Hiệp thông Lễ đặt Bia đá ‘KINH TÁM MỐI PHÚC THẬT’ tại đồi Beatitude Do Thái 20/10/18

*“Trông thấy dân chúng, Ngài lên núi và ngồi xuống. Môn đệ đến bên Ngài, Ngài cất tiếng giảng dạy :

-Phúc cho những kẻ có tinh thần khó nghèo, vì Nước Trời là của họ.
-Phúc cho những kẻ hiền lành, vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp.
-Phúc cho những kẻ ưu phiền, vì họ sẽ được an ủi.
-Phúc cho những kẻ đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no đầy.
-Phúc cho những kẻ biết thương xót, vì họ sẽ được thương xót.
-Phúc cho những kẻ tinh sạch trong lòng, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa.
-Phúc cho những kẻ tác tạo hòa bình,vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
-Phúc cho những kẻ bị bắt vì công lý, vì Nước Trời là của họ.

Phúc cho các ngươi, khi người ta sỉ mạ các ngươi và bắt bớ, nói xấu đủ cách về các ngươi vì cớ Ta.
Hãy vui sướng và hân hoan, vì phần thưởng các ngươi thật lớn ở trên trời ; vì cũng như thế, chúng đã bắt bớ các tiên tri, tiền bối của các ngươi. ( Mt.5 : 1- 12 )

Tám Mối Phúc Thật

*Nắng vàng trùm phủ núi đồi,
Môn đệ, dân chúng đứng ngồi bao quanh,
Chúa nhìn thương mến chúc lành,
Hiến Chương Thiên Quốc ban hành thế nhân.

1)-Phúc cho người ở phàm trần,
Tinh thần nghèo khó, xác thân an lành,
Nước Trời Thiên Chúa đã dành,
Phần thưởng vĩnh cửu, Thiên đình vinh danh.

2)-Phúc cho kẻ sống hiền lành ,
Như chiên hiến tế giữa bày sói hoang,
Đất Hứa nơi chốn cao sang,
Cơ nghiệp là chốn Thiên Đàng quang vinh.

3)-Phúc cho những kẻ quên mình,
Đón nhận phiền muộn hy sinh cho đời,
Tâm hồn cảm thấy an vui,
Quà thưởng bù đắp Chúa Trời ban cho.

4)-Phúc cho kẻ chuộng tự do,
Khát khao công chính, quên lo cho mình,
Cuộc đời đón nhận ân tình,
Vì chọn diễm phúc trường sinh Quê Trời.

5)-Phúc cho kẻ biết thương người,
Hy sinh dâng hiến để đời yên vui,
Vì họ sẽ được đền bù,
Bởi Cha chí ái nhân từ cậy trông.

6)-Phúc cho kẻ sống trinh trong,
Xa lánh tội lỗi để lòng hân hoan,
Vì họ đã được Chúa ban,
Gần bên Nhan Chúa thiên đàng hiển vinh.

7)-Phúc cho kẻ tạo hòa bình,
Mang niềm hạnh phúc hồi sinh cho đời,
Chính họ là con Chúa Trời,
Đã được Ngài chọn ngay nơi thế trần.

8)-Phúc cho kẻ gặp gian truân,
Vì công lý bị giam cầm khổ đau,
Phúc họ được hưởng đời sau,
Chính nơi Thiên Quốc không đâu sánh bằng.

*Các con hãy nhớ điều này,
Nếu bị bắt bớ tù đày vì Ta,
Hãy vui sướng, cất tiếng ca,
Nhận phần thưởng lớn Cha Ta trên trời.

Mùa Xuân Thiên Quốc hiển vinh
Dành cho những kẻ quên mình vì Ta,
Mùa Xuân Thiên Quốc hoan ca,
Tình yêu trùm phủ bao la Quê Trời.

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG