Con người luôn có tham vọng. Có những tham vọng tốt lành và bên cạnh đó còn có những tham vọng xấu xa, hèn hạ. Tham vọng tốt mang lại điều tốt cho mình và cho tha nhân; tham vọng xấu là những hành động quỉ quyệt chỉ mang lợi nhuận cho mình mà làm ngơ trước những đau khổ, thiệt hại do hành động thiếu công bằng, lỗi đức bác ái của mình gieo đau thương, thống khổ, thiệt hại và có khi thiệt mạng cho tha nhân.

Lời yêu cầu của hai anh em James and John, một mong được ngồi bên phải, một người bên trái, khi Đức Kitô vào nước của Ngài cho thấy rõ tham vọng của họ. Lời yêu cầu này gây nên tranh luận giữa các môn đệ Đức Kitô. Chính những tranh biện này cho thấy không phải chỉ có hai anh em mà còn có những người khác cũng thầm mong, vinh dự được cất nhắc. Không phải các ông yêu Đức Kitô đến độ luôn mong muốn ở cạnh Ngài mà chính là lối suy chưa thoát tục dẫn đến việc tranh giành quyền lãnh đạo trong nhóm. Chúng ta không rõ điều gì khiến các ông nghĩ là Thầy mình sẽ chiến thắng quân thù? Đức Kitô ba lần nói với các ông là Ngài sẽ bị bắt, bị tra tấn, đánh đòn và bị giết chết, sau ba ngày Ngài sẽ sống lại vinh quang- Mk 8,31; 9,31; 10,34. Các ông không chú tâm nhiều đến việc Thầy phải trải qua đau khổ cũng chẳng hiểu thấu điều sau ba ngày Thầy sống lại. Điều các ông tin tưởng là Thầy sẽ chiến thắng, chiến thắng bằng cách nào các ông không rõ nhưng vững tin Thầy sẽ thắng. Bởi tin thầy sẽ thắng nên các ông mới mong ngồi bên phải và trái trong nước của Ngài.

Có hai lối suy nghĩ trái nhgịch nhau trong sự việc. Đức Kitô thì luôn suy nghĩ về cái chết và đau khổ, cực hình Ngài sắp trải qua ( Mk 14,36) trong khi đó các môn đệ lại suy nghĩ về chỗ đứng trong nước của Đức Kitô. Đức Kitô mong Chúa Cha cất chén đắng đi nếu điều đó làm đẹp lòng Chúa Cha; các môn đệ lại mong Đức Kitô ban cho mình chỗ đứng quan trọng trong nước Chúa. Nghĩ đến cực hình sắp trải qua Đức Kitô lo lắng, bồn chồn, run sợ trong khi các môn đệ khi được hỏi có thể uống chén đắng không, các ông bởi không hiểu nên bằng lòng đón nhận. Điều này cho thấy chúng ta đôi khi cũng làm những quyết định quan trọng mù mờ trong cuộc sống. Chính quyết định, dù không hiểu chén đắng là gì nhưng vẫn đồng í, một lần nữa cho thấy các tông đồ không hiểu điều Đức Kitô giảng dậy. Quan trọng hơn nữa nó biểu hiện lối suy nghĩ chưa thoát tục còn rất mạnh trong lối suy nghĩ và cách sống của các ông.

Đức Kitô ban cho các ông một bài học quan trọng về lãnh đạo. Lãnh đạo theo đường hướng của Đức Kitô đòi hỏi hai điều kiện. Thứ nhất là khiêm nhường và thứ hai là tiên phong trong phục vụ. Khiêm nhường trong lời nói và việc làm trở nên quan trọng và cần thiết. Đức Kitô cho biết phường vô đạo tranh nhau chức tước để được hầu hạ. Họ đối xử với nhau bằng quyền lực. Anh em không được như thế nhưng phải khiêm nhường, đối xử với nhau bằng lòng mến. Phục vụ tha nhân là dấu chỉ người lãnh đạo tốt Mk 10,43.

Vĩ đại không được đánh giá bằng chức tước mà được đánh giá bằng phương cách phục vụ. Phục vụ chân thành, với tất cả tấm lòng mến công việc và yêu người mình phục vụ, chính điều đó làm cho mình trở nên vĩ đại. Vĩ nhân trong xã hội được đo lường bằng quyền lực, của cải vật chất; vĩ nhân trong nước Chúa được cân đo bằng tình cảm chân lành, lòng mến thiết tha, phong cách phục vụ. Đức Kitô dậy môn đệ về lí thuyết phục vụ và thực hành điều đó trong chính cuộc sống Ngài. Ngài rửa chân cho các ông, Ngài chết thay cho các ông 'hãy để cho những người này đi' Ngài nói với bọn lính đến bắt Ngài. Ta đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ là châm ngôn trong cách Ngài ứng xử với tha nhân.

Chúng ta xin ơn khôn ngoan biết sống phục vụ tha nhân, tránh lối sống ích kỉ phục vụ lợi ích riêng mình.

TiengChuong.org

Ambition

We all have ambitions. Not all ambitions are good: some are good and others are selfish. There is a valuable lesson we can learn from the two brothers: James and John in today's reading. The brothers wanted favoured positions: one sat on Jesus' right and one sat on Jesus' left when Jesus entered his kingdom. The arguments amongst other Apostles told us that they were all sharing the same dream about sitting next to Jesus in his kingdom. The ideas was not that they loved Jesus as much that they wanted to be seated next to him but it was more about the worldly way of thinking. What made them believed that their Master, Jesus, who would win over his opponents when Jesus himself three times told them about the suffering and death he must endure? We don't know. They heard Jesus talked about the suffering and pain he had to go through and probably had focused upon that

'After three days to rise again' Mark 8:31, 9:31, 10:34.

They placed their confidence in Jesus' victory. In the mind of their Master, Jesus who was thinking of his trial, suffering, death, and resurrection while in contrast, in the minds of his apostles they were thinking more about the glory and power and the victory of Jesus. They didn't understand what they were asking for and what a “rising from the dead” meant. Mk 9,10. They underestimated the meanings of the “cup” of suffering and death Jesus must drink. The cup that Jesus was frightened of, every time he talked about it and they answered Jesus that they could take that cup. Jesus was afraid and even asked the Father to remove it for him if it pleased the Father but Jesus would obey the will of the Father as his first choice (14:36)

In correcting the apostles' ambitions Jesus told them that greatness in God's eyes was quite different from the way the world understood.

'Among the pagans their so called rulers lord it over them, and their great men make their authority felt. This is not happen among you. No, anyone who wants to become great among you must be your servant' Mk 10,43-44.

Greatness in God's eyes was defined by providing service for others. Greatness in God's eyes was measured in service, in dedicating our times, gifts and talents for the sake of others. The way of the world tends to define greatness in terms of power, privilege recognition. What makes us great is our ability to invest our lives for the welfare of others. Jesus talked not just about greatness but he himself showed it to them by serving them and died for others. Through his death and resurrection Jesus frees those who follow his way from evil power and from selfish ambitions and restored them from harm to God's love and mercy. The death and resurrection of Jesus gives people a choice from a social and political power that human beings employ to control each other. It further delivers us from the power of darkness and sin that enslaves the world and to embrace God's purposes (1:23-24; 3:27). And finally his resurrection had defeated the power of death itself to give us eternal life.

'Jesus came not to be served but to serve' and that is the model for us all to learn from.