers we say it is the voice of God's Spirit actively working quietly in our daily living. When we act according to the inner voice, our mind is in harmony with our actions and we have a peaceful life.

Today we hear about the spiritual instinct of Elizabeth and her cousin Mary. Both of them hear their inner voice and their meeting became a joyful meeting. The visit communicates to us several significant biblical wisdoms.

First, we know that true happiness comes from God. Those who faithfully carry out God's will in their lives, their hearts are filled with great joy. Elizabeth felt that she is blessed by Mary's visit. The joy was so great that she could contain it no more but cried out loudly.

'Why should I be honoured with a visit from the mother of my Lord?' v. 42

Elizabeth cried out to Mary with great joy and she acted according to what she felt in her heart.

Second, good news is supposed to share not to keep to oneself. Mary comes to visit her cousin to share her good news and that fills Elizabeth with great joy. This ordinary visit becomes special because Mary carried God's Son both in her womb and in her heart and she becomes the Mother of the Lord.

Third, God's grace is given to that person and only that person can testify it. Elizabeth claimed that she felt that the Spirit moved her heart; such claimed she alone knew it, testified it and shared it with Mary.

Fourth, having faith in God will help us to recognize God's grace in our lives. Elizabeth claimed something even more extraordinary that her unborn child in her womb left for joy. Mary's greeting carried with it the joy of God that even her unborn child felt it and welcomed it with great joy. Without faith we think this is a fairy story but with faith we know that something is utmost important happening to our world. God's Spirit is working in a special way. In this case it is out of the natural laws.
Fifth, everything is possible to God. Elizabeth reveals that God's promises will soon be a reality. The double realities here are the birth of John the Baptist and the birth of the Messiah. Elizabeth had spent in vain for years to have a child and she now is in her sixth month. Mary responded yes to God's messenger and becomes the Mother of the Lord.
Mary and Elizabeth listen to their inner voice and they recognized God's voice. Learning from them we hope to recognize God's voice in our heart.