Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Các bài Tin Mừng trong những Chúa Nhật gần đây, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chữa nhiều bệnh nhân, Ngài cũng đã làm nhiều phép lạ... Tất cả những phép lạ Chúa thực hiện để minh chứng Ngài là Đấng Thiên Sai thiên hạ đợi trông và Ngài đến từ Thiên Chúa.

Phúc Âm tuần nầy, Chúa Giêsu sẽ đặt câu hỏi với chính những người đang theo Chúa, tức là các tông đồ. Ngài muốn biết với những tháng ngày sống bên Chúa, mục kích những phép lạ Ngài làm, các ông nghĩ Ngài là ai?

Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta phải tự hỏi chính mình những điều tuyên xưng ngoài môi miệng có được chúng ta thể hiện trong cuộc sống không?

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Có thể đa số ngưòi Dothái thời Chúa Giêsu hiểu sai lạc về sứ vụ của Đấng Thiên Sai mà Isaia đã loan báo. Đấng đó đến không phải để giúp giải phóng đất nước của họ ra khỏi cảnh cai trị của Rôma nhưng giải thoát họ khỏi sự thống chế của bóng tối và sự dữ. Tức ác thần Satan.

TRƯỚC BÀI II:
Thánh Giacôbê khuyên nhủ chúng ta thể hiện đức tin qua những hành động cụ thể trong cuộc sống. Mời Anh Chị Em nghe tư tưởng nầy qua bài đọc sau đây.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Đã đến lúc Chúa Giêsu phải trắc nghiệm những kẻ sống gần Ngài về cảm nghĩ của họ đối với Ngài. Qua sự trắc nghiệm nầy, Ngài đã vẽ cho họ chân dung thực của Đấng Mêssia - chính Ngài - phải: đau khổ, tử nạn và phục sinh.

Lời Nguyện Giáo Dân

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Người tông đồ đi theo Thầy Chí Thánh, ước mong đưọc giống Thầy mình. Trong sự tin tưởng Chúa sẽ biến đổi chúng ta mỗi ngày được trở nên Ngài hơn, chúng ta dâng lên Ngài những ý nguyện cầu sau đây:

1. Xin cho Giáo Hội trên đường lữ hành luôn kiên trì trong ơn gọi, trung thành trong trách nhiệm rao giảng mầu nhiệm Thầy Chí Thánh Giêsu đã đau khổ, chết và phục sinh khải hoàn cho tới khi Ngài lại đến. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin Chúa trả công bội hậu cho những giảng viên giáo lý đã và đang giúp đỡ cho những ai đi tìm Chúa. Xin cho những bậc làm cha mẹ và người đỡ đầu luôn là những mẫu gương sáng đức tin cho họ. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho những đấng bậc trong gia đình, ngoài xã hội đã và đang gặp những thánh giá, đắng cay trong cuộc đời, được đầy ơn thánh để tiếp tục chặng đường đang đi và trên đường lữ hành nầy. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cho chúng ta luôn biết chia sẻ với tha nhân những gánh nặng của cuộc đời. Xin cho mỗi người chúng ta sẽ là những Ximong, Vêrônica là những người bạn cùng thông cảm và biết chia sẻ thánh giá với họ. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Chúng ta dùng ít giây thinh lặng để nhớ đến những linh hồn mồ côi, những linh hồn mà chúng ta nhớ đến qua lòng hiếu thảo…. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Chúa đã sai Con Chúa đến trần gian để dạy chúng con đường về quê trời. Xin cho chúng con biết phục vụ anh chị em, chấp nhận vác thánh giá của chính mình và chia sẻ gánh nặng của anh chị em trong cuộc sống theo gương của Chúa: vì tha nhân. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.