Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Ngày của Chúa lại đến. Là những con cái của Ngài, chúng ta cùng tụ về Nhà Cha để chia sẻ, học hỏi Lời Thánh cũng như cử hành nghi thức bẻ bánh. Ngoài ra, gặp gỡ anh chị em đồng hương, đồng tín ngưỡng trong ngày của Chúa cũng là ngày của anh chị em chúng ta.

Hôm nay, chúng ta sẽ thấy Đức Kitô xuất hiện với thiên chức, Ngài đã đem đến cho nhân loại niềm cậy trông. Đấng tiên tri Isaia đã tiên báo, như bài đọc thứ I sẽ trình bày cho chúng ta.

Đối với chúng ta, là những người đang sống trong thế giới hôm nay, dẽ bị lung lay trước những quyến rũ của thời đại: đi đến những đam mê tội lỗi... Chúng ta cầu xin Chúa, qua ơn thánh tác động chữa lành phần linh hồn của chúng ta như Ngài chữa lành những bệnh nhân hôm nay.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Tiên tri Isaia loan báo cho cộng đoàn con cái Israel về tương lai của Đấng Thiên Sai: Ngài đến sẽ chữa lành mọi tật bệnh. Đó là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa

TRƯỚC BÀI II:
Thánh Giacôbê muốn chúng ta quan tâm đến thế giới chung quanh. Đặc biệt là những người nghèo khó. Một giây phút nào đó, anh chị em nhớ lại quê hương đau khổ, những quốc gia nghèo đói thiếu thực phẩm ở những nước thuộc đệ tam quốc gia.

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:
Chúa chữa người câm và điếc, qua câu chuyện, chúng ta cầu xin Chúa mở môi miệng để chúng ta loan truyền hòa bình giữa anh chị em. Với đôi tai biết lắng nghe Lời Chúa.

Lời Nguyện Giáo Dân.

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúng ta cầu xin Chúa chữa những tật bệnh phần xác và phần hồn, để cuộc sống của chúng ta mỗi ngày nên lành mạnh hơn. 1. Xin Chúa chúc lành cho những bậc sinh thành dưỡng dục. Xin ban cho các ngài ơn lành hồn xác. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho Quý Ông Bà Cô Bác luôn là những mẫu gương sống động trong gia đình như tổ phụ Abraham, Isaac, hoặc là người cha nhân hậu như thánh Cả Giuse xưa. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Qua việc Chúa chữa người câm và điếc, xin Chúa mở tai của chúng ta để lắng nghe Lời Chúa nơi kho tàng Kinh Thánh, xin mở miệng để chúng ta rao truyền danh thánh Chúa cho mọi người. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Chúng con cầu nguyện cho những anh chị em vì một hoàn cảnh nào đó đã không có dịp lắng nghe Lời Chúa, không lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, biết quay về với cộng đoàn xứ đạo. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho linh hồn ông bà cha mẹ được yên nghỉ trong sự bình an của Chúa, qua sự hy sinh, cầu nguyện, dâng lễ, xin lễ của con cháu còn tại thế. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Chúng con đến Nhà Chúa để học hỏi và yêu mến Chúa và thông cảm với những thống khổ của tha nhân. Xin Chúa luôn mở lòng trí để chúng con biết đem ra thực hành trong đời sống thường nhật những gì chúng con hấp thụ được trong Nhà Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.