Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Chủ đề của các bài đọc hôm nay sẽ trình bày cho chúng ta về sự quan phòng của Thiên Chúa trong việc tạo dựng vũ trụ, đặc biệt về con người.

Từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng nên người nam và người nữ trong chương trình quan phòng kỳ diệu của Ngài. Họ sẽ hỗ trợ nhau, liên kết với nhau về tinh thần lẫn thể xác. Chính sự liên kết nầy sẽ tạo nên hôn ước của hôn nhân Công Giáo.

Chúng ta đã bước vào tháng Mân Côi dâng kính Mẹ. Đây cũng là dịp để chúng ta hâm nóng lại lòng yêu mến Mẹ của người giáo dân Việt Nam. Qua Mẹ chúng ta đến với Chúa.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Câu chuyện tạo dựng tổ phụ loài người do Thiên Chúa là một hình ảnh đẹp phản ảnh hình bóng Thiên Chúa. Ông bà nguyên tổ sống đầm ấm trong vườn diệu quang. Ước chi đây là những hình ảnh đẹp, đầm ấm của những gia đình Công Giáo.

TRƯỚC BÀI II:
Con đường mà Chúa Kitô đã đi, chúng ta là môn đệ Ngài cũng phải dõi bước. Chúng ta đi trên con đường đó mới có thể gặp Thầy Chí Thánh ở cuối đoạn đường trong vinh quang.

TRƯỚC BÀI PÂ: Nhiều người trong thời đại hôm nay đang có gắng để xóa bỏ giao ước Chúa đã giao ước nơi bí tích của hôn nhân. Giao ước nầy chỉ có thể xóa bỏ khi 1 trong 2 người phối ngẫu qua đời. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay sẽ trả lời cho chúng ta về vấn đề ly dị.

Lời Nguyện Giáo Dân

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúng ta cầu nguyện cách riêng cho bậc sống hôn nhân trong thánh lễ hôm nay.

1. Xin cho những gia đình vì hoàn cảnh phải ly thân: Xin Chúa giúp họ luôn sống trung thành với người mà họ đã chọn làm bạn trăm năm. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho những ai chuẩn bị sống buớc vào đời hôn nhân Công Giáo: luôn ý thức sự cao quý của Bí Tích mà họ sắp lãnh nhận, để họ chuẩn bị chu đáo về đời sống thiêng liêng để lãnh nhận bí tích cao trọng nầy. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin Chúa chúc lành cho đời sống đôi bạn: Xin cho họ luôn tìm được nguồn vui trong đời sống gia đình bên vợ / chồng và con cái. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Chúng ta luôn ý thức gia đình là tế bào nồng cốt của xã hội, Giáo Hội cũng như thế giới. Xin Chúa chúc lành và thánh hiến đời sống gia đình, để mỗi ngày trở nên hoàn thiện hơn. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho những linh hồn đã yên nghỉ, qua sự cầu bầu của hiền mẫu Maria, chúng ta kính nhớ đặc biệt trong tháng Mân Côi, được hưởng nhan thánh Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Qua tin thần của các bài đọc hôm nay, Chúng con cầu nguyện đặc biệt cho đời sống gia đình. Chúng con xin Chúa qua lời chuyển cầu của Hiền Mẫu Maria, Chúa ban muôn lành trên các gia đình con cái Chúa nơi trần gian. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen