Philatô ngồi toà xử và các câu hỏi của ông xoay quanh vấn đề Đức Kitô tự nhận mình là vua hay do đám đông ca tụng Ngài là vua. Sau khi biết rõ Đức Kitô không có í định làm hại đến ngai vàng của ông cũng không chủ trương lật đổ chính phủ bảo hộ Roma do Caesar lãnh đạo, Philatô tuyên bố Đức Kitô vô tội và tha Ngài. Thầy cả thượng phẩm Do Thái không hài lòng về quyết định của Philatô nên họ gây áp lực buộc Philatô kết án người vô tội và bản án đó phải là bản án tử hình. Philatô miễn cưỡng trước áp lực đó nên ông rửa tay tuyên bố vô tội trong việc đổ máu người vô tội.

Vua quan trần thế coi vương quyền là quyền ăn trên, ngồi cao. Hoàng tộc được ăn, được nói, đứng trên luật lệ vì luật lệ phải phục vụ họ. Hoàng gia ưu tiên hưởng mọi quyền lợi và thần dân có nhiệm vụ hầu hạ, phục tùng hoàng gia. Mọi con dân đều có trách nhiệm tôi tớ cho hoàng gia và coi đó là đặc ân riêng cho hoàng gia. Vua quan trần thế đều mong được như thế. Đức Kitô đưa ra cách nhìn mới về vương quyền. Cách nhìn mới của Ngài, mọi vua quan trần thế lớn nhỏ đều cố tránh. Theo Đức Kitô vương quyền chính đáng là đến để phục vụ. Quan trọng hơn vương quyền không phải chỉ phục vụ mà còn đi chung với hiến dâng mạng sống mình vì mọi người. Đây chính là điều thánh Gioan Tẩy Giả tiên tri khi thánh nhân nói về Đức Kitô:

Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng đến xoá tội trần gian Jn 1,28.

Chính Đức Kitô sau này khi nói về vương quyền của Ngài cũng nói thập giá là dấu chỉ của đoàn kết:

Khi Ta bị treo lên, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta 12:32.

Không phải sức mạnh của gươm giáo hay vũ khí tân kì mà chính là sức mạnh tình yêu thập giá nối kết con người. Đức Kitô coi sóc nhân loại bằng tình yêu, ban cho họ an bình nội tâm và hướng dẫn họ sống trong sự thật. Điều Đức Kitô trao ban thế gian không thể có để ban tặng

Thầy để lại bình anh cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy Jn 14,27

Khi trả lời Philatô:

Vậy Ông là vua sao c.37? Đức Kitô đáp: Chính Ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đến thế gian với mục đích này: Làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi c.38

Xác nhận trước mặt Philatô, Đức Kitô tuyên bố Ngài là vua sự thật. Những kẻ tin theo Ngài phải sống trong sự thật, làm chứng cho sự thật. Sự thật là Đức Kitô, Con Một Thiên Chúa, xuống thế gian công bố tình yêu Chúa Cha ban cho nhân loại và ai tin vào Ngài sẽ nhận được ơn cứu rỗi. Trong vương quốc của Ngài con người đối xử với nhau bằng tình yêu, chân lí và sự thật. Công lí được coi trọng bởi công lí đó nhằm mục đích bảo vệ mạng sống con người từ lúc thụ thai cho đến khi sống lại về cùng Thiên Chúa. Mọi người đều mang hình ảnh Chúa và là anh chị em với nhau. Để có thể sống trong tình yêu, chân lí và sự thật người đó phải được tái sinh trong nước Thanh Tẩy và chịu sự hướng dẫn của Thánh Thần Jn 3,3-7.

Nước Thiên Chúa bắt đầu khi Đức Kitô đội triều thiên mạo gai và treo trên thập tự phía trên đầu cho viết chữ 'Vua Dân Do Thái'. Các Thầy Cả Thượng Phẩm Do Thái cực lực phản đối nhưng Philatô cương quyết giữ điều ông phán quyết.

Đức Kitô là Vua vũ trụ bởi một mình Ngài đã chiến thắng tội lỗi, ma quỷ và thần chết, chính chúng đại diện cho nước của bóng tối.

TiengChuong.org

The Crown

Pilate was sitting on the seat of judgement and several times he scrutinized Jesus about whether Jesus had claimed that he himself was a king or the crowds claimed him as their king. After finding that Jesus would cause no threat to his own authority and Jesus had no intention to overthrow the power of the Roman Empire whom Pilate served, he declared Jesus was innocent of the charges people made against him. He wanted to set him free but the crowds and his opponents determined to press charge against him and to eliminate him.

The concept of kingship was the central interrogation of Jesus' trial. The world understands that kingship and authority and glory and prestige that are all interconnected. All earthly kings would love to exercise their role in such a way and they would define it as their right. Jesus, on the other hand, defined the role of a king in the direction that all earthly kings would try hard to avoid it at all cost. For Jesus kingship and personal sacrifice are interconnected and he would show it to the world. Jesus' kingship is revealed at the cross: 'Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world!' Jn 1:29. It is the prophesy John the Baptist predicted about the future king. Jesus later on confirmed what John had said about him that the cross is the symbol of unity and love: 'And I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself' 12:32. It is not the power of the sword or the mighty weaponry that unite people but by the cross Jesus revealed his unconditional love for the world. Jesus ruled people with love and peace and truth. It is the true peace that comes from God:

Peace I bequeath to you, my own peace I give you John 14:27.

Jesus' responded to Pilate saying that his kingship is not of this world 18:36. Pilate said to Jesus 'So you are a king then? It is you who say it' Jesus responded. He went on to say 'Yes, I am a king. I was born for this, I came into the world for this: to bear witness for the truth; and all who are on the side of truth listen to my voice'. 18, 36-38.

Jesus confirmed to Pilate that he is the king of truth and his followers must live a life of truth, bearing witness for the truth. The truth Jesus talked about means that Jesus who is the Son of God came to this world to bring God's love for the world and those who believe in him will have eternal life. In God's kingdom love and peace and justice rule. Justice is defined in terms of respecting a human life right from the moments of conception to the moments of resurrection. We all bear the image and likeness of God and we are all sisters and brothers in Christ. To live a life of peace and love and justice that person must be born again by the Spirit ( John 3,3-7).

Jesus' kingdom began with the thorny crown on his head and the composition of the cross with the inscription above his head 'King of the Jews'. Despite strong objection from the Jewish chief priests, Pilate stood firm in his writing.

Jesus is king of the universe because he alone has defeated Satan, sin, and death the latter represents the power of the kingdom of darkness.