Kẻ thì cho là hoang đường, kẻ khác lại nói nghe chói tai, kẻ khác nữa cho là khó nghe, kẻ khác thấy không thoải mái. Đây là phản ứng của đám đông khi họ nghe Đức Kitô nói về lương thực trường sinh.

Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. c.53

Đức Kitô biết phản ứng của họ, Ngài đã không rút lại lời đã nói, trái lại còn nhấn mạnh thêm

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thị tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. c.54

Nghe vậy đám đông xa lánh Ngài. Đức Kitô không để cho đám đông lung lạc công việc Ngài làm và Ngài cũng muốn môn đệ xác định rõ í định của họ nên Ngài nói với các ông

Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? c.62

Đức Kitô đưa ra những lời trên để cho đám đông tự chọn thái độ sống cho riêng họ. Tin theo Đức Kitô hoặc chối bỏ Ngài. Sau khi thấy đám đông ra đi, Đức Kitô hỏi riêng các môn đệ

Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? c.67

Đừng coi thường người ngư phủ này, Phêrô đại diện anh em lên tiếng

Thưa thầy, bỏ thầy chúng con biết đến với ai? Thầy mới có lời đem lại sự sống đời đời c.68

Câu đáp của Phêrô làm mọi người kinh ngạc về sự khôn ngoan sâu hơn đáy biển, rộng hơn bầu trời. Phêrô đáp lại Đức Kitô ngoài Ngài ra không còn ai hơn được. Phêrô không cho biết ông đã theo những ai. Tuy nhiên câu so sánh cho biết ông biết có những người khác cũng đưa những hứa hẹn nên mới so sánh. Ông cũng nhận định Đức Kitô là Đấng tốt lành nhất. Hơn nữa ông còn xác quyết Thầy là Đấng có lời ban sự sống đời, không phải sự sống thường mà là sự sống đời đời. Đám đông cho là lời nói chói tai, trong khi Phêrô cho là lời hằng sống. Điều mà ông cầu mong. Hơn nữa Phêrô còn nhận biết Đức Kitô đến từ Thiên Chúa. Rất có thể câu nói: nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? giúp Phêrô mở ánh sáng con mắt đức tin nhận biết Đức Kitô là Đấng Thánh của Thiên Chúa c.69

Tương tự như Joshua tuyên xưng đức tin trước cộng đoàn của ông. Phêrô cũng tuyên xưng đức tin trước mặt Đức Kitô. Joshua nói với toàn dân

Nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay anh em cứ tuỳ í chọn thánh thần mà thờ hoặc là các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia Sông, hoặc các thần của người

Amorites mà anh em đã chiến đất để ở. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa Jos 24,15

Cả hai nhóm tin vào Đức Kitô và không tin vào Đức Kitô đều có những điểm chung và những điểm khác biệt.

Điểm chung thứ nhất cả hai cùng đi tìm sự sống thật, khi tìm gặp kẻ tin, người không. Thứ hai, cả hai đều tìm gặp được Đấng ban sự sống thật. Thứ ba, cả hai nhóm đều hiểu lờ mờ giáo huấn của Đức Kitô. Thứ tư, cả hai phải làm quyết định quan trọng trong chọn lựa.

Điểm khác biệt. Thứ nhất, mhóm chọn tin theo; nhóm chọn không tin. Thứ hai, nhóm chọn tin thầm lặng; trong khi nhóm chọn không tin nhiều lời chỉ trích, phê bình, chê bai. Thứ ba, nhóm chọn tin theo chấp nhận thay đổi, đổi cách sống mới. Nhóm không tin, không thay đổi nhưng trở về với lối sống cũ. Thứ tư, nhóm không tin chọn lối sống của tiền nhân và tiếp tục tìm kiếm; nhóm tin chọn thay đổi theo lối sống do Đức Kitô hướng dẫn và tiếp tục nhận được giáo huấn của Ngài. Nhóm thay đổi vẫn giữ truyền thống nhưng được Đức Kitô giải thích theo lối mới: Bác ái và yêu thương làm lề luật căn bản. Thứ năm. Nhóm chọn theo Đức Kitô sống vui vẻ, nhóm chọn lối sống cũ đã không vui sống còn sống trong phàn nàn, than phiền.

Đi theo Đức Kitô là tự nguyện sống theo đường lối Chúa; đường lối đó là tin vào Chúa và yêu thương tha nhân. Tin vào Chúa là chấp nhận thay đổi theo tình yêu Chúa hướng dẫn, đặt í Chúa trên í ta và sống thực thi í Chúa. Để í Chúa hướng dẫn cuộc sống. Đôi khi điều này không dễ chấp nhận, nhất là khi điều đó đòi hỏi hy sinh, đau khổ. Con người luôn muốn làm chủ đời mình, muốn làm chúa tể mọi loài. Để Chúa làm chủ đòi hỏi khiêm nhường, hạ mình phục vụ anh em. Chúng ta xin ơn khôn ngoan biết coi trọng và đặt í Chúa trên í riêng.

TiengChuong.org

Uncomfortable

Today's Gospel passage is the final dispute about what Jesus told the crowd “If you do not eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you will not have life in you v.53. This saying is challenging for all who heard it, both the crowd and his disciples. Jesus backed up not what he had said but rather reconfirmed what he had taught and also said you might see something more shocking.

What if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? v.62

He made his hearers to make choices. To change or not to change; to accept or not to accept. Jesus wasn't after popularity and the crowd had no influence on him. Jesus challenged the Twelve and asked: What about you, do you want to go away too?'. Both the disciples who left Jesus and the disciples who stayed made choices but they understood what Jesus taught. Apart from grumbling and murmuring we knew nothing else were in their minds but those who chose to stay, Peter on behalf of the Twelve gave an amazing response. To whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God” vs.68-69

Peter meant they had found no one who had offered what would quench their hunger and thirst. They followed Jesus even though they vaguely understood his teaching but they loved him and placed their trust in him and intended to remain with him. Peter gave several reasons for them to believe. First they believed that no one had anything better to offer than Jesus. Second, Jesus had the words of eternal life. Third, Jesus was the Holy One and fourth Jesus came from God. Peter's statement of faith was very much echoed the challenging addressed Joshua gave it to his people.

Decide today whom you will serve,
the gods your fathers served beyond the River
or the gods of the Amorites in whose country you are now dwelling.
As for me and my household, we will serve the LORD." Jos. 24,15


Both the believers and unbelievers were hungry or thirsty for eternal life but when found the One who offered it, some accepted, others refused. The ones who left Jesus were vocal and unhappy. They refused to adopt to a new way of life but preferred to keep the former way of life. They strictly observed the Mosaic law and continued searching. Those who welcomed Jesus remained with him and continued to be reformed by him and were happy. They were not vocal but asking for clarification to learn more from Jesus and welcomed the radical change with great joy. They respected the traditions of their ancestors but would love to hear from Jesus his new interpretation of the Mosaic law.

To follow Jesus means to allow him to take control of our lives; being led by him and make God's will is the first priority in life. It means to put aside my own will and wants in favouring of God's. It involves to worshipping God and caring for the needy. Surrender of one's own will is a great challenge for us all; especially when unpopular events are placed before us to endure. We pray for the wisdom that we are not master of our lives but God.