Nhờ có tình yêu Chúa ban mà chúng ta có thể sống trọn vẹn hạnh phúc, tạo được mối giây liên kết mật thiết với Chúa, với tạo vật và với tha nhân. Tình yêu con người thường ích kỉ và có điều kiện. Chúng ta yêu mến thân nhân, thân thuộc và thân hữu và những ai yêu mến ta. Ngoài những người đó ra người khác ta hoặc không có cảm tình hoặc làm ngơ, coi như họ không tồn tại. Tình yêu Chúa giúp ta nhìn thấy Đức Kitô trong mọi người và như thế yêu mến Đức Kitô một cách chân thành là yêu mến tất cả mọi người, không phân biệt ai. Chính sự phân biệt này khiến người Kinh Sư gặp khó khăn làm thế nào để yêu tất cả, nên ông đến hỏi Đức Kitô

Điều răn nào quan trọng hơn cả c.28

Ông hỏi thế bởi phong tục của ông hướng dẫn là có những điều răn tối quan trọng và có những điều cấm kị vì thế họ chia lề luật ra thành nhóm bắt buộc phải tuân thủ và nhóm cần thực hành trong cuộc sống. Điều này gây tranh cãi trong lịch sử dân tộc và đưa ra nhiều giải thích, luật buộc khác nhau. Người Kinh Sư mất nhiều giờ nghiên cứu, tìm hiểu và ông không đồng thuận với những khác biệt kia vì thế ông đến gặp Đức Kitô xin sự khôn ngoan nơi Ngài.

Sau khi nghe Đức Kitô giảng giải ông hiểu rõ điều các tiên tri dậy, điều ông từng nghiên cứu nhưng không hiểu thấu đáo, nay được Đức Kitô khai sáng.

Điều Ta muốn là tình yêu chứ không phải hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là của lễ toàn thiêu Hs 6,6
Chúa yêu mến công bình, nhân nghĩa và tâm hồn khiêm nhường Mk 6,6-8


Đức Kitô nói với người Kinh Sư

Đức Chúa,Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình c.32

Đức Kitô đã dùng những điều dậy trong Cựu Ước để giải thích cho người Kinh Sư hiểu rõ hơn về giáo huấn của Chúa. Câu trả lời của Đức Kitô tóm tắt tinh thần giáo huấn của sách Deuteronomy 6,4-5 và sách Levi 19,18. Trong đó hướng dẫn yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân luôn đi chung với nhau. Điều này không thể tách biệt. Tình yêu phải thể hiện qua hành động cụ thể. Chính hành động cụ thể biến tình yêu thành hiện thực. Không ai chứng minh được tình yêu nhưng qua hành động cụ thể con người có thể cảm nhận, nhận biết hành động yêu thương. Nếu chỉ yêu mến người khác bằng cảm nghiệm thì tình yêu đó vừa mông lung vừa trống rỗng bởi nó không có hành động giúp đỡ kèm theo. Yêu người khác bằng hành động cụ thể như giúp đỡ, che chở, bảo bọc trong khả năng của mình chính là làm cho tình yêu Chúa trong ta trở nên thực tế hơn với người cần ta giúp đỡ.

Điều Đức Kitô hướng dẫn người Kinh Sư là giải thích mới mẻ, thực tế và mang tính cách đổi mới. Thời đó người ta tin việc hiến tế súc vật là dấu chỉ lòng yêu mến thần thánh vì thế người ta không thể nào hiểu được làm thế nào không hiến tế súc vật mà có thể lòng yêu mến. Điều này hiện nay vẫn còn xảy ra qua hình thức dâng cúng gia súc, đốt vàng mã. Đức Kitô dậy Ngài muốn tình yêu chứ không phải hy lễ. Ngài muốn nhân nghĩa và khiêm nhường. Chính nhữn giáo huấn mới mẻ này làm cho người Kinh Sư kinh ngạc và nhận ra giáo lí mới của Đức Kitô. Mặc dù rất khâm phục giáo lí và sự khôn ngoan của Đức Kitô nhưng không thấy bằng chứng nào cho biết người Kinh Sư trở thành môn đệ Đức Kitô. Kính trọng và thán phục chỉ là bước đầu dẫn đến tin theo. Để có thể dấn thân, tin theo cần con tim yêu mến chân thành. Chính tình yêu chân thành phát xuất tự tim thúc đẩy chúng ta bước theo Đức Kitô. Tin theo được thể hiện bằng hành động phục vụ Giáo Hội Chúa và phục vụ tha nhân. Thiếu dấn thân phục vụ chỉ là tin nửa vời.

TiengChuong.org

God's gifts

God's gifts are given to us to enable us to live life to the full and to have relationships with God and with God's creations and with others. Human love is selfish and conditional and that means our love is limited. Apart from the love for members of a family and relatives and friends we don't love everyone else as we should. It is the power of God's love given to us freely that enables us to love everyone freely.

Jesus gave insights to one of the Scribes who approached him with the assumption that God's commandments have different degrees.
Which is the first of all the commandments?v.28

The question raised probably came from different interpretations of the traditions. They grouped their laws into minor and major groupings, the minor ones were less strict while the major ones were strictly observed. This thorny issue was embedded throughout the history of the nation. The Scribe had laboured hard to reconcile the traditions but it seemed to him that his hard work could go nowhere. He approached Jesus for wisdom. After hearing the teaching of Jesus, the Scribe seemed to see the insights of the teachings of the prophets. Prophet Hosea taught that
What God want is love, not sacrifice; knowledge of God, not holocausts Hs 6,6.

Prophet Mica claims that
This is what Yahweh asks of you: to act justly, to love tenderly and to walk humbly with God Mi 6,6-8

Jesus told the Scribe that
To love God with all your heart, with all your understanding and with strength and to love your neighbour as yourself, is far more important than any holocaust or sacrifice v.32.

Jesus interpreted the ancient traditions in the light of scriptural traditions, citing Deuteronomy and Leviticus that loving God and loving others are unseparated.
Yahweh our God is the one Yahweh. You shall love Yahweh your God with all your heart, with all your soul, with all your strength -Deut 6,4-5
You must love your neighbour as yourself- Levi 19,18


It is God's love that empowers our human love to feel and to act. We need to put God's love for others both in emotion and action- oriented rather than simply emotion- oriented. Having love others only with emotion is an empty word. It has no substance. Loving people who are in needs within your capacity to act by providing services for them is the way to make God's love real and relevant to the life of others. It is to make God's love in motion.

Jesus' teaching was new and revolutionary because their traditions taught them to offer burnt animals offering as the way to show their love for God. They couldn't understand the concept of showing love to their gods without animal sacrifices. Jesus praised the Scribe for his astute response:
You are not far from the kingdom of God.v.33

There was no evidence indicating that the Scribe followed Jesus. Being wise in having knowledge of God was insufficient for joining Jesus. It is the love deep rooted in our heart we have for God that makes us a believer. Probably the Scribes had the knowledge of God and the love and wisdom of Jesus but to follow Jesus was another matter. Having the knowledge of God was the door lead us to follow but passing the threshold with love in our heart that is what it counts. It is our love for God, not knowledge that leads us to seek opportunities to serve God.